fr20190920

Inköpare

Inköpare

Inköpare arbetar inom många olika branscher med inköp av varor och tjänster. Arbetsgivare kan vara företag, butiker eller butikskedjor samt statliga myndigheter, kommuner och landsting.
En inköpare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 36700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som inköpare i genomsnitt 43800 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Inköpare arbetar med inköp av varor och tjänster. Inköpare kan arbeta för företag inom industrin eller handelsbranschen, enskilda butiker eller butikskedjor. Inköpare arbetar även med inköp inom statliga myndigheter, kommuner och landsting.
 • Inom industrin arbetar inköpare med att införskaffa de material eller produkter som behövs i produktionen. Det kan exempelvis gälla råvaror, material, maskiner, utrustning eller tjänster som bevakning eller städning. Som inköpare inom industrin samarbetar man ofta med produktions- och försäljningsavdelningarna för att bestämma vad som behövs köpas in.
 • Som inköpare inom detaljhandeln köper man in de varor som säljs i butiker som exempelvis kläder, elektronik eller andra varor. På mindre företag inom detaljhandeln ingår även butiksarbete ofta i inköparens arbetsuppgifter.
 • Inköpare arbetar även inom partihandeln eller agenturföretag med att köpa in varor som ska säljas vidare till företag inom industrin eller handelsbranschen.
 • Inom statliga myndigheter, kommuner och landsting sköter inköparen upphandling av olika tjänster som exempelvis matleveranser eller städning till exempelvis sjukhus och skolor. Inköpare kan även vara anställda i konsultföretag och arbeta åt kommuner eller myndigheter.
 • I det praktiska arbetet som inköpare ingår att ta emot och bedöma offerter samt att förhandla om priser och skriva avtal. Att följa upp och utvärdera avtal ingår också i inköparens arbetsuppgifter.
 • Som inköpare reser man ofta i arbetet för att exempelvis besöka mässor eller leverantörer. Språkkunskaper är därför en viktig merit. Att ha branschkännedom samt god samarbetsförmåga är andra viktiga egenskaper för en inköpare.

 • Inköpare har oftast en högskole- eller gymnasieutbildning inom de ekonomiska eller tekniska områdena.
 • För att arbeta med större uppköp åt exempelvis kommuner och myndigheter krävs ofta en högskoleutbildning med ekonomisk, teknisk eller juridisk inriktning. Det är också en fördel att ha specialistkunskaper inom det område man arbetar. Om man exempelvis arbetar med upphandling av IT-produkter och tjänster så bör man ha branschkännedom och specialistkunskaper inom IT-området.
 • Föreningen Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) erbjuder kompetensutveckling inom offentlig upphandling. Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov kan man bli Diplomerad Upphandlare eller Certifierad Upphandlare beroende på vilken utbildning man gått.
 • Inom Yrkeshögskolan (YH) finns utbildningar till inköpare på 1-3 år med olika inriktningar som exempelvis internationell inköpare eller inköpare inom industrin.
 • Vissa företag internutbildar även inköpare.

 • En inköpare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 36700 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som inköpare i genomsnitt 43800 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).