fr20190920

Audionom

Audionom

Prat, musik, bilar, regndroppar på fönstret och vindens susning, ljud finns överallt omkring oss. Att få problem med hörseln kan påverka det allmänna välbefinnandet och ibland vår förmåga att kommunicera. När problem med hörseln uppstår är det audionomens uppgift att undersöka, diagnostisera och behandla hörselproblemet. Audionomer arbetar också med att förebygga hörselproblem genom att utföra hörselundersökningar av barn och yrkesverksamma samt genom att informera om buller och hörselvårdsfrågor. Som audionom kan man vara anställda inom sjukvården eller arbeta på privata mottagningar. Audionomer i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad. Audionomer i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt 35500 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Audionomen arbetar med att utreda hörselproblem hos människor. I yrket ingår det att undersöka patienter för att utreda och diagnostisera deras hörselproblem. En hörselutredning kan ske med hjälp av olika diagnostiska undersökningar och mätningar som till exempel genom att mäta patientens förmåga att höra toner av olika styrka och frekvens. Under hörselutredningar kan man som audionom ibland samarbeta med läkare och annan sjukvårdspersonal.
 • Som audionom kan man arbeta på egen mottagning eller på hörselvårdsavdelningar och hörcentraler. Privata läkarmottagningar, företagshälsovården och barn- och skolhälsovården kan också vara arbetsplats. Audionomer kan också vara anställda som produktutvecklare på företag som utvecklar och säljer hörselhjälpmedel.
 • Som audionom kan det ingå i behandlingen av en patients hörselproblem att ordinera och prova ut hörselhjälpmedel som till exempel en hörapparat. Att förklara för patienten och anhöriga hur ett hörselhjälpmedel ska användas ingår då också i arbetet. Utvärdering av hörselhjälpmedel kan också ingå i arbetet.
 • Audionomer arbetar även med att förebygga hörselproblem. Detta kan innebära att man som audionom utför hörselundersökningar av skolbarn och yrkesverksamma. Inom företagshälsovården gör audionomer bullerutredningar av arbetsplatser och hörselkontroller av anställda. Audionomer kan också göra arbetsplatsbesök och informera personal om buller och hörselvårdsfrågor.

 • Audionomutbildning finns vid Karolinska Institutet i Huddinge samt universiteten i Göteborg, Lund och Örebro. Utbildningen är treårig och infattar både teori och praktik. Antagning till audionomutbildningarna kräver generellt att man har grundläggande behörighet med särskild behörighet i vissa ämnen. Efter examen måste man ansöka om audionom legitimation hos Socialstyrelsen för att få arbeta som audionom.
 • Vill man studera vidare efter grundutbildningen finns en magisterutbildning i Audiologi på 1 eller 2 år vid Lunds Universitet. Efter en magisterexamen i audiologi finns möjligheten att fördjupa sig i ämnet vid en forskarutbildning.

 • Audionomer i åldern 25-39 tjänar enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2015 i genomsnitt 31800 kr/månad. Audionomer i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt 35500 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).