20190915

Copywriter

Copywriter

Copywritern arbetar med idéer och text inom reklam och media. Huvuduppgiften för en copywriter är att formulera sig kärnfullt och intresseväckande. Som copywriter kan man vara egenföretagare eller arbeta på en reklambyrå eller på ett företags eller en organisations marknadsförings- och informationsavdelning.
En copywriter i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som copywriter i genomsnitt 43400 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • En copywriter arbetar med text idéer för olika medier som till exempel tryckt material, internet, radio, film eller TV. Som copywriter kan man skriva rubriker eller slogans för reklam eller faktatexter för informationsmaterial. En copywriter kan också skriva manus för radioreklam och reklamfilmer.
 • En vanlig arbetsplats är reklam- och annonsbyråer men copywriters kan även arbeta på marknadsförings- och informationsavdelningar på organisationer och företag. Det är också vanligt att copywriters är egenföretagare och arbetar som frilans med längre eller kortare uppdrag.
 • Copywriterns uppgift på en reklambyrå är att ansvara för textinnehållet i exempelvis reklamkampanjer. På en reklambyrå arbetar copywritern ofta i grupp tillsammans med projektledare, art director och orginalare.
 • En viktig del av copywriterns arbete är att göra research vilket kan innebära att man söker information och samlar in backgrundsmaterial. Som copywriter måste man också samla information om den målgrupp som reklamen riktar sig till.
 • Som copywriter måste man kunna uttrycka sig väl i tal och skrift. Att kunna sålla i stora mängder information och skriva kärnfullt och intresseväckande är andra viktiga egenskaper för en copywriter. Det är också viktigt att man som copywriter är allmänbildad och följer trender i samhället.

 • Utbildningsbakgrunden för copywriters varierar. Lämpliga högskoleutbildningar för copywriters kan exempelvis vara Media- och Kommunikationsutbildningar eller Journalistikutbildningar. Att ha studerat marknadsföring, psykologi, litteratur och språk kan vara en fördel i arbetet som copywriter.
 • På Berghs School of Communication finns en tvåårig utbildning i Reklam för dig som vill bli copywriter. Utbildning till copywriter/reklamskribent finns vid Forsbergs Skola i Stockholm. För antagning till utbildningarna krävs gymnasiekompetens och urval sker via arbetsprover. Datorvana och arbetslivserfarenhet är meriterande vid ansökan. Utbildningarna är avgiftsbelagda men studiestödsberättigad.
 • Copywriterutbildningar finns även inom Yrkeshögskolan.

 • En copywriter i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37000 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som copywriter i genomsnitt 43400 kr/månad.