to20200220

Sjukgymnast

Sjukgymnast

En sjukgymnast arbetar med att förebygga eller utreda och behandla funktionsstörningar i rörelseförmågan hos människor. Som sjukgymnast kan man bland annat arbeta inom sjukvården med habilitering, rehabilitering och omsorg eller vara anställd på privata företag och mottagningar, universitet eller myndigheter. En sjukgymnast i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27900 kr/månad medan en sjukgymnast i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31400 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • En sjukgymnast är en expert på människans rörelseförmåga som arbetar med hjälpa människor som genom skada eller sjukdom drabbats av funktionstörningar som begränsar rörelseförmågan.
 • I arbetet ingår att träffa patienter för att undersöka, bedöma och behandla deras rörelseproblem och funktionstörningar som kan bero på exempelvis smärta, stelhet eller muskelsvaghet. En undersökning kan involvera att sjukgymnasten tar reda på patientens sjukdomshistoria, samt bedömer patientens rörelseförmåga i vila och i rörelse. Efter en undersökning utgår sjukgymnasten från patientens kroppsliga förutsättningar, hälsa och livssituation när den bestämmer vilka åtgärder som behövs.
 • Behandlingsformer som sjukgymnaster arbetar med är till exempel mobilisering, smärtlindring, massage och elektronstimulering. Vid många behandlingar ingår det i sjukgymnastens arbete att vid upprepade tillfällen träna en patient samt att lägga upp träningsprogram för egenvård. Sjukgymnaster använder även olika mätmetoder att avgöra vilken behandling som behövs eller för att utvärdera effekten av en behandling. Att prova ut och ordinera medicinska hjälpmedel kan också ingå i sjukgymnastens arbete.
 • En viktig del av sjukgymnastens arbete är att inspirera och motivera sin patient eftersom en motiverad patient har större chans att ta till sig en behandling. Att informera och utbilda patienten och anhöriga om träning och egenvård är också en viktig del av sjukgymnastens arbete.
 • Som sjukgymnast kan man arbeta i förebyggande syfte med att informera andra yrkesgrupper om arbetsteknik och arbetsställningar samt hur man undviker belastningsskador och andra funktionsstörningar.
 • De flesta sjukgymnaster i Sverige arbetar med habilitering, rehabilitering och omsorgsverksamhet inom vården i landsting och kommunerna. Som sjukgymnast anställd inom vården arbetar man ofta i team med läkare och annan sjukvårdspersonal. Sjukgymnaster är även anställda inom landsting och sjukvårdsområden som hjälpmedelskonsulenter vid hjälpmedelscentraler.
 • En del sjukgymnaster arbetar i privata företag exempelvis inom företagshälsovården eller på privata mottagningar.
 • Att arbeta med undervisning och forskning vid ett universitet, högskola eller institut är en annan karriärmöjlighet för sjukgymnaster. Sjukgymnaster är även anställda som handläggare på myndigheter eller på apotek där de kan arbeta med hälsoupplysning och rådgivning. Produktutveckling och försäljning av medicintekniska produkter är andra arbetsområden. Inom idrottsrörelsen arbetar sjukgymnaster som tränare eller med habilitering eller rehabilitering av idrottare.
 • Som yrkesverksam sjukgymnast kan man välja att utbilda sig till specialist inom något av de 17 olika specialistområderna inom sjukgymnastiken. Ergonomi, smärta och smärtbehandling, veterinärmedicin, samt arbete med barn och ungdomar är några av specialområdena man kan välja att inrikta sig på.

 • Sjukgymnastprogrammet finns vid Mälardalens högskola, Karolinska Institutet i Stockholm samt universiteten i Göteborg, Linköping, Luleå, Lund, Umeå och Uppsala.
 • Utbildningen är på 3 år och man läser både teoretiska ämnen samt genomgår klinisk praktik. Efter avklarad examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation som krävs för att få arbeta som sjukgymnast. Vill man studera vidare finns magister- och forskarutbildning inom sjukgymnastik vid flera av lärosätena.
 • För antagning till sjukgymnastprogrammet krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i vissa ämnen.
 • Specialistkompetens inom sjukgymnastik utfärdas av Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund inom 17 olika områden. För att få specialistkompetens krävs minst 2 års yrkeserfarenhet som legitimerad sjukgymnast, en magisterexamen med fördjupningsarbete inom specialiteten samt en treårig klinisk utbildning under handledning.

 • En sjukgymnast i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27900 kr/månad medan en sjukgymnast i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31400 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).