on20191016

Tillbaka Utbildning & Yrkesinformation Kultur / Kommunikation / Media
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Kultur / Kommunikation / Media
Kultur / Kommunikation / Media

Arkeologer, antikvarier, museiintendenter och konservatorer arbetar inom museisektorn med en rad olika arbetsuppgifter som till exempel forskning och med att bevara och visa upp vår historia och vårt kulturarv.
En arkeolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som arkeolog i genomsnitt 33100 kr/månad. En antikvarie i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som antikvarie i genomsnitt 33100 kr/månad.
Museiintendenter i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar museiintendenter i genomsnitt 33100 kr/månad. En konservator inom exempelvis arkeologi och konst i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som konservator inom exempelvis arkeologi och konst i genomsnitt 35100 kr/månad.

Filmfotografen, filmklipparen/redigeraren, ljudteknikern, ljussättaren och ljusteknikern, rekvisitören, produktionsledaren, regissören och producenten jobbar alla inom Tv- och filmproduktion.

För att arbeta inom Tv- och filmbranschen krävs att man har en stor konstnärlig drivkraft och kreativ kompetens samt en förmåga att arbeta i grupp.

Journalister arbetar på tidningar, webbtidningar, TV och radio med att rapportera nyheter, göra intervjuer, skriva artiklar och reportage. En stor del av journalistens arbetstid går åt till att leta nyheter samt till att göra research för exempelvis artiklar. Journalisten arbetar ofta under tidspress och det är viktigt att man som journalist kan arbeta självständigt och att man snabbt kan sätta sig in i ett ämne.
En journalist i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 33500 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som journalist i genomsnitt 38700 kr/månad.

Bibliotekarien arbetar vid folk-, skol-, sjukhus-, vetenskapliga- och företagsbibliotek med utlåning av böcker och med kvalificerad informationssökning för biblioteksbesökaren.

Bibliotekarien har en viktig roll i samhället som informations- och kulturförmedlare och genom att öka intresset för att läsa och för att söka kunskap i litteraturen bland allmänheten men särskilt bland minoritetsgrupper samt barn- och ungdomar.

En art director eller AD ansvarar för utformandet av de visuella delarna i exempelvis en reklamkampanj.

Art directors arbetar traditionellt på reklambyråer men kan idag även arbeta på mediaföretag, förlag och inom TV- och filmbranschen. På en reklambyrå arbetar art directorn ofta i en grupp tillsammans projektledare, creative directors, copywriters och orginalare.

I arbetet ingår att utarbeta visuella koncept och presentera dessa med hjälp av exempelvis skisser för kollegor och kunden. Oftast så övervakar art directorn hela produktionen av de kreativa delarna av en reklamkampanj.

Som tolk arbetar man med kommunikationen mellan människor.

Konferenstolk, kontakttolk, skrivtolk, teckenspråks- och dövtolk är exempel på olika arbetsområden för tolkar.

Sångare, musiker och artister underhåller publik med sång, musik, dans. Arbetsverktyget för sångare är rösten medan olika instrument är musikerns arbetsverktyg. Som sångare och musiker kan man arbeta inom olika genrer som till exempel inom konst-, rock, pop, folk och dansmusik. Operasångare, körsångare, vokalist, musikalartist och revyartist är exempel på olika yrken för sångare. Som musiker kan man arbeta exempelvis arbeta som orkestermusiker, studiomusiker eller solomusiker.
En sångare eller musiker inom konstmusik i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som sångare eller musiker inom konstmusik i genomsnitt 31700 kr/månad. En sångare eller musiker inom populär-, dans- schlager- pop-, rockgenren i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 25800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som sångare eller musiker inom populär-, dans-, schlager-, pop-, rockgenren genomsnitt 25700 kr/månad.
En musikal- eller revyartist i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 25800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som musikal- eller revyartist i genomsnitt 25700 kr/månad.

Som översättare arbetar man med att översätta skriftlig kommunikation som till exempel exempelvis skönlitterära verk, facklitteratur och officiella dokument från ett språk till ett annat. Översättare kan även arbeta med översättning av muntlig kommunikation inom film och TV-branschen. Det är vanligt att man som översättare arbetar som frilansande översättare men man kan även vara anställd inom den offentliga sektorn eller vid översättningsbyråer, större företag och bokförlag.
En översättare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 33500 kr/månad medan en översättare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 38700 kr/månad.

Dansare är ett konstnärligt yrke där kroppen är arbetsredskapet. Som dansare använder man sin kropp och rörelsemönster för att uttrycka känslor eller händelser för publiken. Klassisk balett, modern fridans och show- och jazzdans är exempel på olika dansformer. För att lyckas som dansare måste man ha en stor talang och drivkraft samt vara beredd att träna hårt i åratal.
En dansare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 25800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som dansare i genomsnitt 25700 kr/månad.

Skådespelare gestaltar en roll på scen eller i film- radio- och TV-produktioner. Konkurrensen om arbetstillfällena för skådespelare är stor och det krävs talang, drivkraft och hårt arbete för att lyckas som skådespelare.
En skådespelare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som skådespelare i genomsnitt 35100 kr/månad.

Copywritern arbetar med idéer och text inom reklam och media. Huvuduppgiften för en copywriter är att formulera sig kärnfullt och intresseväckande. Som copywriter kan man vara egenföretagare eller arbeta på en reklambyrå eller på ett företags eller en organisations marknadsförings- och informationsavdelning.
En copywriter i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som copywriter i genomsnitt 43400 kr/månad.

Som konstnär har man många olika uttrycksmedel till hands. Man kan arbeta som målare, skulptör, grafiker eller med installationer och olika digitala medier. Många konstnärer är egenföretagare som försörjer sig på att sälja sin konst eller genom att arbeta på uppdrag av exempelvis kommuner eller landsting.
En konstnär i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som konstnär i genomsnitt 35100 kr/månad.

Mannekäng, fotomodell, reklammodell, peoplemodell, konstnärsmodell och nakenmodell är exempel på olika modellyrken. Mannekänger arbetar med att visa kläder och andra föremål medan fotomodeller, reklammodeller och peoplemodeller poserar för reklamfoto och deltar i reklamfilmer. Konstnärsmodeller eller nakenmodeller poserar som modell för tecknare, målare, skulptörer och konstskolor.

En discjockey eller DJ spelar musik i en passande blandning på exempelvis klubbar, restauranger, festivaler eller vid privata tillställningar. Som DJ har som uppgift att ordna en skön stämning och man bör ha känsla för musik och rytm samt kunna kommunicera med publiken.
En discjockey i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som discjockey i genomsnitt 34200 kr/månad.