fr20201127

Tillbaka Hem
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Hälso- och Sjukvård»Hälsovetare / Dietist»Hälsovetare / Dietist

Hälsovetare / Dietist

Hälsovetare / Dietist

En dietist är en specialist på mat- och näringslära som arbetar med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem hos patienter inom hälso- och sjukvården och ute i samhället. Idag har dietister blivit en viktig del av vården, dietisternas kunskaper är viktiga för behandling av sjukdomsrelaterad undernäring inom akutsjukvården eller för behandling av långsiktliga närings- och kostrelaterade sjukdomar som diabetes. Folkhälsa och friskvård är ett annat viktigt arbetsområde för dietister. Ökade kunskaper om hur våra matvanor påverkar vår hälsa har lett till ett växande intresse och behov av rådgivning om kost och sjukdomar. En dietist i åldern 25-39 tjänar enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016 i genomsnitt 31800 kr/månad. Dietister i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 35500 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • En dietist är en specialist på mat- och näringslära och nutritionsbehandling som arbetar inom hälso- och sjukvården med rådgivning, utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem hos människor.
 • Det finns idag ca 1200 yrkesverksamma dietister i Sverige. De flesta arbetar inom landstinget, på sjukhus och vårdcentraler. Vissa dietister arbetar inom specialisjukvårdsteam eller barn- och mödravården. Kommuner anställer även dietister inom äldreomsorgen och skolväsendet.
 • I yrket arbetar man ofta i ett team med läkare och annan sjukvårdspersonal men dietister kan även arbeta självständigt med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem hos patienter.
 • Dietisten arbetar med nutritionsbehandling som är en viktig del av medicinskbehandling vid akuta och kroniska sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdom och ätstörningar. I dietistens arbete ingår att utvärdera en patients problem samt ordinera behandling efter patientens individuella behov.
 • Nutritionsbehandling har blivit en viktig del av vården. Som dietist kan man till exempel arbeta med sjukdomsrelaterad undernäring inom akutsjukvården eller behandling av långsiktliga närings- och kostrelaterade sjukdomar som till exempel diabetes. Inom mödravården kan dietister bland annat att informera och handleda vårdpersonal och föräldrar i näringsfrågor, ta fram informationsmaterial om näringsfrågor samt medverka i föräldragrupper.
 • Många dietister arbetar inom folkhälsa och friskvård som konsulter eller med egna mottagningar. Det har blivit allt vanligare för dietister att ha egna företag. Som dietist kan man också arbeta med information, utveckling och försäljning av produkter på livsmedels- och nutritionsföretag. Dietister kan även arbeta på forskningsprojekt om kost och hälsa. Myndigheter, universitet, hälsohem, provkök och patientföreningar anställer också dietister.
 • Som dietist har man en viktig uppgift att informera om matvanor som kan förebygga sjukdomar, övervikt och fetma. Många dietister arbetar med att informera allmänheten och olika yrkesgrupper som till exempel lärare om mat- och näringslära genom föreläsningar, information och utbildningar. Som dietist kan man också arbeta med utbildning av vårdpersonal inom landstinget, äldreomsorg och hemtjänst om mat och näring.

 • Utbildning till dietist finns vid Umeå, Uppsala och Göteborgs Universitet. Utbildningen tar 3 år och infattar ämnen som till exempel kostvetenskap, klinisk nutrition och dietik. För antagning till utbildningen krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i vissa ämnen. Efter grundutbildning finns möjligheten att fortsätta studera på magister- och doktorandnivå. För att få arbeta som dietist måste man efter examen ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

 • En dietist i åldern 25-39 tjänar enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016 i genomsnitt 31800 kr/månad. Dietister i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 35500 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).