to20191017

Tillbaka Utbildning & Yrkesinformation Hantverkaryrken Tandläkare Tandläkare, Tandtekniker, Tandhygienist
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Hälso- och Sjukvård»Tandläkare»Tandläkare, Tandtekniker, Tandhygienist

Tandläkare, Tandtekniker, Tandhygienist

Tandläkare, Tandtekniker, Tandhygienist

Tandläkaren arbetar inom folktandvården eller på privata mottagningar med att förebygga, utreda och behandla skador eller sjukdomar i käksystemet.

Tandteknikern arbetar på privata laboratorier med att tillverka ersättningar för förlorade eller skadade tänder, implantat eller tandställningar på beställning från tandläkare.

Tandhygienisten arbetar med förebyggande tandvård genom att informera om munhygien och kost och tandsjukdomar inom den offentliga och privata tandvården.

Tandläkare, tandtekniker och tandhygienister arbetar alla inom tandvården.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • Framtid

  • Lön

  • Bra länkar

En tandläkare arbetar med att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i käksystemet. I arbetet ingår att ta emot patienter och undersöka deras tänder och bedöma vilken behandling som behövs. Som tandläkare kan man ha egen mottagning eller vara anställd på privata kliniker eller inom folktandvården.

I arbetsuppgifterna för en tandläkare ingår bland annat att laga tänder, göra rotfyllningar och behandla tandköttsinflammationer. Tandläkare arbetar även med att rätta till felställda tänder samt med ersättning av skadade eller förlorade tänder.

En viktig del av tandläkarens arbete är att förebygga skador på tänderna genom att informera om tandvård.

Som tandläkare är man ofta arbetsledare för ett team med tandhygienist och tandsköterska. Vid arbetet med att rätta till felställda tänder eller ersätta skadade tänder med kronor, proteser eller implantat samarbetar tandläkaren med tandtekniker som tillverkar själva tandersättningen eller tandställningen.

Som allmäntandläkare kan man specialisera sig inom någon av de 8 specialiteterna inom tandvården som exempelvis inom barntandvård eller tandreglering.

Forskning eller undervisning vid ett universitet eller högskola är en annan möjlig karriärväg för tandläkare.

Tandhygienister arbetar med förebyggande tandvård inom den offentliga och privata tandvården. I arbetet ingår att verka för en bättre munhälsa genom att utbilda och informera patienter eller grupper i exempelvis skolor om munhygien och kost och om hur man förebygger tandsjukdomar.

Som tandhygienist kan man vara anställd inom folktandvården, hos tandläkare på privata mottagningar eller på sjukhus och landstingets tandhälsovårdsavdelning.

I tandhygienistens arbetsuppgifter ingår till exempel att undersöka munhålan, ta saliv- och bakterieprov, ta bort tandsten och överskott av fyllning samt putsning och polering av tänder.

Tandtekniker tillverkar ersättningar för skadade eller förlorade tänder som exempelvis broar eller kronor samt tandställningar för korrigering av felställda tänder. Tandtekniker arbetar inte direkt med patienter utan arbetar oftast på privata laboratorier med beställningar från tandläkare. Tandteknikern har ett nära samarbete med tandläkare som tar avtryck av patientens käke som tandteknikern ska använda vid tillverkning av exempelvis konstgjorda tänder. Tandtekniker kan även arbeta inom den medicintekniska industrin eller som försäljare inom dentalbranschen.

Som tandtekniker specialiserar man sig ofta på ett särskilt område inom yrket som till exempel på ett visst material för konstgjorda tänder eller på tillverkning av proteser eller implantat. Ett fåtal tandtekniker arbetar som sjukhustandtekniker som tillverkar proteser för ansikte, käkar, munhåla, ögon, öron och näsor.

Arbetsverktyg för tandteknikern är olika handverktyg och elektriska maskiner exempelvis puts- och borrmaskiner. Olika hantverkstekniker används för att formge och färgsätta konstgjorda tänder så att de smälter in bland övriga tänder i patientens mun. Traditionellt så har tandtekniker skulpterat tandmodeller i vax och därefter gjutit ny tänder men idag används allt mer modern data teknik i arbetet. Tandtekniker använder bland annat laserscannrar för att avläsa tandavtryck och CAD- program för modelleringar och styrning av maskiner som producerar skelett till nya tänder.

Tandläkare kan man studera till vid Malmö Högskola och Karolinska Institutet i Stockholm samt vid universiteten i Göteborg och Umeå. Utbildningen omfattar fem års studier och för antagning krävs grundläggande behörig med särskild behörighet i fysik, kemi, biologi och matematik. För en del av utbildningsplatserna vid Malmö Högskola och Karolinska Institutet sker intag via prov och personlig intervju. Efter examen måste man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen för att få arbeta som tandläkare.

Tandtekniker utbildas vid universiteten i Göteborg och Umeå samt vid Malmö Högskola och Karolinska Institutet i Stockholm. Utbildningen omfattar tre års studier med både teori och praktik. För antagning krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i vissa ämnen.

Utbildning till Tandhygienist finns på ett tiotal orter i landet och utbildningen tar 2-3 år. För att få arbeta som tandhygienist måste man efter examen ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. För att bli antagen till Tandhygienistutbildningen krävs att man har grundläggande behörighet med särskild behörighet i vissa ämnen.

Vidareutbildning för studenter med tandläkarexamen eller tandteknikerexamen finns på magister- och forskarnivå vid flera av lärosätena.

  • En tandläkare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 36800 kr/månad medan en tandläkare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 52000 kr/ månad enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) lönestatistik från 2016.
  • Tandtekniker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30600 kr/månad enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) lönestatistik från 2016. Tandtekniker i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt 33800 kr/ månad
  • Som tandhygienist i åldern 25-39 tjänar man i genomsnitt 28000 kr/månad medan en tandhygienist i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31400 kr/ månad enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) lönestatistik från 2016.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).