fr20190920

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut

Arbetsterapi strävar efter att ge människor som drabbats av sjukdom eller olycka en ökad livskvalitet och självständighet. En arbetsterapeut arbetar med arbetsterapi för individer, grupper eller för samhället. I arbetet ingår rehabilitering av människor som drabbats av sjukdom eller olycka. Målet är att patienten genom exempelvis träning, hjälpmedel och annat stöd ska kunna klara sig själv i vardagslivet. Arbetsterapeuter arbetar till exempel på privata mottagningar eller inom sjukvården, företagshälsovården eller den kommunala äldre- och handikappsomsorgen. Som arbetsterapeut tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt på 27900 kr/månad medan en arbetsterapeut i åldern 40-64 tjänar 31400 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).