fr20190920

Smed

Smed

Som smed arbetar man med att tillverka olika produkter och detaljer i metall. Smedsyrket har tusenåriga anor och är ett av de äldsta yrkena i världen. Idag är smeder en liten yrkesgrupp i Sverige bestående av bland annat konstsmeder, industrismeder och byggnadsmeder. Konstsmeder arbetar med hantverksmässig tillverkning av metallföremål medan byggnadsmeder arbetar inom byggindustrin med byggnadssmide, konstruktionsarbeten och tillverkning. Inom industrin arbetar smeder med tillverkning av olika delar i metall. En smed i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28900 kr/månad. En smed i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt också 29600 kr/månad. Konstsmeder i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad medan konstsmeder i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 35100 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Smeder arbetar med metallbearbetning samt tillverkning av produkter och detaljer i metaller såsom till exempel svartjärn, aluminium och rostfritt stål.
 • En konstsmed kan arbeta på smidesverkstäder med hantverksmässig tillverkning av smidesföremål som exempelvis inredningsdetaljer, grindar, ljuskronor eller skulpturer. Som konstsmed kan man vara specialiserad till exempel på tillverkning av knivar eller andra eggverktyg. Konstsmeder arbetar oftast i järn som värms i en så kallad ässja och smides på städ eller i maskinhammare. De flesta konstsmeder är egenföretagare.
 • Smeder arbetar även med tillverkning av olika detaljer i metall inom industrin. Smeder som arbetar inom industrin kan även kallas stålbyggare.
 • Stålverk, plåtslagerier eller mindre smidesverkstäder är andra möjliga arbetsplatser för smeder.
 • På byggarbetsplatser arbetar smeder med byggnadssmide, konstruktionsarbeten och tillverkning av metallprodukter.
 • Många smeder utför även beställningsarbeten. Det kan exempelvis gälla konstruktion, inrednings- eller utsmyckningsdetaljer vid nybyggnationer eller renoveringsarbeten. Det förekommer också att smeder arbetar på uppdrag av konstnärer med större skulpturer eller utsmyckningar.
 • Arbetsredskap för smeden är hammare och olika typer av pressar som används för metallbearbetning. Maskiner och verktyg som valsar och gradsaxar används också i arbetet.
 • Metallprodukterna som framställs av smeder kan vara i olika storlekar och av olika komplexitetsgrader. I smedens arbete kan det ingå att montera ihop olika metalldelar till en produkt. Reparation av metallprodukter kan ingå i arbetsuppgifterna. Svetsning kan också ingå i smedens arbete och det är det är därför vanligt att man som smed behärskar och är licensierad för olika svetstekniker. I arbetet som smed finns det olika skyddsföreskrifter man måste följa exempelvis vid svetsning.
 • Som smed bör man ha kunskap om olika metaller och deras egenskaper. Att ha kännedom om olika konstruktionstekniker samt kunna göra beräkningar för olika kurvor och vinklar är också viktigt. Att ha körkort är en nödvändighet för en smed eftersom en smed ofta själv måste leverera sitt arbetsmaterial och sina verktyg till en arbetsplats.

 • Industrismeder utbildas på gymnasiet inom Industriprogrammet. Utbildning i smide finns även inom Hantverksprogrammet på gymnasiet.
 • Att gå som lärling är en annan möjlig utbildningsväg till industrismedsyrket.
 • Utbildning till konstsmed finns vid folkhögskolor och andra fristående skolor.
 • Vid Stenebyskolan i Dals Långed kan man gå en grundläggande hantverksutbildning på 1-2 år. Vid skolan finns även en tvåårig påbyggnadsutbildning i konsthantverk. För antagning till grundutbildningen krävs grundläggande behörighet och urval sker via arbetsprover.
 • Inom Yrkeshögskolan (YH) finns utbildningar i smide, byggnadsmide, och bruksmide.
 • Vid Högskolan för Design & Konsthantverk vid Göteborgs Universitet och vid Konstfack i Stockholm finns utbildningar på 3-5 år inom konsthantverk.
 • Som utbildad konstsmed kan man avlägga gesäll- och mästarprov.
 • Som smed bör man också ha behörighet att utföra svetsningsarbeten. Utbildningar i svetsning som leder fram till en europalicens finns hos flera utbildningsanordnare och det är vanligt att en arbetsgivare erbjuder smeden att gå en utbildning i svetsning. Brandsäkerhetskursen Heta Arbeten är ett krav för att få arbeta med svetsningsarbeten.

 • En smed i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28900 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En smed i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt också 29600 kr/månad.
 • Som konstsmed i åldern 25-39 tjänar man i genomsnitt 30400 kr/månad medan man som konstsmed i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 35100 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Svenska Metallindustriarbetareförbundet.