20200224

Försäkringstjänsteman

Försäkringstjänstemän arbetar med försäljning, förvaltning och kundservice vid försäkringsbolag eller myndigheter som exempelvis försäkringskassan. Som försäkringstjänsteman kan man till exempel arbeta på ett försäkringsbolags kundcenter med försäkringsinformation eller försäljning och registrering av försäkringar. Skadeinspektör, skadereglerare och aktuarie är exempel på yrkestitlar inom försäkringsområdet.
En försäkringstjänsteman i åldern 25-39 anställd vid ett försäkringsbolag tjänar i genomsnitt 36700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som försäkringstjänsteman vid ett försäkringsbolag i genomsnitt 43800 kr/månad. Försäkringstjänstemän i åldern 25-39 anställda vid försäkringskassan tjänar i genomsnitt 29500 kr/månad medan försäkringstjänstemän i åldern 40-64 anställda vid försäkringskassan tjänar i genomsnitt 32700 kr/månad.