to20210121

Låssmed

Låssmed

De flesta av oss har någon gång behövt en låssmeds tjänster när vi låst oss ute eller förlorat våra nycklar. En låssmed arbetar bland annat med ersättning, reparation, tillverkning och montering av lås, nycklar och andra säkerhetssystem. Säkerhets rådgivning för företag och kunder ingår ofta i låssmedens arbete. Som låssmed i åldern 25-39 tjänar man i genomsnitt 27800 kr/månad medan en låssmed i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 28200 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Låssmed är ett service- och hantverksyrke inom vilket man arbetar med olika sorters säkerhets- och låssystem. Låssmeder arbetar ofta i små företag men kan även vara ensamföretagare.
 • I låssmedens arbetsuppgifter ingår att rycka ut och låsa upp dörrar för människor som blivit utelåsta eller förlorat sina nycklar. Att åka ut till kunder och montera nya lås eller underhålla eller reparera gamla lås ingår också i låssmedens arbete.
 • Andra arbetsuppgifter för låssmeden kan vara tillverkning eller kopiering av nycklar och tillverkning av låscylindrar. Montage eller installation av dörrstängare, passagesystem, kassaskåpslås, kameraövervakning och larmsystem kan vara ytterligare arbetsuppgifter.
 • Som låssmed kan man även bygga låssystem på specialbeställning åt kunder. Det innebär att man bygger upp låsets mekanik samt monterar ihop låsets olika delar. Vid tillverkningen av ett låssystem arbetar låssmeden efter ett låsschema och en ritning och sätter ihop de olika delarna samt skär till nycklar förhand. Att göra egna beräkningar för låscylindrarnas placering kan också vara nödvändigt. Vissa låssmeder tar hjälp av en dator som beräknar låscylindrarnas placering och styr en maskin som skär till nycklarna.
 • Som låssmed kan man även arbeta med elektroniska låssystem det vill säga lås som öppnas med exempelvis ett kort och en kod, som idag finns på många företag. Att montera och installera larmsystem kan också ingå i låssmedens arbete. För att arbeta med elektroniska låssystem och larmsystem krävs ofta någon form av vidareutbildning inom elektronik och ibland programmering.
 • Det ingår ofta i låssmedens arbete att ge råd om säkerhet för företag eller kunder som vill se över säkerheten eller för kunder som vill installera ett nytt låssystem. Vissa låssmedsföretag driver säkerhetsbutiker där man som låssmed kan arbeta med rådgivning i säkerhetsfrågor. Som låssmed måste man tänka på att ett lås ska fungera som intrångsskydd men samtidigt måste man också ta hänsyn till utrymning av en bostad vid exempelvis en brand. Det finns ett särskilt regel- och normsystem RUS (Försäkringsförbundets regelsystem) som man som låssmed måste följa vid planering och installation av lås och larmsystem.
 • Det är viktigt att komma ihåg att arbetet som låssmed kan innebära obekväma arbetstider eftersom man ibland kan ha jourtjänstgöring. Att tillverka och montera låssystem är pilligt och man arbetar mycket med sina händer och yrket kräver därför noggrannhet och hantverksskicklighet. Körkort är ett annat krav för att kunna arbeta som låssmed eftersom man måste kunna åka ut till kunder.
 • Eftersom man som låssmed arbetar med säkerhetslösningar måste man vara beredd på att företag och arbetsgivare ofta gör säkerhetskontroller av låssmeder för att kontrollera att man inte har ett brottsligt förflutet.

 • Låssmed kan man bli genom att gå Hantverksprogrammet eller Industriprogrammet på gymnasiet. Det finns även fristående gymnasieskolor som erbjuder utbildning till låssmed som exempelvis Praktiska Gymnasiet i Stockholm och Praktiska Gymnasiet i Göteborg.
 • Utbildning till låssmed för vuxna finns inom Yrkeshögskolan (YH) samt inom Komvux i samarbete med Baggius AB och Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund (SLR).
 • Att gå som lärling hos ett låssmedsföretag är en annan väg till låssmedsyrket. En 2 års lärlingsutbildning för vuxna finns vid Hantverksakademin i Stockholm och hos Stiftelsen Hantverk & Utbildning i andra delar av landet.
 • Efter att ha arbetat som låssmed i 3-4 år kan man avlägga gesällprov. Mästerprov kan avläggas efter 6 år i yrket. Gesäll- och mästerprov är ett bevis ens yrkesskicklighet.
 • Som låssmed kan man vidareutbilda sig inom elektronik, larm och passagesystem. Vidareutbildningar finns vid Centrum För Livslångt Lärande C3L i Tyresö, Allsec AB i Stockholm och hos Svenska Stöldskyddsföreningen.

 • Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016 tjänar en låssmed i åldern 25-39 i genomsnitt 27800 kr/månad medan en låssmed i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 28200 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund (SLR).