on20200812

Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare

Som fastighetsmäklare förmedlar man kommersiella och privata fastigheter åt enskilda personer eller företag. Fastighetsmäklaryrket innebär stor kontakt med kunder och kräver därför att man är serviceinriktad samt har stor social kompetens.
En fastighetsmäklare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31700 kr/månad medan en fastighetsmäklare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 33900 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • En fastighetsmäklare arbetar med förmedling av kommersiella och privata fastigheter, villor, bostadsrätter, fritidshus och tomträtter till enskilda personer eller företag.
 • Som fastighetsmäklare kan man vara egenföretagare eller vara anställd vid en fastighetsmäklarbyrå. Fastighetsmäklare kan även arbeta inom fastighetsförvaltning och kommunala bostadsbolag. Företag inom bygg- och fastighetssektorn, banker och försäkringsföretag är andra möjliga arbetsplatser för utbildade fastighetsmäklare.
 • Huvuduppgiften för en fastighetsförmedlare är att opartiskt förmedla kontakten mellan en köpare och säljare. I arbetet ingår att sköta förhandlingar, budgivningar och upprätta kontrakt. Att informera parterna om exempelvis lagkrav, ägarförhållanden och inteckningar ingår också i arbetet.
 • I mäklaruppdraget ingår att sammanställa informationsmaterial för det objekt som ska säljas. Att annonsera efter köpare samt anordna och genomföra visningar av objektet för intresserade köpare är andra arbetsuppgifter. Fastighetsmäklaren kan även beräkna boendekostnad åt en köpare. En fastighetsmäklare kan även anlitas av en kund för att hitta ett objekt att köpa. Att värdera fastigheter är också en viktig uppgift för fastighetsmäklaren.
 • Som fastighetsmäklare kan man vara inriktad på en speciell del av fastighetsmarknaden. Vissa mäklare specialiserar sig på att förmedla fritidshus i Sverige till utländska köpare. Att förmedla semesterbostäder utomlands till svenska köpare är en annan möjlig yrkesspecialisering.
 • Eftersom fastighetsmäklare arbetar med försäljning och service är det viktigt att man som fastighetsmäklare har stor social kompetens. Som fastighetsmäklare bör man ha kunskaper i ekonomi, juridik, byggnadsteknik, psykologi samt fastighetsvärdering.
 • Fastighetsmäklare kan ha oregelbundna arbetstider eftersom visningar av objekt för kunder oftast sker på kvällar och helger.

 • Fastighetsmäklarprogrammet finns vid högskolorna i Borås, Gävle, Halmstad, Malmö, Trollhättan samt vid Luleå Tekniska Universitet och vid Umeå Universitets campus i Skellefteå. Fastighetsmäklarprogrammet omfattar vanligtvis två års studier.
 • Vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm finns utbildning till fastighetsmäklare på programmet Byggteknik och fastighetsförmedling (120 hp). Högskolan i Karlstad erbjuder en treårig utbildning i Fastighetsekonomi som ger behörighet att arbeta som fastighetsmäklare.
 • För att få arbeta som fastighetsmäklare måste man vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden (FMN). För registrering krävs att man har examen från en utbildning som är godkänd av Fastighetsmäklarnämnden samt att man har genomgått en handledd praktik på minst 10 veckor hos en auktoriserad fastighetsmäklarfirma med ansvarsförsäkring.

 • En fastighetsmäklare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31700 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En fastighetsmäklare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 33900 kr/månad.
 • Många mäklare har en provionsbaserad lön.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).