on20201125

Apotekare

Apotekare

Apotekare och receptarier ingår i en yrkesgrupp som kallas farmaceuter. Farmaceuter arbetar på apotek, läkemedelsföretag och inom sjukvården som specialister på läkemedel, läkemedelsanvändning och läkemedelsframställning. En viktig del av apotekarens arbete är att informera apoteksbesökare, patienter och anhöriga och vårdpersonal om läkemedel. Apotekare utbildas på Apotekarprogrammet vid Uppsala och Göteborgs Universitet och utbildningen tar 5 år.

En apotekare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad. I åldersgruppen 40-64 tjänar en apotekare i genomsnitt 35500 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Apotekare arbetar med läkemedel och har specialistkunskaper om vad läkemedel innehåller och om framställning och användning av läkemedel. Apotekare är utbildade att veta hur ett läkemedel påverkar kroppen eller hur effekten av en behandling påverkas när olika läkemedel tas samtidigt. Arbetsplats kan exempelvis vara inom sjukvården, på ett apotek eller ett läkemedelsföretag.
 • Apotekare ingår i yrkesgruppen farmaceuter som är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier. Apotekare och receptarier kan ha liknande arbetsuppgifter men skillnaden är att apotekarutbildningen som tar 5 år är mer omfattande än utbildningen till receptarie som tar 3 år. Apotekaren har därmed djupare kunskap om läkemedel och mer kvalificerade arbetsuppgifter än receptarien.
 • Som anställd på ett apotek ingår det i apotekarens arbetsuppgifter att ta emot kunder med recept på läkemedel från läkare och därefter göra i ordning medicinen. Apotekaren måste använda sina läkemedelskunskaper till att avgöra om den medicin läkaren skrivit ut stämmer. Att informera kunden om hur läkemedlet ska användas eller om möjliga biverkningar ingår också i arbetet. Det kan också ingå i apotekarens arbetsuppgifter att hjälpa kunder ute i apoteksbutiken med råd om till exempel sjukdomar, allergier och receptfria läkemedel.
 • Som anställd av apoteket kan en apotekare ha olika befattningar som till exempel chefsfarmaceut eller apoteksområdeschef. En chefsfarmaceut ansvarar för den farmaceutiska verksamheten på ett apotek. Som apoteksområdeschef arbetar man med ekonomi- och personalfrågor på flera apotek.
 • Apotekare är även anställda inom lanstinget och samarbetar med läkare och annan vårdpersonal på vårdavdelningar och mottagningar. Apotekare anställda inom sjukvården arbetar ofta med så kallad klinisk farmaci. I arbetet ingår bland annat konsultationer för läkare och läkemedelsutredningar av patienter för att se till att patienter får rätt läkemedel och läkemedels kombinationer. Vissa apotekare inom sjukvården specialiserar sig på speciella läkemedelsområden.
 • Som anställd på ett sjukvårdsapotek arbetar en apotekare med att organisera och ansvara för hanteringen av läkemedel på ett sjukhus. I arbetet kan det ingå att samt att informera vårdpersonalen om läkemedel eller att tillverka mediciner som inte finns att tillgå hos läkemedelsföretag. Att arbeta på forskningsprojekt som till exempel läkemedelstester eller utveckling av läkemedel kan också ingå i arbetet.
 • Apotekare är även verksamma inom landstingens läkemedelskommittéer. Läkemedelskommittéerna diskuterar bland annat läkemedelsanvändning inom landstinget och upprättar rekommendationer för vårdanställda.
 • Inom läkemedelsindustrin arbetar apotekare med forskning och utveckling av läkemedel. Vid ett läkemedelsföretag kan en apotekare till exempel arbeta med själva tillverkningsprocessen eller med tester av läkemedel. Apotekare kan även arbeta med information, marknadsföring och försäljning av läkemedel. Arbetsbefattningar för apotekare inom läkemedelsindustrin kan vara försäljningschef, produktchef eller läkemedelskonsulent.
 • Apotekare kan också arbeta på myndigheter som Läkemedelsverket eller Socialstyrelsen som arbetar med att dokumentera och granska läkemedelsindustrin. Läkemedelsverket har bland annat som uppgift att godkänna läkemedel innan de släpps ut på marknaden. Som anställd på läkemedelsverket kan en apotekare till exempel arbeta med granskning, kvalitetskontroll och hantering av läkemedel.
 • Apotekare är även anställda på Apotekets kundcentrum och Giftinformationscentralen där de arbetar med läkemedelsrådgivning via telefon och internet.
 • Kemi- och livsmedelsindustrin är också en möjlig arbetsplats för apotekare.

 • Uppsala Universitet och Göteborgs Universitet erbjuder utbildning till apotekare via Apotekarprogrammet. Utbildningen är på 5 år och inkluderar 6 månaders praktik på apotek. För att få arbeta som apotekare inom hälso- och sjukvården eller på ett apotek måste man efter examen ansöka om apotekarlegitimation hos Socialstyrelsen. Efter en apotekarexamen kan man också välja att fortsätta sina studier på en forskningsutbildning vid något av universiteten.
 • På Apotekarprogrammet kan man efter 4.5 år välja att ta en farmacie magisterexamen istället för en apotekarexamen. Denna utbildningsväg ger ej behörighet att arbeta på apotek.
 • Utbildningen på Apotekarprogrammet sker efter en EU standard vilket innebär att man efter examen har behörighet att arbeta som apotekare inom hela EU.
 • För att bli antagen till Apotekarutbildningen krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i fysik, kemi, biologi och matematik.

 • En apotekare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. Apotekare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 35500 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).