to20210121

Undersköterska

Undersköterska

Undersköterskor arbetar på sjukhus, vårdcentraler och inom äldre- och handikappomsorgen med omvårdnad av sjuka människor eller människor som behöver stöd och hjälp av annan anledning.

Arbetsuppgifterna för en undersköterska varierar beroende på arbetsplats men i arbetet kan det exempelvis ingå att utföra medicinska kontroller, assistera annan sjukvårdspersonal i deras arbete eller hjälpa en patient i vardagliga göromål.

Ett vårdbiträde har samma uppgifter som undersköterskan men saknar omvårdnadsutbildning.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • Framtid

  • Lön

  • Bra länkar

Arbetsuppgifter

Som undersköterska arbetar man inom sjukvården med omvårdnad av människor som är sjuka eller i behov av stöd och hjälp av annan anledning.

Undersköterskor arbetar på sjukhusens akut- och vårdavdelningar, vårdcentraler samt inom hemtjänsten och äldre- och handikappsomsorgen.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken arbetsplats man har. Som undersköterska på en vårdavdelning på ett sjukhus utför man den dagliga vården av patienter. Detta kan exempelvis innebära att ta prover, temperatur, puls och blodtryck hos patienter samt att lägga om sår. Att bädda, dela ut mat eller hjälpa patienter att klä sig eller besöka toaletten kan också ingå i arbetsuppgifterna. I undersköterskans arbete på en vårdavdelning ingår också att assistera övrig sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster i deras arbete.

Om man som undersköterska arbetar vid en vårdcentral assisterar man läkare och annan sjukvårdspersonal vid undersökningar och behandlingar. I arbetet ingår att förbereda patienter och rum för undersökningar, ta prover, leta fram journaler och provsvar, plocka fram utrustning samt desinficera utrustning efter användning.

Inom hemsjukvården arbetar undersköterskor med att besöka patienter i deras hem för att utföra exempelvis medicinska kontroller eller lägga om sår.

Som undersköterska kan man arbeta inom äldreomsorgen antingen inom hemtjänsten eller som anställd på ett äldreboende. Utöver medicinska kontroller ingår det i arbetet att hjälpa de äldre med vardagliga uppgifter som till exempel duschning, lyft, matning eller matinköp.

Att arbeta med funktionshindrade som personlig assistent eller vid gruppboenden och dagcenter är ett annat arbetsområde för undersköterskor.

Idag saknar cirka 40 % av dem som arbetar med vård och omsorg inom landets kommuner omsorgsutbildning. Om man saknar en omsorgsutbildning kan man bli anställd som vårdbiträde. Ett vårdbiträde har i stort sett samma arbetsuppgifter som en undersköterska med skillnaden att man inte får utföra kvalificerad sårvård, kateterspolning eller ge insulin.

Utbildning

Undersköterska kan man bli genom att välja Omvårdnadsprogrammet på gymnasiet eller motsvarande utbildning på Komvux.

Yrkeshögskola (YH) på 1,5-2 år inom omsorg - och omvårdnadsområdet finns på flera orter i landet. För antagning krävs grundläggande behörighet men kraven kan variera beroende på utbildningsgivaren. För mer information om utbildningarna besök Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) hemsida.

Framtid

Lön

En undersköterska i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 25900 kr/månad medan en undersköterska i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 27900 kr/ månad enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) lönestatistik från 2016.

Vårdförbundet

Sveriges Kommuner och Landsting.

Skolverket.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).