20190916

Butikschef / Detaljhandlare

Butikschef / Detaljhandlare

Butikschefen har det övergripande ansvaret för en butik. Som butikschef kan man antingen själv äga butiken eller driva en butik inom en kedja eller åt en butiksägare.

I arbetet ingår bland annat att ansvara för butikens ekonomi och sortiment samt att informera och leda personalen. Ibland kan även butiksförsäljning ingå i butikchefens arbetsuppgifter. 

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

En butikschef arbetar inom handeln och ansvarar för den övergripande driften av en butik som exempelvis en klädaffär, livsmedelsaffär eller elektronikaffär.

Som butikschef kan man äga en butik eller driva en butik som en del av en kedja eller åt en privat ägare. Vissa butikskedjor är franchisingföretag. Franchising är en affärsform som innebär att butikschefen eller ägaren betalar för en affärsidé eller för att vara del av en kedja. Arbetsuppgifterna för en butikschef kan variera beroende på om man arbetar inom en kedja, själv äger butiken eller om man endast driver butiken åt någon annan.

I arbetet som butikschef ingår att ha det ekonomiska ansvaret för en butik. Detta kan innebära budgetering, lägga upp försäljningsmål och se till att budgeten följs. Ofta så samarbetar butikschefen med en revisor som ansvarar för bokföringen.

Att leda och informera butikspersonalen är en viktig uppgift för butikschefen. Butikschefen ansvarar även för personalfrågor, schemaläggningar och nyanställningar. Lagerhållning, sortiment och inköp är ett annat ansvarsområde för butikschefen. Att träffa säljare för inköp och beställning av varor ingår i arbetet. 

En viktig del av att driva en butik är att marknadsföra butiken och varorna. Det ingår ofta i butikschefens uppgift att förbereda annonser och kampanjer vilket kan innebära kontakter med tidningar eller reklam- och annonsbyråer. Butikschefen ansvarar även för butikssäkerheten. Detta kan innebära att man ser till att butiken har de säkerhetssystem som krävs samt att man utbildar och informerar personalen i säkerhetsrutiner och säkerhetsfrågor.

Butikschefen kan även delegera vissa av arbetsuppgifter som exempelvis inköp och lagerhållning till sina anställda. Inom butikskedjor kan ansvaret för inköp och marknadsföring ligga hos kedjornas huvudkontor.

Beroende på arbetsform och storleken på företaget kan man som butikschef också arbeta med butiksförsäljning. Detta kan exempelvis innebära kassaarbete och att träffa kunder och informera och ge råd om butikens produkter. Att plocka upp vara och skylta kan då också ingå i arbetet. Som butikschef bör man ha planerings- och organisationsförmåga. Eftersom man som butikschef har ett personalansvar samt har kontakter med leverantörer och kunder bör man även ha goda ledaregenskaper samt vara intresserad av service.

Arbetet som butikschef kan innebära att man behöver jobba långa dagar samt kvällar och helger.

 • Som butikschef bör man ha kunskaper i ekonomi som exempelvis bokföring budgetering och beskattning. Kunskaper i ledarskap, marknadsföring och arbetsrätt är också viktiga. Specialistkunskaper inom det försäljningsområde man arbetar med kan också vara en fördel. Om man exempelvis arbetar inom klädbranschen kan kunskaper om konfektionsindustrin samt om mode och trender vara meriterande.
 • Inom gymnasieskolan finns grundutbildning för att arbeta inom handeln på Handels- och Administrationsprogrammet.
 • För vuxna finns grundutbildningar och påbyggnadsutbildningar inom handel och försäljning inom Komvux. Inom Yrkeshögskolan (YH) finns utbildningar på 1-3 år inriktade på handel.
 • Affärsutbildningar inom ledarskap finns även vid fristående skolor som IHM Business School.
 • En högskoleutbildning inom ekonomi kan också vara en bra grund för en butikschef speciellt om man siktar på att gå vidare till högre befattningar inom exempelvis en koncern.
 • Högskolan i Skövde erbjuder på flera orter ett tvåårigt Butikschefprogram. Vid Lunds Universitet i Helsingborg finns en utbildning på 120 hp i Service Management med inriktning på Retail Management.
 • Många affärskedjor och företag internutbildar sina anställda vilket kan vara ytterligare en väg till butikchefsyrket. Inom affärskedjor och företag rekryteras butikschefer även genom så kallade traineeprogram. De större affärskedjorna rekryterar även personal med ekonomisk utbildning på gymnasie- eller högskolenivå för utbildning till arbetsledare.
 • Svensk Handels utbildningsanordnare Svensk Handel Kunskap har utbildningar och vidareutbildningar för butikschefer inom exempelvis ledarskap, ekonomi, marknadsföring och arbetsrätt.

 • Lönen för en butikschef kan variera beroende på arbetsform och storleken på företaget.
 • En butikschef i åldern 25-39 på ett stort eller medelstort företag tjänar i genomsnitt 41800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En butikschef i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt 45300 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Svensk Handel.