20190915

Sminkös / Maskör

Sminkös / Maskör
Sminköser och maskörer är ofta anställda inom teater och film- och tv industrin. En sminkös arbetar med att förändra eller förbättra ett utseende med hjälp av smink medan maskörens uppgift att genom masker, hår, sminkning och andra hjälpmedel skapa karaktärer för teaterföreställningar eller tv och filminspelningar. En maskör i åldern 25-39 tjänar ca 26400 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Sminköser och maskörer arbetar inom teatern, film- och tv industrin med att  transformera utseenden och skapa karaktärer med hjälp av smink, hår och andra hjälpmedel.
 • En sminkös kan jobba inom teatern och inom tv- och filmindustrin med att skapa karaktärer med hjälp av smink. Att hjälpa en maskör med omsminkningar och perukbyten under en föreställning kan också vara arbetsuppgifter för en sminkös anställd vid en teater. Inom tv industrin arbetar en sminkös ofta med att se till att medverkande i ett program ser bra ut framför tv kameran. Detta kallas ofta teknisk sminkning och behövs eftersom till exempel belysningen i en tv studio kan få medverkande att se onaturliga ut .
 • Maskörer kan vara anställda vid teatern eller vid film- och tv inspelningar. Maskörens arbete är en viktig del av en föreställning eller produktion eftersom maskörens arbete bidrar till berättelsen och ger stöd till och formar rollfigurerna. Arbetet kan innebära att man inför en föreställning eller inspelning går igenom manus och är med på repetitioner. Man är också med och planerar rollfigurernas karaktärer i samråd med regissören, scenografen, kostymdesignern och skådespelarna. Därefter är det maskörens uppgift att lägga förslag på masker, hår och sminkning för rollfigurerna. Under en föreställning eller produktion så är det maskörens uppgift att sköta sminkning, omsminkning och perukbyten.
 • Masköryrket är både konstnärligt och hantverksmässigt utmanande. För att kunna utforma en maskering för en rollfigur krävs att maskören till exempel har teoretiska kunskaper i historia, om samhället och om sin publik. Samtidigt måste man vara yrkesmässigt skicklig inom många hantverkstekniker. Att tillverka peruker, masker och smink är förekommande arbetsuppgifter. Maskören kan också klippa, färga och permanenta hår och göra håruppsättningar vid behov.
 • Maskörer som arbetar inom tv samarbetar ofta med sminköser, bildingenjörer och  ljussättare. I små produktioner är det vanligt att en maskör arbetar både som maskör och sminkös. I större produktioner agerar en maskör ofta arbetsledare för sminköser.
 • Som sminkös och maskör kan man vara fast anställd men det är också vanligt att arbeta som filans. Arbetstiderna är ofta oregelbundna eftersom man inom teatern, film- och tv industrin ofta jobbar kvällar och helger.

 • Dramatiska Institutet (DI) har en 3-årig utbildning i Mask och Perukdesign med inriktning på teater och film. Intag till utbildningen sker varannat år och det finns endast plats för fyra elever. Sökande till utbildningen måste ha grundläggande behörighet och intagning sker via arbetsprover, testuppgifter och intervju. Praktisk erfarenhet av masköryrket eller konstnärlig grundutbildning är meriterande vid en ansökan.
 • En sminkös har oftast en frisör, hudterapeut eller make-up utbildning som grundutbildning. De skolor och utbildningar som är godkända av Svenska Estetikers Yrkesförbund (SEYF) finns listade på Svenska Estetikers Yrkesförbund’s hemsida. Det är vanligt att man först arbetar som sminkös innan man blir maskör.
 • Lärcentrum i Trollhättan erbjuder en Filmarbetarutbildning som är en tre terminer lång Kvalificerad yrkesutbildning (KY) inom vilken man under den sista terminen kan välja en inrikting på smink eller mask.
 • Vissa teatrar erbjuder också internutbildning för maskörer.

 • Enligt Statistiska Centralbyråns lönestatestik från 2016 tjänar en maskör i åldern 25-39 ca 26400 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).
Statistiska Centralbyrån (SCB).