on20201125

Tillbaka Hem
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Juridik»Diplomat»Diplomat

Diplomat

Diplomat

Diplomater arbetar åt Utrikesdepartementet (UD) vid ambassader, representationer, delegationer och konsulat runt om i världen.

Diplomatens uppgift är att öka utbytet mellan länder samt att bevaka Sveriges intressen ute i världen bland annat inom handelsområdet samt inom de politiska och kulturella områdena.

Diplomatyrket är på många sätt ett PR-yrke och att öka intresset för Sverige och svenska företag är en viktig del av diplomatens arbete. Diplomater anställda vid svenska ambassader och konsulat har bland annat i uppgift att ge service till svenska medborgare i utlandet.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • Framtid

  • Lön

Diplomater är anställda av regeringen och tillhör Utrikesdepartementet (UD). Som diplomat kan man arbeta vid någon av Sveriges cirka 100 utlandsmyndigheter som inkluderar ambassader, representationer, delegationer och konsulat.

Utlandsmyndigheternas uppgift är att bevaka, företräda och främja svenska intressen i de länder som de verkar. I arbetet ingår att ge service till svenska medborgare, företag och organisationer samt att verka i frågor gällande utrikes- och säkerhetspolitik, bistånd och utveckling samt handel.

En ambassadör är chef för en ambassad och en diplomat av högsta rang. I arbetet som ambassadör ingår administrativa arbetsuppgifter och förvaltning. Ambassadören rapporterar regelbundet till Stockholm med information och analyser av den politiska och ekonomiska utvecklingen i landet. Arbetsstyrkan på en ambassad kan variera från en person till över sjuttio.

En viktig del av ambassadarbetet är att ge råd och hjälpa svenskar i utlandet. Ambassaden kan exempelvis hjälpa svenskar som blivit utsatta för brott eller förlorat sitt pass vid en utlandssemester. Vid större kriser utomlands finns en konsulär beredskapsstyrka som kan rycka ut och hjälpa en ambassad vid behov. Ambassaderna utformar även allmän reseinformation för det landet de verkar i.

Ambassaden har också i uppgift att väcka intresse för Sverige, svenska värderingar samt svenska företag i värdlandet. Att informera om Sverige via exempelvis utställningar och seminarier ingår ofta i ambassadens uppgift. Att öka det kommerisiella och det kulturella utbytet mellan länderna är en annan viktig uppgift för ambassaden.

Att bistå värdlandets medborgare i visum- och migrationsfrågor för Sverige ingår också i ambassadens uppgift.

Diplomater som arbetar vid konsulat har liknande arbetsuppgifter som de diplomater som arbetar vid ambassader fast tyngdpunkten ligger på service. Ambassader är ofta placerade i ett lands huvudstad medan konsulat oftast finns på andra orter i ett land.

I länder där Sverige inte har någon ambassad är det ofta ambassadören i ett närliggande land uppgift att på distans representera Sverige. Detta kan exempelvis ske genom att man som ambassadör regelbundet besöker landet. För vissa länder exempelvis Barbados, Haiti, Jamaica och Malta sköts förbindelserna av ambassadörer stationerade i Stockholm.

Diplomater arbetar även vid delegationer och representationer vid internationella organ som exempelvis vid EU i Bryssel, FN i New York och OECD i Paris. Vid delegationer och representationer har diplomaterna som uppgift inom att representera Sverige och bevaka Sveriges intressen samt att rapportera om organisationernas verksamhet.

Som diplomat har man flyttningsplikt viket innebär att man växlar mellan att arbeta i Sverige och i utlandet och man måste därför vara beredd på att byta arbetsplats ofta. Det är också viktigt att man som diplomat är beredd på att arbeta var som helst i världen där Sverige är representerat. Yrket kan vara särskilt krävande på vissa orter där säkerhet och hälsoförhållanden är bristfälliga.

Som diplomat utomlands representerar man Sverige och man förväntas uppträda som en god representant både under arbetstid och utanför arbetet i enighet med UD's etiska riktlinjer för utlandstjänstgöring.

Diplomater har ofta en juridisk utbildning som bakgrund. Juridikutbildning finns vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Juristutbildningen omfattar 4.5 års studier och man studerar bland annat straffrätt, civilrätt, processrätt, förvaltningsrätt, offentligrätt och skatterätt. Utbildningen leder till en kandidatexamen, en så kallad Jur. Kand. För antagning till juristutbildningen krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i samhällskunskap, historia och svenska.

Diplomater utbildas vid Regeringskansliet och Utrikesdepartementets (UD) diplomatprogram. Utbildningen omfattar 2 terminer och innehåller både teori och praktik. Inom utbildningen läser man språk och studerar bland annat utrikes- och säkerhetspolitik, internationellt utvecklingssamarbete, krishantering, EU-kunskap och migration och asylfrågor. Eleverna vid diplomatprogrammet får under utbildningstiden lön.

För antagning till diplomatprogrammet krävs att man är svensk medborgare och att man har en akademisk examen om minst 180 hp. Man bör ha goda kunskaper om det svenska samhället samt vara väl insatt i internationella frågor. Mycket goda kunskaper i engelska samt kunskaper i ytterligare minst ett annat språk är ett krav.

En god analytisk förmåga samt att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift är andra antagningskrav. Utlandsstudier eller/och arbetslivserfarenhet från utlandet är meriterande vid ansökan. Urvalsprocessen sker via ett skriftligt test, intervju och praktiska övningar. Vid det skriftliga testet testas bland annat den ansökandes analytiska förmåga samt den ansökandes kunskaper i det svenska samhället, internationella frågor och språk.

En diplomat i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 49000 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som diplomat i genomsnitt 64200 kr/månad.

En ambassadör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 69000 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.

Referenser:

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Regeringskansliet.

Ignell, B., 2009. Diplomat - Utbildning. Göteborgs-Posten. Available:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=299&a=187080 [Accessed July 2009]