fr20201127

Art Director

Art Director

En art director eller AD ansvarar för utformandet av de visuella delarna i exempelvis en reklamkampanj.

Art directors arbetar traditionellt på reklambyråer men kan idag även arbeta på mediaföretag, förlag och inom TV- och filmbranschen. På en reklambyrå arbetar art directorn ofta i en grupp tillsammans projektledare, creative directors, copywriters och orginalare.

I arbetet ingår att utarbeta visuella koncept och presentera dessa med hjälp av exempelvis skisser för kollegor och kunden. Oftast så övervakar art directorn hela produktionen av de kreativa delarna av en reklamkampanj.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • En art director eller AD ansvarar för den kreativa delen vid utformningen av exempelvis en reklamkampanj. Detta innebär att man som art director ansvarar för bild, grafisk form och design i exempelvis en reklamkampanj.
 • En vanlig arbetsplats är reklam- annons- och webbyråer men art directors kan även arbeta med produktutveckling på mediaföretag samt arbeta på förlag och inom TV- och filmbranschen.
 • På en reklambyrå arbetar art directorn arbetar ofta i grupp tillsammans med projektledare, creative directors, copywriters och orginalare vid utformningen av en reklamkampanj
 • I art directorns arbete ingår att presentera sina idéer och utkast av grafiska koncept med hjälp skisser eller ritningar för kollegor och kunden. Ibland bestämmer kunden själv ett tema i andra fall har art directorn mer frihet.
 • Att övervaka produktionen av ett grafiskt koncept ingår vanligtvis i art directorns arbetsuppgifter. Detta kan innebära att man regisserar och övervakar fotograferingar eller beställer illustrationer. I sitt arbete har art directorn ofta en AD-assistent och en orginalare till sin hjälp. Orginalaren verkställer art directorns idéer och skisser och sköter den löpande framställningen av reklam fram till den tekniska produktionen.
 • Som art director är det viktigt att ha kunskap om marknadsföringsprocessen samt om hur man når olika målgrupper på marknaden. Arbetet kräver konstnärlig talang samt en förmåga att kommunicera i bild och form. Att ha känsla för trender är också viktigt för en art director.
 • Datorn och framförallt text och bildbehandlingsprogram är viktiga arbetsverktyg för en art director. Som art director arbetar man med många olika medier som till exempel TV, film, radio, internet, offentliga rum, tidningar och andra trycksaker.
 • Att arbeta i projektform innebär att arbetskoncentrationen för art directors kan vara ojämn med en stor arbetskoncentration i slutet av ett projekt. Pressade tidsplaner kan medföra stress och övertid. Det är vanligt för art directors att arbeta som frilansande med kortare eller längre uppdrag vilket kan innebära en ojämn arbetsbelastning.

 • Som art director har man oftast någon slags utbildning i grafisk formgivning eller medie- och kommunikationsvetenskap men andra backgrunder är också möjliga. Ofta arbetar man först som orginalare.
 • Vid Designprogrammet vid Göteborgs Universitet och vid Konstfack i Stockholm finns utbildningar inom grafisk design. Utbildningarna omfattar 3 års studier och leder till en kandidatexamen. Det finns även möjlighet att fördjupa sig inom grafisk design med en magisterutbildning på ytterligare 2 år. Urval till utbildningarna sker via arbetsprover och intervjuer.
 • Art directors utbildas även vid den treåriga reklamlinjen vid Beckmans skola i Stockholm. För antagning krävs att man är behörig för högskolestudier samt är minst 20 år gammal vid ansökningstillfället. Urval sker via intervjuer och arbetsprover. Arbetslivserfarenhet inom området samt grundläggande konstnärlig utbildning är meriterande vid ansökan
 • Utbildning till art director finns också vid avgiftsbelagda fristående skolor. En tvåårig utbildning inom grafisk design och bild finns vid Forsbergs Skola i Stockholm. Berghs School of Communication erbjuder tvååriga diplomutbildningar i Reklam- art director/copywriter, Grafisk Design samt Media Kommunikation.
 • Inom Yrkeshögskolan (YH) finns utbildning inom grafisk design som kan leda till arbete som art director.

 • En art director i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 32900 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som art director i genomsnitt 39700 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).
Statistiska Centralbyrån (SCB).