ti20190917

Massör

Massör
En massör arbetar med att genom olika tekniker och med sina händer behandla och förebygga muskelspänningar som annars kan orsaka smärta eller skada. Massörer kan till exempel arbeta på egen mottagning eller åt företag, idrottsklubbar, gym och hälsohem. Lönen för en massör i åldern 25-39 ligger i genomsnitt på ca 26400 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Som massör arbetar man med att förebygga och behandla muskelspänningar. Detta görs genom att massera muskler, hud och bindväv med hjälp av olika tekniker och handgrepp som till exempel genom att trycka, knåda, stryka och töja. Det finns en mängd olika massagetekniker som man kan arbeta med och några exempel är klassisk massage, bindvävsmassage och energimassage.
 • Eftersom arbetsredskapet för en massör är dennes egen kropp är det viktigt att komma ihåg att yrket är fysiskt krävande och att därför är viktigt för en massör att hålla  kroppen i trim.
 • Kunder kan besöka en massör på grund av jobbrelaterade problem, idrottskador eller bara för att öka det allmäna välbefinnandet. Det är en del av arbetet för massören att prata med kunden och därefter utvärdera dennes problem och föreslå en behandling som passar. En del av behandlingen kan också vara att ge träningsinstruktioner till kunden.
 • Massörer är ofta egenföretagare med egen mottagning eller har kontrakt med olika företag för friskvård. Massörer kan även vara anställda av idrottsklubbar, hälsohem, gym och kiropraktor och naprapatmottagningar. Många massörer kombinerar yrket med ett annat yrke som till exempel sjukgymnast eller personlig tränare.
 • En massageterapeut arbetar på en nivå högre än massören och behärska fler massageterapeutiska metoder och har större kunskap i muskelfunktionsdiagnostik, fysiologi, sjukdomslära och skadelära.

 • Massörutbildningar finns vid flera avgiftsbelagda skolor. Det är bra att välja en skola som är medlem i Branschrådet Svensk Massage och därigenom följer Branschrådets utbildningskrav och rekommendationer. En lista på utbildningsarrangörer finns på Branschrådets hemsida.
 • Branschrådet Svensk Massage anordnar praktiska och teoretiska certifieringsprov för massörer vilka intygar att man är kvalificerad för yrket. Att man är certifierad av Branschrådet Svensk Massage är också ett krav för att bli medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.
 • För massörer som fått sin massörutbildning via en utbildningsarrangör ej ansluten till Branschrådet Svensk Massage erbjuder Kroppsterapeuternas Yrkesförbund några gånger om året certifiering.
 • Många folkhögskolor erbjuder också massörsutbildningar.
 • Medicinskt Kursforum och Naprapathögskolan i Stockholm anordnar del och heltidsutbildningar till massageterapeut.

 • Månadslönen för en massör i åldern 25-39 ligger i genomsnitt på ca 26400 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatestik från 20.16

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).
Branschrådet Svensk Massage.
Statistiska Centralbyrån (SCB)