20191021

Civilekonom

Civilekonom

Som civilekonom kan man arbeta inom den privata sektorn, organisationer och föreningar eller inom staten, kommuner och landsting.

Vanliga arbetsuppgifter för civilekonomer kan vara ekonomisk planering och budgetering, revision och redovisning, utredningsarbete samt marknadsföring och försäljning.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • Lön

  • Mer information

  • Film

Vad är en Civilekonom?

Civilekonom är ingen specifik yrkesinriktning utan en titel för dem som har en högre yrkesexamen inom det ekonomiska området från högskolan. Kriterierna för titeln civilekonom är utbildningsrelaterade och bland annat så krävs att man har minst 180 högskolepoäng i ekonomi enligt Fackföreningen Civilekonomerna. Som civilekonom kan man arbeta inom den privata sektorn, organisationer och föreningar eller inom staten, kommuner och landsting. Enligt Jusek arbetar de flesta civilekonomer, omkring 86 %, inom den privata sektorn, främst inom handeln och industrin.

Olika titlar

Ekonomichef, Redovisningschef, Redovisningsekonom, Revisor, Ekonomiassistent, Redovisningsassistent, Controller, Miljöekonom, Hälsoekonom och Nationalekonom är exempel på yrken inom ekonomi. Civilekonomer finns på många olika nivåer inom företag från VD till anställd på ekonomiavdelningar. Arbetsuppgifterna för en civilekonom kan se olika ut inom olika branscher och inriktning. Finansiering, ekonomisk planering och budgetering, marknadsföring, utredningsarbete, redovisning och revision, ekonomisk styrning, organisation och management samt marknadsföring, handel och försäljning är några exempel på arbetsuppgifter för civilekonomer.

Ekonomichef

Som ekonomichef ansvarar man för arbetet på en ekonomiavdelning. Arbetet som ekonomichef kan innebära att leda arbetet och ta fram ekonomiska planer och styrsystem/kontrollsystem för att följa upp verksamheten. Att leda och delta i utredningar kan också ingå i ekonomichefens arbetsuppgifter.

Redovisningschef

En redovisningschef ansvarar för redovisningen av ekonomiska transaktioner och händelser på ett företag. Redovisningsekonomen analyserar resultatet av bokslut och rapporterar bokslut till företagsledningen. Att utveckla modeller för redovisningen eller utarbeta anvisningar för redovisningsarbetet kan också ingå i arbetet.

Redovisningsekonom

En redovisningsekonom kan även hjälpa till med att planera budgeten och lönsamhetsmål för ett företag. Som redovisningsekonom kan man också arbeta på redovisningsföretag med redovisning på konsultbasis, ofta kallad redovisningskonsult.

Revisorer

Revisorer granskar redovisningen i exempelvis ett företag, kommun eller organisation. Som revisor kan man specialisera sig på exempelvis internationell redovisning eller skattelagstiftning.

Ekonomiassistent

Som ekonomiassistent eller redovisningsassistent sköter man ett företags bokföring. I arbetet kan ingå att kontrollera att bokföringen stämmer samt att ta fram underlag som löne- och skatteuppgifter för ett bokslut. Ekonomiassistenten kan även ha som uppgift att ta fram uppgifter på ekonomiska transaktioner till personal eller åt kunder.

Controller

Att vara länken mellan företagsledningen och ekonomiavdelningen är controllerns uppgift. Som controller kan man ha en rådgivande funktion åt en företagsledning. Man kan arbeta med att analysera resultat samt göra prognoser för att förse företagsledningen med den ekonomiska informationen de behöver för att kunna driva och utveckla företaget. Business controllers är affärsinriktade medan accounting eller financial controllers är redovisningsinriktade. Som business controller kan man arbeta i ett företags ledningsgrupp och deltar i arbetet med ett företags långsiktiga affärsplaner och mål.

Miljöekonom

En miljöekonom är en expert på ekonomi inom miljöområdet. Som miljöekonom kan man bland annat arbeta med olika utredningar, miljörevision och miljöjuridik. Som miljöekonom kan man arbeta på olika institut, privata företag och i konsultbranschen.

Hälsoekonomer

Hälsoekonomer är specialiserade på ekonomi och ekonomiska metoder inom hälso- och sjukvården. Landsting och statliga myndigheter samt läkemedelsföretag är exempel på arbetsplatser för hälsoekonomer.

Nationalekonomer

Nationalekonomer är specialister på samhällsekonomi exempelvis inom finanssektorn eller offentliga sektorn. Nationalekonomer kan även arbeta med biståndsarbete, inom EU-administrationen eller internationella organisationer som exempelvis Världshandelsorganisationen (WTO).

Civilekonomer och ekonomer kan även arbeta som lärare i ekonomi på gymnasier, högskolor och universitet. Banktjänsteman, affärsutvecklare, företagskonsult, försäljare eller inköpare samt produktchef är exempel på andra möjliga yrkesval för civilekonomer och ekonomer. Att kunna andra språk, främst i engelska, är också viktigt eftersom många företag är internationella

Vid gymnasiet ges grundutbildning i ekonomi vid det Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning ekonomi. 
Civilekonomer utbildas inom högskolan på civilekonomiprogrammet.

Utbildningen tar 4 år och leder till en yrkesexamen. Man kan också välja att läsa ett treårigt ekonomiprogram (180 hp) som leder till kandidatexamen och därefter studera vidare till civilekonom. Det är också möjligt att bli ekonom genom att studera fristående kurser och därigenom skapa sin egen utbildning.

De flesta ekonomiprogram inom högskolan innehåller kurser i nationalekonomi, företagsekonomi, statistik, och juridik. Därtill kan man välja olika inriktningar och fördjupningar som varierar mellan de olika skolorna. Internationell ekonomi, marknadsföring, affärsutveckling, finansiering, entreprenörskap, och redovisning är exempel på olika inriktningar.

För den som vill studera vidare finns magister- och forskarutbildningar i ekonomi vid flera universitet och högskolor. Kurser och utbildningar i ekonomi finns i Sverige vid cirka 26 olika universitet och högskolor enligt Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Civilekonomiexamen utfärdas endast vid högskolan i Halmstad och Borås samt vid universiteten i Göteborg, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm, Umeå, Växjö och Örebro.

Mer information om vilka lärosäten som erbjuder kurser och utbildningar i ekonomi kan man hitta på Högskoleverkets utbildningsportal www.studera.nu eller hos fackförbundet Civilekonomerna som varje år publicerar utbildningskatalogen Nordiska Akademiska Ekonomutbildningar. Grund- och påbyggnadsutbildningar för civilekonomer finns även inom Komvux och inom Yrkeshögskolan. Fristående skolor som IHM Business School erbjuder också civilekonomutbildningar.

Lönen för en civilekonom varierar beroende på anställning och befattning samt vilken sektor man arbetar inom som civilekonom.

En ospecificerad civilekonom i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 41300 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En ospecificerad civilekonom i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 49100 kr/månad.


Andreas Jantvik berättar om hur det är att läsa nationalekonomi på Stockholms universitet. Här finns 200 program och 1900 kurser att välja bland.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).
Jusek.
Statistiska Centralbyrån (SCB).