ti20170530

Glasarbetare / Glasmästare

Glasarbetare / Glasmästare

Glasmästare, Bilglasmontörer, Processoperatörer, Glasblåsare, Glasgravörer och Glasmålare arbetar alla inom glasbranschen med hantverksmässig eller industriell framställning av glas. Planglas till fönster och bilar samt glasprodukter som glasflaskor och glasburkar tillverkas maskinellt av processmontörer medan glasblåsare, glasgravörer och glasmålare framställer konstglas och bruksglas för hand. Glasmästare arbetar med att skära till glas och montera glas i exempelvis fönster och dörrar. Bilglasmontören är specialiserad på montering och reparation av bilrutor. En glasmästare eller bilglasmontör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som glasmästare eller bilglasmontör i genomsnitt 25200 kr/månad. Som processoperatör i glasindustrin tjänar man i åldern 25-39 i genomsnitt 23200 kr/månad medan en processoperatör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 25100 kr/månad. Glasblåsare, glasgravörer och glasmålare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 20900 kr/månad medan glasblåsare, glasgravör och glasmålare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 22200 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Glasmästare arbetar med tillskärning av glas och montering av glas i exempelvis fönster och dörrar. Yrket kan även kallas glastekniker. Som glasmästare kan man vara egenföretagare eller arbeta på mindre företag med få anställda som exempelvis glasmästerier eller glasfirmor.
 • Som glasmästare kan man arbeta med underhåll och reparationer av fönster. I arbetet ingår då att åka ut till kunder och reparera fönster. Glasmästare byter också ut gamla fönster mot nya åt kunder. Idag är det till exempel många som väljer att byta ut sina gamla fönster mot mer moderna fönster eftersom det kan minska kostnaderna för uppvärmningen av en bostad.
 • Vid nybyggnad eller ombyggnationer av byggnader kan glasmästaren anlitas för att exempelvis konstruera fasader, uterum eller mellanväggar av glas. Vid nybyggnad eller ombyggnationer av offentliga lokaler som exempelvis butiker kan en glasmästare ha som uppgift att montera in skyltfönster eller bygga entréer i glas.
 • På glasmästerier arbetar glasmästare bland annat med montering av ramar till tavlor eller speglar samt montering av glas i bok- och vitrinskåp.
 • Vissa glasmästare specialiserar sig på ett specifikt område inom glasmästeri som till exempel montering av brandsäkra och ljudisolerande blyglas eller inramning.
 • Bilglasmontörer eller bilglasmästare arbetar med att montera vindrutor, bakrutor och sidofönster i bilar samt med reparation av skador på bilrutor som exempelvis stenskott.
 • Glasmästare är traditionellt ett hantverksyrke och ännu idag använder sig glasmästaren av olika hantverkstekniker och handverktyg för tillskärning och montering av glas. Men idag är yrket även ett modernt tekniskt yrke och många glasmästare använder olika slags maskiner som exempelvis datorstyrda skärverktyg i arbetet.
 • Arbetet som glasmästare kan innebära obekväma arbetstider eftersom man ibland kan ha jourtjänstgöring. Arbetet är även fysiskt krävande med tunga lyft och obekväma arbetsställningar.
 • Processoperatörer eller glasmaskinskötare som de även kallas arbetar inom glasindustrin med att övervaka och styra produktionen av planglas, specialglas och andra glasprodukter som förpackningsglas.
 • Tillverkningen av glas på fabriker sker automatiskt av datorstyrda maskiner. Arbetsuppgifter för processoperatören kan exempelvis vara att göra inställningar för tillverkningsprocessen som exempelvis format och tjocklek på ett planglas via en dator eller att övervaka temperaturen på glasmassan. Att utföra kvalitetskontroller kan också ingå i processoperatörens arbete. Processoperatörer kan antingen utföra sitt arbete från ett kontrollrum via bildskärmar eller manuellt övervaka produktionen ute på fabriksgolvet.
 • Som processoperatör arbetar man ofta i arbetslag och roterar mellan arbetsuppgifterna.
 • Glasblåsare arbetar på glasbruk och glashyttor med hantverksmässig tillverkning av servis- och konstglas. I arbetet ingår smältning av glas samt bearbetning och förädling av det kalla glaset. På större glasbruk eller glashyttor arbetar glasblåsare ofta i ett team med glasblåsare som utför olika arbetsuppgifter i glastillverkningsprocessen. Andfångaren hämtar glasmassan i ugnen och förbereder glasblåsarpipan. Uppblåsaren blåser sedan glaset på fri hand med glas glasblåsarpipan. Därefter bearbetar Mästaren glaset ytterligare. Slutligen slipar Sliparen glasets kanter och botten med hjälp av maskiner. Vid tillverkning av servisglas tillverkar Benmakaren glasets fot av glasmassan.
 • Glasgravörer dekorerar glasföremål genom olika metoder som dekorslipning, blästring av mönster eller gravering. Vid graveringsarbetet används olika sorters handverktyg och stift av olika storlek. Glasgravörer kan vara egenföretagare eller anställda på glasbruk eller glashyttor och arbeta på uppdrag av en kund eller en formgivare.
 • Konstglas kan även vara målat eller dekorerat. Glasmålare målar glas på fri hand med pensel efter en kunds önskemål eller efter en formgivares ritningar. I glasmålarens arbete ingår också att bränna det färdigmålade glaset.
 • I Sverige finns det många studioglashyttor som är små företag som arbetar med hantverksmässig tillverkning och bearbetning av glas. Ofta finns det en butik i anslutning till glashyttan där försäljning av hyttans studioglas sker. Glasarbetare vid en studioglashytta är inte bara hantverkare utan också ofta formgivare, säljare och marknadsförare.

 • På gymnasiet utbildas glasmästare vid Byggprogrammet inriktning Husbyggnad. Att gå som lärling på ett glasmästeri eller hos en glasfirma är också en möjlig utbildningsväg.
 • Processoperatörer utbildas inom gymnasieskolan vid Industriprogrammet med inriktning processarbete inom glasindustrin. För vuxna finns högskoleutbildning med inriktning på processteknik bland annat vid Växjö Universitet.
 • Grundutbildning i hantverksmässig glastillverkning och bearbetning finns på vid Hantverksprogrammet på gymnasiet. Kosta Glascenter och Riksglasskolan i Orrefors driver gymnasieutbildningar med riksintag inriktade på hantverksmässig glastillverkning.
 • Utbildning i på hantverksmässig glastillverkning finns även inom Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) vid Kosta Glascenter och Riksglasskolan i Orrefors.
 • Inom Komvux i Kosta finns det även påbyggnadsutbildning för glasarbetare inom exempelvis dekorslipning, gravering och glasblåsning.
 • Konstnärliga utbildningar med inriktning mot glasdesign och formgivning finns exempelvis vid Växjö Universitet, Högskolan i Kalmar och Konstfack i Stockholm.

 • Glasmästarens arbetsmarknad påverkas till en viss del av läget inom byggbranschen. Enligt arbetsförmedlingen har arbetsmarknaden för glasmästare förstärkts i takt med ökade satsningar på bostadsbyggande och ombyggnationer. Men samtidigt är tillgången på arbete för glasmästarens inte helt beroende på konjunkturen i byggbranschen eftersom glasmästare även arbetar med renoveringar och reparationer av gamla fönster. Arbetslösheten inom yrket är idag lägre än genomsnittet för andra yrken. I många delar av landet råder det idag stor brist på glasmästare även om det finns vissa regionala skillnader på tillgången på jobb. Enligt arbetsförmedlingen kommer arbetsutsikterna för glasmästare inom det kommande året att vara fortsatt goda.
 • Arbetsförmedlingen bedömer att efterfrågan på glasmästare inom de närmaste 10 åren kommer att vara fortsatt stor och utbildade glasmästare kommer därför ha goda chanser till arbete i framtiden. Många glasmästare väntas gå i pension inom de närmaste åren samtidigt som få utbildar sig till yrket. Många glasmästare lämnar också yrket varje år av andra skäl. Tillgången på glasmästare väntas inte bli tillräcklig i framtiden enligt arbetsförmedlingen.
 • För processoperatörer beror tillgången på arbete på inom vilket område i glasindustrin man arbetar. Tillverkningen av planglas är exempelvis beroende på konjunkturen inom bil och byggbranschen. Enligt arbetsförmedlingen så väntas generellt ingen ökning på efterfrågan på processoperatörer inom en överskådlig framtid. Nyanställning sker i regel endast när någon lämnar yrket på grund av pension eller av annan anledning. Den tekniska utvecklingen och den ökade automatiseringen inom glasindustrin kommer i framtiden att ställa högre krav på utbildning och kompetens hos processoperatörerna. Kunskaper i processteknik och data kommer speciellt att efterfrågas.
 • Generellt sett är arbetsmarknaden för glasblåsare, glasgravörer och glasmålare är idag mättad enligt arbetsförmedlingen. Dock så finns det idag en relativt god arbetsmarknad på studieglashyttorna för utbildade glasarbetare som kan tänka sig att resa till arbetet eller flytta till de orter där glasarbetare efterfrågas. Det är dock enligt arbetsförmedlingen svårt att bedöma hur arbetsmarknaden för glasarbetare inom hantverksmässig glastillverkning kommer att se ut i framtiden eftersom den påverkas av konjunktursvängningar. Dessutom följer konstglasbranschen mode och trender som är svåra att förutse och som snabbt kan ändras.

 • En glasmästare eller bilglasmontör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2009. I åldern 40-64 tjänar man som glasmästare eller bilglasmontör i genomsnitt 23200 kr/månad.
 • Som processoperatör i glasindustrin tjänar man i åldern 25-39 i genomsnitt 23200 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2009 medan en processoperatör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 23100 kr/månad.
 • Glasblåsare, glasgravörer och glasmålare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 20900 kr/månad medan glasblåsare, glasgravör och glasmålare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 22200 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2009.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).