to20191017

Projektledare

Projektledare

Att arbeta i projektform har blivit allt vanligare och idag har projektledning vuxit fram som en yrkesroll. En projektledare planerar, styr och samordnar ett projekt. Att leda en arbetsgrupp är en viktig del av projektledararbetet. Projekt som arbetsform har länge varit vanligt i reklam och mediabranschen men förekommer numera även ofta inom företag och inom den offentliga sektorn. Att kunna motivera sin arbetsgrupp samt att ha planerings och organiseringsförmåga är viktiga egenskaper för en projektledare.
En projektledare i åldern 25-39 som arbetar på en reklambyrå tjänar i genomsnitt 37000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som projektledare på en reklambyrå i genomsnitt 43400 kr/månad. En projektledare på SVT tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 30400 kr/månad medan en projektledare på SVT i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 35100 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Som projektledare har man det övergripande ansvaret för ett projekt. I arbetet ingår att planera, styra och leda projektet men även arbetsgruppen som arbetar med projektet.
 • Projektledare har traditionellt arbetat främst inom reklam, media och IT-branschen men idag kan man som projektledare även arbeta inom andra branscher. Projekt som arbetsform har exempelvis fått en allt mer framträdande roll inom företag, kommuner, landsting och statliga myndigheter, speciellt vid utvecklingsarbete.
 • I arbetet som projektledare ingår att samordna de arbetsuppgifter och uppdrag som tillhör projektet samt samordna kommunikationerna inom arbetsgruppen. Det är också projektledarens uppgift att upprätthålla tidsplaner och se till att projektet följer budgeten. Ofta så har projektledaren det övergripande ansvaret för ekonomin för ett projekt.
 • Praktiska uppgifter för en projektledare kan vara att skriva projektplaner samt rapporter under arbetet med projektet.
 • Idag så har projektledning vuxit fram till ett heltidsyrke som kan jämställas med ett chefsyrke. Man kan vara anställd på heltid för att leda olika projekt inom exempelvis ett företag eller vara anställd endast under tidsramen för ett specifikt projekt. Projektledning kan också ske som en del av andra arbetsuppgifter inom exempelvis ett företag.
 • På en reklambyrå sker arbetet ofta i projektform. En projektgrupp består ofta av en projektledare samt en art director, planner, projektadministratör och copywriters. På en reklambyrå har projektledaren ofta det ekonomiska ansvaret för ett projekt samt sköter kontakten med kunden.
 • Som projektledare bör man ha kunskap om projektledningsmetodik. Eftersom man ofta har det ekonomiska ansvaret för ett projekt är det också viktigt att ha god insikt i ekonomi. Ofta så har projektledaren också specialkunskaper inom projektområdet. Det är också viktigt att man som projektledare har organisations och planeringsförmåga.
 • Att kunna leda och motivera personer med olika kompetenser och arbetsuppgifter i arbetsgruppen så att alla förstår projektets riktning och mål är en viktig del av projektledarens arbete.

 • Som projektledare är det viktigt att man har en grundläggande utbildning inom den bransch som man arbetar. Utöver detta behöver man oftast även en vidareutbildning i projektledning.
 • På föreningen Svenskt Projektforum's hemsida finns en lista över företag som anordnar kurser inom projektinriktade områden. Många kurser erbjuder tentamen för att bli certifierad enligt IPMA (International Project Management Association). Certifiering finns på fyra olika nivåer som Certifierad Projektchef, Certifierad Senior Projektledare, Certifierad Projektledare eller Certifierad i Projektkunskap. Certifieringen genomförs av Svenskt Projektforum och görs enligt en internationell erkänd standard.
 • Vid flera universitet och högskolor finns kurser i projektledning både som fristående kurser eller som del av program. På Högskoleverkets utbildnings portal www.studera.nu finns information om var man kan studera projektledning. Högskolan i Halmstad samt Karlstads Universitet erbjuder till exempelvis flera kurser inom projektledarområdet och man kan välja att fördjupa sig i ämnen som till exempel projektekonomi, projektjuridik, mjukvaruanvändning, mötesteknik, förhandlingsteknik samt projektledning inom IT. Vid Karlstads Universitet finns även ett magisterprogram i Projektledning på 60 hp.
 • Inom Yrkeshögskolan (YH) finns olika kurser inom projektledning som till exempel vid IHM Business College.

 • En projektledare i åldern 25-39 som arbetar på en reklambyrå tjänar i genomsnitt 37000 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som projektledare på en reklambyrå i genomsnitt 43400 kr/månad.
 • En projektledare på SVT tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 30400 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016 medan en projektledare på SVT i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 35100 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Backas, H., 2006. Yrke: Projektledare. Available:
http://www.pry.fi/html/02_documents/Forum_1-07_projektledare.pdf [Accessed June 2009]