on20191016

Tillbaka Utbildning & Yrkesinformation Ekonomi / Marknad / Försäljning
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Ekonomi / Marknad / Försäljning
Ekonomi / Marknad / Försäljning

Som civilekonom kan man arbeta inom den privata sektorn, organisationer och föreningar eller inom staten, kommuner och landsting.

Vanliga arbetsuppgifter för civilekonomer kan vara ekonomisk planering och budgetering, revision och redovisning, utredningsarbete samt marknadsföring och försäljning.

Butikschefen har det övergripande ansvaret för en butik. Som butikschef kan man antingen själv äga butiken eller driva en butik inom en kedja eller åt en butiksägare.

I arbetet ingår bland annat att ansvara för butikens ekonomi och sortiment samt att informera och leda personalen. Ibland kan även butiksförsäljning ingå i butikchefens arbetsuppgifter. 

Marknadsföring är ofta förknippat med reklam och försäljning men marknadsföring handlar om alla slags aktiviteter som kan leda till ökad försäljning eller publicitet. Marknadsförare har den viktiga uppgiften att skapa publicitet och intresse för exempelvis en produkt, tjänst eller ett företag eller en organisation. I marknadsförarens arbete ingår att skapa marknadsförings och reklamkampanjer. Att ansvara för exempelvis ett företags annonser, trycksaker, webbinformation är andra möjliga arbetsuppgifter. Marknadsanalyser och marknadsundersökningar är viktiga verktyg i marknadsförarens arbete.
En marknadsförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 36700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som marknadsförare i genomsnitt 43800 kr/månad.

Florister arbetar i blomsteraffärer, handelsträdgårdar och gardencenters med att försäljning av blommor, växter och plantor. I arbetet ingår att binda blombuketter och göra blomsterarrangemang. Yrket kräver att man har gröna fingrar samt har känsla för färg och komposition. Som florist i åldern 25-39 tjänar man i genomsnitt 27800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som florist i genomsnitt 28800 kr/månad.

Som försäljare kan man arbeta med försäljning av varor eller tjänster som butikssäljare i butik eller varuhus eller som företagssäljare på tillverkande företag med försäljning till detaljhandeln, industriföretag eller partihandeln. Företagssäljare kan även arbeta med direktförsäljning till kunder.
Försäljare arbetar inom många olika branscher och arbetsuppgifterna varierar från arbetsplats till arbetsplats. Butiksförsäljare, Företagsförsäljare, Utesäljare, Innesäljare, Telefonförsäljare, Account Manager, Key Account Manager och Försäljningschef är några exempel på olika försäljningsyrken.
Arbetet som försäljare innebär stor kundkontakt vilket kräver att man är serviceinriktad och intresserad av att arbeta med människor.
En försäljare i åldern 25-39 inom detaljhandeln tjänar i genomsnitt 27800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som försäljare inom detaljhandeln i genomsnitt 28800 kr/månad. En försäljningschef i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 56300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som försäljningschef i genomsnitt 65400 kr/månad.

Inköpare arbetar inom många olika branscher med inköp av varor och tjänster. Arbetsgivare kan vara företag, butiker eller butikskedjor samt statliga myndigheter, kommuner och landsting.
En inköpare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 36700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som inköpare i genomsnitt 43800 kr/månad.

Revisorer arbetar med granskning av en verksamhets redovisning och förvaltning. Uppdragsgivare kan exempelvis vara företag, kommuner eller statliga myndigheter. Revisorns arbete är viktigt eftersom de säkerställer att exempelvis ett företag följer de regler som finns. Revisorns arbete kan även leda till att fel och misstag upptäcks och därigenom kan förbättringar i en verksamhets effektivitet genomföras.

Som fastighetsmäklare förmedlar man kommersiella och privata fastigheter åt enskilda personer eller företag. Fastighetsmäklaryrket innebär stor kontakt med kunder och kräver därför att man är serviceinriktad samt har stor social kompetens.
En fastighetsmäklare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31700 kr/månad medan en fastighetsmäklare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 33900 kr/månad.

Att arbeta i projektform har blivit allt vanligare och idag har projektledning vuxit fram som en yrkesroll. En projektledare planerar, styr och samordnar ett projekt. Att leda en arbetsgrupp är en viktig del av projektledararbetet. Projekt som arbetsform har länge varit vanligt i reklam och mediabranschen men förekommer numera även ofta inom företag och inom den offentliga sektorn. Att kunna motivera sin arbetsgrupp samt att ha planerings och organiseringsförmåga är viktiga egenskaper för en projektledare.
En projektledare i åldern 25-39 som arbetar på en reklambyrå tjänar i genomsnitt 37000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som projektledare på en reklambyrå i genomsnitt 43400 kr/månad. En projektledare på SVT tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 30400 kr/månad medan en projektledare på SVT i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 35100 kr/månad.

Försäkringstjänstemän arbetar med försäljning, förvaltning och kundservice vid försäkringsbolag eller myndigheter som exempelvis försäkringskassan. Som försäkringstjänsteman kan man till exempel arbeta på ett försäkringsbolags kundcenter med försäkringsinformation eller försäljning och registrering av försäkringar. Skadeinspektör, skadereglerare och aktuarie är exempel på yrkestitlar inom försäkringsområdet.
En försäkringstjänsteman i åldern 25-39 anställd vid ett försäkringsbolag tjänar i genomsnitt 36700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som försäkringstjänsteman vid ett försäkringsbolag i genomsnitt 43800 kr/månad. Försäkringstjänstemän i åldern 25-39 anställda vid försäkringskassan tjänar i genomsnitt 29500 kr/månad medan försäkringstjänstemän i åldern 40-64 anställda vid försäkringskassan tjänar i genomsnitt 32700 kr/månad.