on20201125

Tillbaka Hem
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Hälso- och Sjukvård»Kiropraktor / Naprapat»Kiropraktor / Naprapat

Kiropraktor / Naprapat

Kiropraktor / Naprapat

Kiropraktorer och naprapater arbetar med att utreda, behandla och förebygga besvär och smärtproblem i rörelseapparaten. Kiropraktorn och naprapaten har liknande arbetsuppgifter men behandlingsmetoderna samt utbildningarna har vissa skillnader. Som kiropraktor eller naprapat i åldern 25- 39 tjänar man i genomsnitt 27900 kr/månad. Kiropraktorer och naprapater i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31400 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Som kiropraktor arbetar man med att utreda, behandla och förebygga smärtproblem som exempelvis ryggont, huvudvärk, ischias och nackspärr samt arbetsrelaterade besvär och idrottsskador. Ordet kiropraktik är en sammansättning av de grekiska orden "cheiro" och "prakticos" som kan översättas till "Att utföra för hand". Kiropraktorn använder just sina händer för att undersöka och behandla patientens besvär. Utgångspunkten för kiropraktik är att minskad rörlighet i lederna påverkar muskler och nerver i kroppen och vid en behandling använder kiropraktorn olika exakta handgrepp för att manipulera eller justera den led som skapar besvär för patienten. Mjukdelsbehandlingar av muskler kan också ingå i en behandling.
 • Ordet naprapat kommer från tjeckiskans "napravit" som betyder korrigera och grekiskans "pathos" som betyder lidande. Naprapater är specialister på rygg- led- och muskelbesvär och lindrar smärta med hjälp av händerna genom att stretcha och massera. Detta sker genom olika metoder som till exempel mobilisering vilket innebär töjning av leder och muskler eller manipulering där naprapaten strävar efter att återskapa den rörelse som blivit begränsad.
 • Förutom undersökning av leder och muskler är det viktigt att som kiropraktorn eller naprapat skapa en helhetsbild av patientens situation genom att lyssna på patienten och ta reda på sjukdomshistoria och tidigare behandlingar. Frågor om arbetssituation, fritidsaktiviteter och allmän aktivitetsnivå diskuteras ofta också. Därefter kan kiropraktorn eller naprapaten föreslå en diagnos och behandling. Det är viktigt för kiropraktorn eller naprapaten att kunna bedöma när en patient behöver remitteras till andra specialister inom sjukvården.
 • Att lägga upp träningsprogram åt patienter efter behandling för att förebygga problem samt ergonomisk rådgivning kan också ingå i arbetet.
 • Kiropraktorn och naprapatens yrkesområden och arbetsuppgifter överlappar varandra och men generellt kan man säga att skillnaden mellan en kiropraktor och en naprapat är längden på utbildningarna och arbetsmetoderna. Kiropraktorer studerar i 5 år och arbetar primärt med ledjustering från en funktionell synvinkel medan naprapater studerar i 4 år och arbetar primärt med mjukdelsbehandling och töjning av muskler från en symptomisk synvinkel.
 • De flesta kiropraktorer och naprapater är egna företagare. Många landsting skriver vårdavtal med enskilda kiropraktorer och naprapater för att kunna erbjuda behandlingar inom landstingsvården.
 • Många naprapater arbetar som konsulter eller är anställda vid till exempel idrottshallar, simhallar och gym. Företag kan också anlita naprapater som hälso- och friskvård för de anställda. Inom företagshälsovården kan man som naprapat arbeta med att hålla ryggskolor eller kurser i friskvård.
 • För att arbeta som kiropraktor eller naprapat behöver man inte någon stor fysisk styrka utan yrkena handlar istället om att ha rätt tekniska färdigheter som man lär sig under utbildningen till kiropraktor eller naprapat.

 • Utbildning till kiropraktor finns vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna. Utbildningen är studiemedelsberättigad och tar 5 år och innefattar både teori och praktik. För att antas till utbildningen måste man ha grundläggande behörighet med särskild behörighet i biologi, fysik, kemi och matematik. Saknar man särskild behörighet kan man läsa naturvetenskaplig baskurs på skolan. Efter examen måste man ansöka om kiropraktor legitimation hos Socialstyrelsen för att få arbeta som kiropraktor i Sverige.
 • Många av de yrkesverksamma kiropraktorerna i Sverige idag har utbildat sig utomlands. Ska man studera utomlands till kiropraktor är det är vikigt att välja en utbildning som är godkänd i Sverige. Information om vilka utländska utbildningar som är godkända i Sverige finns på Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisations hemsida. För att få en svensk legitimation som kiropraktor med en utländskexamen måste man ha studerat i 5 år vid en godkänd skola. Andra krav för att få en svensk legitimation är att man har genomgått en kurs hos Socialstyrelsen i Författningskunskap och Socialmedicin samt gjort 9 månaders handledd assistenttjänstgöring på en kiropraktorpraktik och 3 månaders auskultation inom svensk sjukvård. Mer information om svensk kiropraktor legitimation finns på Socialstyrelsens hemsida.
 • Naprapat blir man på Naprapathögskolan i Stockholm. Utbildningen är på 4 år och består av både teori och praktik. För antagning till utbildningen krävs grundläggande behörighet. Naprapathögskolan tar en avgift för utbildningen men utbildningen är studiemedelsberättigad. Efter grundutbildningen till naprapat måste man praktisera i 1 år både inom den offentliga sjukvården och hos en legitimerad naprapat. Efter avslutad praktik kan man ansöka om naprapat legitimation hos Socialstyrelsen vilket är ett intyg på att man är kvalificerad för yrket.

 • Som kiropraktor eller naprapat i åldern 25- 39 tjänar man i genomsnitt 27900 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. Kiropraktorer och naprapater i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31400 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Naprapathögskolan.
http://www.nph.se

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan Solna.
http://www.nph.se

Sjukvårdsrådgivningen - Kiropraktik. Available:
http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=27714 Accessed May 2009