fr20190920

Optiker

Optiker

Optiker arbetar i butiker eller på syncentraler med att genomföra synundersökningar och utprovning av synhjälpmedel. I arbetet som optiker ingår det bland annat att utföra slipning och montering av glas, reparation och tekniska justeringar av bågar, butiksarbete och handledning av optikerassistenter. En legitimerad optiker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad medan en legitimerad optiker i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 35500 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Optiker arbetar med att göra synundersökningar för att bedöma om synhjälpmedel som till exempel glasögon behövs. I arbetet ingår att informera om och prova ut synhjälpmedel som till exempel glasögon och kontaktlinser eller synförstorande hjälpmedel.
 • Som optiker kan man vara egenföretagare eller anställd i en butik eller inom landstingets syncentraler. Med en optikerutbildning kan man även arbeta inom den optiska industrin, hos ett grossistföretag för kontaktlinser och glasögon eller som forskare vid ett lärosäte.
 • Som optiker på en syncentral tar man emot synskadade och personer med svag syn för undersökningar, rehabilitering och utprovning av synhjälpmedel.
 • Arbetar man som optiker i en butik ingår det i arbetsuppgifterna att ta emot kunder och genomföra synundersökningar. Vid en synundersökning undersöker optikern ögonen och testar synen genom att kunden får berätta när den ser bra på kortare och längre avstånd. Vid en undersökning kan optikern använda olika tekniska hjälpmedel som till exempel mikroskop för att undersöka ögat. Om man som optiker misstänker skada eller sjukdom i ögat hos en kund ingår i arbetet att remittera en kund till ögonläkare eller annan specialist.
 • Om en undersökning visar att kunden är i behov av synkorrektion får kunden besluta i samråd med optikern vilket synhjälpmedel som ska användas för att korrigera synfelet. Det ingår i optikern arbete att hjälpa kunden att välja ut en glasögonbåge som passar kundens stil och ansiktsform men som också passar för den typ av glas som kunden behöver för att korrigera synfelet.
 • Många kunder väljer att korrigera synfel med kontaktlinser. Det finns idag en mängd olika kontaktlinser på marknaden som t.ex. månadslinser och endagslinser och det ingår i optikerns arbete att försöka hitta linser som passar kundens livsstil samt informera kunden om användning och skötsel av linser.
 • I optikerns arbete ingår det också ofta verkstadsarbete som till exempel att slipa och montera glas i glasögonbågar samt reparation av glasögon.
 • Övriga arbetsuppgifter för en optiker kan vara att föra patientjournal samt att skriva synintyg åt kunder. Butiksarbete kan också ingå i optikerns arbetsuppgift detta kan innebära rådgivning om glasögon och kontaktlinser, utlämning av beställda glasögon och kontaktlinser, justering av bågar för att de ska sitta rätt, att ta betalt och boka in kunder.
 • I en optikers arbete ingår att handleda optikerassistenter. En optikerassistent hjälper optikern med kunder och kan utföra förundersökningar eller butiksarbete som till exempel kassaarbete, rådgivning om glasögon och kontaktlinser, reparation och tekniska justeringar av glasögonbågar.

 • Karolinska Institutet i Stockholm och högskolan i Kalmar erbjuder utbildning till optiker. Utbildningen är på 3 år och man studerar ämnen som medicin, optik, fysiologisk optik och kontaktlinsteknik. För antagning krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i fysik, biologi, kemi och matematik. Efter examen måste man ansöka om optikerlegitimation hos Socialstyrelsen för att få utöva yrket.
 • På Karolinska Institutet finns även ett Magisterprogram på 1 år i klinisk optometri för legitimerade optiker.
 • Optikerassistent blir man genom att arbeta hos en legitimerad optiker och man får då sin utbildning på arbetsplatsen. Optikbranschen utbildar även optikerassistenter vid speciella utbildningstilfällen och via hemuppgifter. En tvåårig Yrkeshögskoleutbildning (YH) i Optometritekniker finns för optikerassistenter i Norrtälje.

 • En legitimerad optiker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldersgruppen 40-64 tjänar legitimerade optiker i genomsnitt 35500 kr/månad.
 • En optikerassistent i åldern i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En optiker assistent i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 28800 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).