on20200812

Försäkringstjänsteman

Försäkringstjänsteman

Försäkringstjänstemän arbetar med försäljning, förvaltning och kundservice vid försäkringsbolag eller myndigheter som exempelvis försäkringskassan. Som försäkringstjänsteman kan man till exempel arbeta på ett försäkringsbolags kundcenter med försäkringsinformation eller försäljning och registrering av försäkringar. Skadeinspektör, skadereglerare och aktuarie är exempel på yrkestitlar inom försäkringsområdet.
En försäkringstjänsteman i åldern 25-39 anställd vid ett försäkringsbolag tjänar i genomsnitt 36700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som försäkringstjänsteman vid ett försäkringsbolag i genomsnitt 43800 kr/månad. Försäkringstjänstemän i åldern 25-39 anställda vid försäkringskassan tjänar i genomsnitt 29500 kr/månad medan försäkringstjänstemän i åldern 40-64 anställda vid försäkringskassan tjänar i genomsnitt 32700 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Försäkringstjänstemän arbetar med försäljning och förvaltning av olika försäkringar som exempelvis hem-, sak- och livförsäkringar. Arbetsplats kan exempelvis vara ett försäkringsbolag eller en myndighet som försäkringskassan eller socialstyrelsen. Vissa försäkringstjänstemän driver egna konsultföretag inom försäkringsområdet.
 • Som försäkringstjänsteman kan man arbeta i ett kundcenter med att handlägga och utreda skadeanmälningar samt med försäljning och registrering av försäkringar. Att ge råd och informera kunder om olika försäkringar ingår också i arbetet. Kontakt med kunder sker oftast via telefon, e-post, fax eller brev.
 • Försäkringstjänstemän som arbetar med att utreda skadeanmälningar och bedöma ersättningsanspråk kallas ofta skadeinspektörer och skadereglerare. I arbetet som skadeinspektör eller skadereglerare har man ofta kontakt med olika myndigheter och institutioner.
 • Aktuarier eller försäkringsmatematiker arbetar inom försäkringsbolag med att göra statistiska beräkningar och modelleringar för bland annat riskanalyser.
 • Som försäkringstjänsteman kan man även arbeta med finansiella tjänster såsom kapital- och fastighetsförvaltning.
 • Efter arbetet som försäkringstjänsteman innebär stor kontakt med kunder är det viktigt att man är serviceinriktad samt är intresserad av att arbeta med människor. Man bör också ha goda kunskaper om de produkter och tjänster som det företag man arbetar för har att erbjuda.

 • För att arbeta som försäkringstjänsteman krävs oftast en högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, ekonomi, juridik eller teknik.
 • För att arbeta som aktuarie krävs oftast 3 års erfarenhet av att arbeta på försäkringsbolag samt en magisterutbildning som innehåller matematik och matematisk statistik, försäkringsmatematik, företagsekonomi och juridik. Vid Stockholms Universitet finns ett 2-årigt magisterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet.
 • Inom Yrkeshögskolan (YH) finns bland annat utbildning till försäkringsförsäljare eller riskbedömare, handläggare eller skadereglerare inom försäkringsområdet.
 • Många försäkringsbolag internutbildar sin personal. Det är också vanligt att nyutbildade rekryteras till försäkringsbolag via traineeprogram.

 • En försäkringstjänsteman i åldern 25-39 anställd vid ett försäkringsbolag tjänar i genomsnitt 36700 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som försäkringstjänsteman hos ett försäkringsbolag i genomsnitt 43800 kr/månad.
 • Som anställd vid försäkringskassan tjänar man som försäkringstjänsteman i åldern 25-39 i genomsnitt 29500 kr/månad medan försäkringstjänsteman i åldern 40-64 anställd vid försäkringskassan tjänar i genomsnitt 32700 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).