fr20190920

Läkare

Läkare

En läkare arbetar inom sjukvården med att utreda, behandla och förebygga sjukdomar och andra hälsoproblem. De flesta läkare arbetar primärt på sjukhus och vårdcentraler men läkare kan även ha egna mottagningar, arbeta administrativt eller vara verksamma inom läkemedelsindustrin eller företagshälsovården. Inom läkaryrket finns många specialiteter, barnläkare, hudläkare, kirurg eller gynekolog är bara några exempel på specialiteter. Arbetsuppgifter, befattningar, anställningsformer och arbetsplats kan variera inom läkaryrket beroende på vilken specialitet man valt att arbetar med. En läkare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 47500 kr/månad medan en läkare i åldern 40-65 tjänar i genomsnitt 71700 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • En läkare har medicinska kunskaper om människokroppen och arbetar med att utreda, behandla och förebygga sjukdomar och andra hälsoproblem.
 • Läkare arbetar primärt på sjukhus och vårdcentraler, Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) uppskattar att ca 80 % av läkarna i Sverige är anställda av landsting och kommuner. Flertalet läkare arbetar som privatpraktiserande läkare eller företagsläkare. Med en läkarexamen kan man också arbeta inom läkemedelsindustrin, miljö- och hälsovårdsarbete, hälso- och sjukvårdsadministration eller ägna sig åt forskning och undervisning på universitetssjukhus.
 • Som nyexaminerad läkare måste man först arbeta som underläkare och göra en allmäntjänstgöring (AT) för att få sin läkarlegitimation. Därefter kan man som legitimerad läkare välja att inrikta sig på ett speciellt område inom medicin och bli specialistläkare. Det finns 56 olika specialiteter inom läkaryrket i Sverige. De största specialiteterna är allmänmedicin, internmedicin, kirurgi, psykiatri, anestesi och intensivvård, barn och ungdomsmedicin, ortopedi och gynekologi. Specialistläkare blir man genom att göra en Specialiseringstjänstgöring (ST) på ett sjukhus vilket tar 5 år.
 • Arbetsuppgifter för en läkare beror på vilken inriktning man valt. Som allmänläkare arbetar man till exempel ofta på en vårdcentral där man träffar patienter och undersöker och behandlar sjukdomar som inte kräver specialistbehandling. I arbetet ingår bland annat att remittera patienter till andra specialistläkare vid behov, ordinera mediciner, föra journal samt informera patienten och anhöriga om exempelvis behandlingsmöjligheter och läkemedel.

 • Läkare blir man via Läkarprogrammet som finns vid Karolinska Institutet i Stockholm samt vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Uppsala och Umeå. Utbildningen tar 5.5 år och omfattar både teori och praktik. Läkarprogrammen har gemensamt ca 1100 utbildningsplatser varje år och varje år utexamineras ca 800 läkare från utbildningarna.
 • För att bli antagen till Läkarprogrammet krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i kemi, fysik, biologi och matematik. Antagning sker 2 gånger per år via betyg eller högskoleprov. På några av utbildningsorterna sker intagning också via personliga intervjuer utöver de generella antagningskraven.
 • Efter en läkarexamen måste man som nyexaminerad läkare genomgå vidareutbildning i form av Allmäntjänstgöring (AT) och Specialiseringstjänstgöring (ST) på ett sjukhus. Som AT läkare deltar man under handledning i vardagsjukvården med tonvikt på akutsjukvård och syftet med AT är att ge nyexaminerade läkare praktiska yrkeserfarenheter. AT pågår i 18-21 månader och avslutas med ett AT-prov. Efter fullgjord AT och ett godkänt AT-prov får man sin läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Som legitimerad läkare kan man påbörja sin 5-åriga ST på ett sjukhus under vilken man utbildas teoretiskt och praktiskt för att uppnå en specialistkompetens. Under både allmäntjänstgöringen och specialiseringstjänstgöringen får man som läkare betalt.
 • Det är viktigt att komma ihåg att läkarutbildningen är en väldigt lång och krävande utbildning. För att bli specialistläkare får man räkna med 12-13 års studier.
 • Efter examen eller senare i yrkeslivet kan man som läkare välja att gå en forskarutbildning vid någon av de medicinska fakulteterna på ca 4 år som leder till en medicinsk doktorsexamen.

 • En läkare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 47500 kr/månad medan en läkare i åldern 40-65 tjänar i genomsnitt 71700 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyråns (SCB).