20190915

Möbelsnickare, Tapetserare

Möbelsnickare, Tapetserare

Möbelsnickare och tapetserare är hantverksyrken inom möbel- och inredningsbranschen.

Möbelsnickaren arbetar med tillverkning, reparering och restaurering av möbler som egenföretagare eller på snickeriverkstäder eller inom möbelindustrin.

Tapetserare är kunniga i olika textila tekniker och arbetar främst med att stoppa och klä gamla och nya möbler.

  • Utbildning

  • Framtid

  • Lön

  • Bra länkar

Hur kan man utbilda sig? 

På gymnasiet kan man utbilda sig till snickare Industriprogrammet med inriktning mot träteknik. Det finns även lokala inriktningar mot möbel- och inredningssnickeri på vissa orter.

Hantverksprogrammet på gymnasiet är ett annat alternativ och inriktningar mot möbelsnickeri, möbel- och inredningssnickeri eller möbel- och träteknik finns på vissa orter. För äldre finns liknande utbildningar inom komvux och inom Yrkeshögskolan (YH).

Carl Malmsten Centrum för Träteknik och Design i Stockholm utbildar möbelsnickare och tapetserare på möbelformgivarlinjen, möbelsnickarlinjen och möbelrestaureringslinjen. Utbildningarna är knutna till Linköpings Universitet och omfattar tre års studier.

Vid Stenebyskolan i Daals Långed i Dalsland finns en treårig utbildning i design och möbelsnickeri samt tvååriga utbildningar i möbelrestaurering, finsnickeri samt trähantverk.

Nyckelviksskolan i Stockholm erbjuder förberedande utbildningar på 1 år inom Tredimensionell form Trä eller alternativt Tredimensionell form Arkitektur och Design.

Utbildningar på 2-3 år inom möbel och inredningssnickeri finns vid Capellagården i Mörbylånga på Öland.

Folkuniversitetet vid Hantverkscentrum i Tibro erbjuder heltidsutbildningar på 2-4 terminer till möbelhantverkare, möbelrestaurerare och tapetserare. Folkuniversitetet har även på andra orter i landet utbildningar inom möbelsnickeri och tapetsering.Vid Hantverk & Design på Nääs Fabriker finns tvååriga utbildningar inom möbelsnickeri och möbeltapetsering. Vid skolan finns även en ettårig Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) i möbelsnickeri och möbeldesign.

Tvååriga Yrkeshögskoleutbildningar (YH) i möbeltapetsering eller gustavianskt möbelhantverk finns vid Träakademin vid Höga Kusten.

Antagningskraven samt urvalsprocedurer för utbildningarna varierar. Vid vissa av skolor sker urval med hjälp av arbetsprover, personliga brev eller intervjuer.Man kan även bli möbelsnickare eller tapetserare genom att gå en traditionell lärlingsutbildning.

Efter avslutad utbildning kan man som möbelsnickare eller tapetserare avlägga gesäll- och mästarprov vilket är ett sätt att bevisa sin yrkesskicklighet. Att ha genomgått gesäll- och mästarprov ökar chansen för att få en bra anställning både i Sverige och utomlands.

Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016 tjänar en möbelsnickare åldern 25-39 i genomsnitt 25100 kr/månad medan en möbelsnickare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 26100  kr/månad.

En tapetserare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 26000 kr/månad medan en tapetserare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 25600 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS)
Statistiska Centralbyrån (SCB)
Sveriges Tapetserarmästares Centralförening (STC)