20200927

Försäljare / Försäljningschef

Försäljare / Försäljningschef

Som försäljare kan man arbeta med försäljning av varor eller tjänster som butikssäljare i butik eller varuhus eller som företagssäljare på tillverkande företag med försäljning till detaljhandeln, industriföretag eller partihandeln. Företagssäljare kan även arbeta med direktförsäljning till kunder.
Försäljare arbetar inom många olika branscher och arbetsuppgifterna varierar från arbetsplats till arbetsplats. Butiksförsäljare, Företagsförsäljare, Utesäljare, Innesäljare, Telefonförsäljare, Account Manager, Key Account Manager och Försäljningschef är några exempel på olika försäljningsyrken.
Arbetet som försäljare innebär stor kundkontakt vilket kräver att man är serviceinriktad och intresserad av att arbeta med människor.
En försäljare i åldern 25-39 inom detaljhandeln tjänar i genomsnitt 27800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som försäljare inom detaljhandeln i genomsnitt 28800 kr/månad. En försäljningschef i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 56300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som försäljningschef i genomsnitt 65400 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Försäljare arbetar inom många olika branscher med försäljning av varor eller tjänster i butiker, varuhus samt företag. Försäljare kan även arbeta med försäljning via telefon eller över internet. Butiksförsäljare, Företagsförsäljare, Utesäljare, Innesäljare, Telefonförsäljare, Account Manager, Key Account Manager och Försäljningschef är exempel på olika försäljningsyrken.
 • Som butiksförsäljare arbetar kan man exempelvis arbeta med försäljning av dagligvaror i en matbutik eller kläder, skor eller böcker i fackhandeln.
 • Arbetsuppgifterna för en butiksförsäljare kan variera beroende på var man arbetar men butiksarbete innebär vanligtvis att man träffar kunder, står i kassa samt plockar upp varor. En viktig del av butiksarbetet är att interagera med kunder ute i butiken och ge råd samt informera om de produkter man säljer. Lagerhållning, inköp och beställningar kan också ingå i en butiksförsäljares arbetsuppgifter. I mindre butiker som inte anställer dekoratörer ingår ofta även skyltning och dekoration av butikens varor och skyltfönster i försäljarens arbete. Vid större varuhus eller matvarubutiker arbetar man ofta i arbetslag där man delar ansvaret för arbetsuppgifterna. Det är också vanligt att man ansvarar för ett visst produktområde som exempelvis mejeriprodukter grönsaker eller mediavaror.
 • I vissa butiker är arbetsuppgifterna enklare medan andra butiker som exempelvis dator- guldsmeds-, bil- och järnaffärer kräver att man har specialistkunskaper.
 • Arbetet som butikssäljare kan vara påfrestande för kroppen efter som tunga lyft samt obekväma arbetsställningar förekommer i arbetet. Obekväma arbetstider förekommer också inom yrket med långa dagar och arbete på kvällar och helger.
 • Som företagsförsäljare arbetar man med så kallad uppsökande försäljningsverksamhet vilket innebär att man själv tar kontakt med kunderna för att sälja varor eller tjänster.
 • Företagsförsäljare kan arbeta på tillverkande företag med försäljning till partihandeln, detaljhandeln eller till företag inom industrin. Företagsförsäljare kan även arbeta med direktförsäljning vilket innebär att man säljer varor och tjänster eller en kombination av båda direkt till kunder. I arbetet som företagssäljare ingår förutom kontakt med kunder ofta administrativa arbetsuppgifter som till exempel att hålla kundregister aktuella samt att registrera och analysera försäljningsstatistik.
 • Försäljare som arbetar med att besöka kunder för att sälja produkter eller tjänster kallas utesäljare. Arbetet som utesäljare innebär att man reser mycket i arbetet eftersom man ofta ansvarar för försäljningen i en viss region av landet. Ofta saknar man kontor och sköter administrationen hemma eller på resan. I arbetet ingår att presentera varor och ta emot beställningar samt att se till att varorna levereras.
 • Innesäljare arbetar från ett kontor med försäljning via telefon eller internet. I arbetet ingår att kontakta kunder och presentera varor samt ta emot beställningar. Man kan också arbeta med service och support för de varor man säljer. I arbetet som innesäljare kan det även ingå att registrera ordrar i datorn samt att bevaka leveranser. Man kan då även kallas ordermottagare eller orderadministratör. Att ta fram underlag för fakturor samt administrera transporter kan också ingå i arbetsuppgifterna. Som innesäljare arbetar man ofta i team med en säljavdelning och samarbetar med utesäljare.
 • Som telefonförsäljare arbetar man med försäljning av varor eller tjänster över telefon till företag eller privatpersoner. Det kan exempelvis gälla försäkringar, utbildning, programvaror eller telefonabonnemang. Oftast krävs endast datorvara och gymnasieutbildning för att arbeta som telefonförsäljare.
 • Som account manager ansvarar man för kontinuerlig försäljning och service till utvalda kunder. En key account manager ansvarar för kundkonton som är speciellt viktiga för ett företags omsättning eller som kräver speciella produktlösningar. Key account managers arbetar främst inom större industri företag men kan även arbeta för banker och IT-företag.
 • En försäljningschef planerar, leder och samordnar arbetet på en försäljningsavdelning inom stora eller medelstora företag. I arbetet kan ingå att ansvara, planera, utveckla och driva försäljningen i ett företag. Ofta ingår rekrytering av personal också i försäljningschefens arbetsuppgifter. Arbetet som försäljningschef ställer ofta höga krav på ledarskaps- och samarbetsförmåga.
 • Gemensamt för alla försäljnings jobb är att man måste vara intresserad att arbeta med människor samt vara serviceinriktad för att lyckas som försäljare.

 • Inom gymnasieskolan finns utbildning inom försäljningsområdet på Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och Service eller vid Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning Ekonomi.
 • Inom Komvux och Yrkeshögskolan (YH) finns en mängd olika utbildningar på försäljningsområdet.
 • Som försäljare kan det vara en fördel i arbetet om man har specialistutbildning eller specialistkunskaper inom det område man arbetar som försäljare. Om man exempelvis arbetar i en klädbutik kan kunskaper om mode eller textilindustrin vara meriterande.
 • För att arbeta med avancerad försäljning och kundrelationer som account manager, key account manager eller försäljningschef krävs ofta högskoleutbildning inom ekonomi eller teknik.

 • En försäljare i åldern 25-39 inom detaljhandeln tjänar i genomsnitt 27800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som försäljare inom detaljhandeln i genomsnitt 28800 kr/månad.
 • En försäljningschef i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 56300 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som försäljningschef i genomsnitt 65400 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Svensk Handel.