fr20190920

Tatuerare

Tatuerare

En tatuerare arbetar med kroppsutsmyckning genom tatuera bildmotiv eller mönster på huden. Yrket kräver konstnärliga talanger och ett öga för färg och form. Kundbemötande och sterilhantering är förutom själva tatuerandet viktiga arbetsysslor. En tatuerare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt ca 31800 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Arbetsuppgifter för en tatuerare är att ta emot kunder och efter att ha lyssnat på kundens önskemål om bildmotiv ge råd om placering, storlek, färg och form för tatueringen. Kunden kan antingen välja ett färdigt bildmotiv ur en katalog eller så kan tatueraren själv rita och formge bildmotivet som kunden önskar tatuerad.
 • Eldrivna tatueringsmaskiner utrustade med tatueringstuber och nålar i olika storlekar är arbetsverkyg för en tatuerare. Tatueringsnålen doppas i färg som man portionerat ut på en palett.
 • Tatueringsprocessen går till så att tatueraren antingen kalkerar sitt egen ritade motiv eller ett färdigt motiv som sedan överförs till kundens hud. Om motivet är stort och skall utföras över en stor yta på arm, skuldra eller rygg kan det hända att tatueraren behöver ta mått eller får förstora eller förminska motivet som ska tatueras. Stora tatueringar som till exempel ryggtavlor skapas vanligtvis över flera tatueringssessioner på grund av att de tar tid att utföra eller att kunden vill dela upp betalningen. Tatueraren börjar med att tatuera konturerna på motivet på huden som sedan fylls i med de färger som valts. Efter man tatuerat klart tvättar man tatueringen och sätter på en salva och en kompress.
 • Som tatuerare är det viktigt att ha ett bra kundbemötande. Att kunna lyssna på kunden och bemöta dennes rädsla för tatueringinsprocessen är en del av arbetet. En annan viktig uppgift är att ge kunden råd muntligt och skriftligt om hur hon eller han bäst sköter sin tatuering under läkeperioden.
 • En viktig arbetsuppgift är att se till att hygienen sköts under tatueringsprocessen. Under tatueringsprocessen bär tatueraren alltid tunna plasthandskar. Instrumentbordet ska tvättas noga inför varje användning. Tatueringstuberna och nålar ska steriliseras i en autoklav som klarar av att sterilisera de ihåliga utrymmena på instrumenten och nålarna. De steriliserade nålarna ska sedan paketeras var för sig i sterila påsar som försluts.
 • Det är vanligt att tatuerare är egna företagare. Man kan antingen driva en egen salong eller hyra in sig hos en annan tatuerare.

 • Tatuerare blir man genom att gå som lärling hos en redan etablerad tatuerare. Lärlingstiden är vanligtvis cirka 3 år och först så lär man sig hur man bemöter kunder samt hur man sterilserar utrustning. Därefter kan man gå över till att lära sig tatueringsprocessen och tatueringstekniker. För att bli antagen som lärling krävs att man har en konstnärlig talang med sinne för färg och form.

 • En tatuerare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt ca 31800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatestik från 2016.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).
Statistiska Centralbyrån (SCB).