to20210121

Revisorer arbetar med granskning av en verksamhets redovisning och förvaltning. Uppdragsgivare kan exempelvis vara företag, kommuner eller statliga myndigheter. Revisorns arbete är viktigt eftersom de säkerställer att exempelvis ett företag följer de regler som finns. Revisorns arbete kan även leda till att fel och misstag upptäcks och därigenom kan förbättringar i en verksamhets effektivitet genomföras.