on20200812

Tillbaka Projektledare

Att arbeta i projektform har blivit allt vanligare och idag har projektledning vuxit fram som en yrkesroll. En projektledare planerar, styr och samordnar ett projekt. Att leda en arbetsgrupp är en viktig del av projektledararbetet. Projekt som arbetsform har länge varit vanligt i reklam och mediabranschen men förekommer numera även ofta inom företag och inom den offentliga sektorn. Att kunna motivera sin arbetsgrupp samt att ha planerings och organiseringsförmåga är viktiga egenskaper för en projektledare.
En projektledare i åldern 25-39 som arbetar på en reklambyrå tjänar i genomsnitt 37000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som projektledare på en reklambyrå i genomsnitt 43400 kr/månad. En projektledare på SVT tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 30400 kr/månad medan en projektledare på SVT i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 35100 kr/månad.