on20191016

Glasarbetare / Glasmästare

Glasarbetare / Glasmästare

Glasmästare, Bilglasmontörer, Processoperatörer, Glasblåsare, Glasgravörer och Glasmålare arbetar alla inom glasbranschen med hantverksmässig eller industriell framställning av glas. Planglas till fönster och bilar samt glasprodukter som glasflaskor och glasburkar tillverkas maskinellt av processmontörer medan glasblåsare, glasgravörer och glasmålare framställer konstglas och bruksglas för hand. Glasmästare arbetar med att skära till glas och montera glas i exempelvis fönster och dörrar. Bilglasmontören är specialiserad på montering och reparation av bilrutor. En glasmästare eller bilglasmontör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som glasmästare eller bilglasmontör i genomsnitt 29000 kr/månad.  Glasblåsare, glasgravörer och glasmålare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27800 kr/månad medan glasblåsare, glasgravör och glasmålare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 28200 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Glasmästare arbetar med tillskärning av glas och montering av glas i exempelvis fönster och dörrar. Yrket kan även kallas glastekniker. Som glasmästare kan man vara egenföretagare eller arbeta på mindre företag med få anställda som exempelvis glasmästerier eller glasfirmor.
 • Som glasmästare kan man arbeta med underhåll och reparationer av fönster. I arbetet ingår då att åka ut till kunder och reparera fönster. Glasmästare byter också ut gamla fönster mot nya åt kunder. Idag är det till exempel många som väljer att byta ut sina gamla fönster mot mer moderna fönster eftersom det kan minska kostnaderna för uppvärmningen av en bostad.
 • Vid nybyggnad eller ombyggnationer av byggnader kan glasmästaren anlitas för att exempelvis konstruera fasader, uterum eller mellanväggar av glas. Vid nybyggnad eller ombyggnationer av offentliga lokaler som exempelvis butiker kan en glasmästare ha som uppgift att montera in skyltfönster eller bygga entréer i glas.
 • På glasmästerier arbetar glasmästare bland annat med montering av ramar till tavlor eller speglar samt montering av glas i bok- och vitrinskåp.
 • Vissa glasmästare specialiserar sig på ett specifikt område inom glasmästeri som till exempel montering av brandsäkra och ljudisolerande blyglas eller inramning.
 • Bilglasmontörer eller bilglasmästare arbetar med att montera vindrutor, bakrutor och sidofönster i bilar samt med reparation av skador på bilrutor som exempelvis stenskott.
 • Glasmästare är traditionellt ett hantverksyrke och ännu idag använder sig glasmästaren av olika hantverkstekniker och handverktyg för tillskärning och montering av glas. Men idag är yrket även ett modernt tekniskt yrke och många glasmästare använder olika slags maskiner som exempelvis datorstyrda skärverktyg i arbetet.
 • Arbetet som glasmästare kan innebära obekväma arbetstider eftersom man ibland kan ha jourtjänstgöring. Arbetet är även fysiskt krävande med tunga lyft och obekväma arbetsställningar.
 • Processoperatörer eller glasmaskinskötare som de även kallas arbetar inom glasindustrin med att övervaka och styra produktionen av planglas, specialglas och andra glasprodukter som förpackningsglas.
 • Tillverkningen av glas på fabriker sker automatiskt av datorstyrda maskiner. Arbetsuppgifter för processoperatören kan exempelvis vara att göra inställningar för tillverkningsprocessen som exempelvis format och tjocklek på ett planglas via en dator eller att övervaka temperaturen på glasmassan. Att utföra kvalitetskontroller kan också ingå i processoperatörens arbete. Processoperatörer kan antingen utföra sitt arbete från ett kontrollrum via bildskärmar eller manuellt övervaka produktionen ute på fabriksgolvet.
 • Som processoperatör arbetar man ofta i arbetslag och roterar mellan arbetsuppgifterna.
 • Glasblåsare arbetar på glasbruk och glashyttor med hantverksmässig tillverkning av servis- och konstglas. I arbetet ingår smältning av glas samt bearbetning och förädling av det kalla glaset. På större glasbruk eller glashyttor arbetar glasblåsare ofta i ett team med glasblåsare som utför olika arbetsuppgifter i glastillverkningsprocessen. Andfångaren hämtar glasmassan i ugnen och förbereder glasblåsarpipan. Uppblåsaren blåser sedan glaset på fri hand med glas glasblåsarpipan. Därefter bearbetar Mästaren glaset ytterligare. Slutligen slipar Sliparen glasets kanter och botten med hjälp av maskiner. Vid tillverkning av servisglas tillverkar Benmakaren glasets fot av glasmassan.
 • Glasgravörer dekorerar glasföremål genom olika metoder som dekorslipning, blästring av mönster eller gravering. Vid graveringsarbetet används olika sorters handverktyg och stift av olika storlek. Glasgravörer kan vara egenföretagare eller anställda på glasbruk eller glashyttor och arbeta på uppdrag av en kund eller en formgivare.
 • Konstglas kan även vara målat eller dekorerat. Glasmålare målar glas på fri hand med pensel efter en kunds önskemål eller efter en formgivares ritningar. I glasmålarens arbete ingår också att bränna det färdigmålade glaset.
 • I Sverige finns det många studioglashyttor som är små företag som arbetar med hantverksmässig tillverkning och bearbetning av glas. Ofta finns det en butik i anslutning till glashyttan där försäljning av hyttans studioglas sker. Glasarbetare vid en studioglashytta är inte bara hantverkare utan också ofta formgivare, säljare och marknadsförare.

 • På gymnasiet utbildas glasmästare vid Byggprogrammet inriktning Husbyggnad. Att gå som lärling på ett glasmästeri eller hos en glasfirma är också en möjlig utbildningsväg.
 • Processoperatörer utbildas inom gymnasieskolan vid Industriprogrammet med inriktning processarbete inom glasindustrin. För vuxna finns högskoleutbildning med inriktning på processteknik bland annat vid Växjö Universitet.
 • Grundutbildning i hantverksmässig glastillverkning och bearbetning finns på vid Hantverksprogrammet på gymnasiet. Kosta Glascenter och Riksglasskolan i Orrefors driver gymnasieutbildningar med riksintag inriktade på hantverksmässig glastillverkning.
 • Utbildning i på hantverksmässig glastillverkning finns även inom Yrkeshögskolan (YH) vid Kosta Glascenter och Riksglasskolan i Orrefors.
 • Inom Komvux i Kosta finns det även påbyggnadsutbildning för glasarbetare inom exempelvis dekorslipning, gravering och glasblåsning.
 • Konstnärliga utbildningar med inriktning mot glasdesign och formgivning finns exempelvis vid Växjö Universitet, Högskolan i Kalmar och Konstfack i Stockholm.

 • En glasmästare eller bilglasmontör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27300 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som glasmästare eller bilglasmontör i genomsnitt 29000 kr/månad.
 • Glasblåsare, glasgravörer och glasmålare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27800 kr/månad medan glasblåsare, glasgravör och glasmålare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 28200 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).