on20200812

Systemutvecklare

Systemutvecklare

Datasystem används idag inom de flesta områden i samhället eftersom datasystem kan effektivisera verksamheter samt göra information tillgänglig för många människor. Systemutvecklare arbetar med utveckling, vidareutveckling, integrering och underhåll av datasystem. Systemutvecklarens utvecklar system utifrån människorna som ska använda datasystemet snarare än tekniken i sig. Affärssystem, biljettsystem eller mobiltelefonsystem är exempel på system som systemutvecklare kan arbeta med. I utvecklingen av ett system ingår verksamhetsanalyser samt design, programmering, test, driftsättning, integration och dokumentation av systemet. Teknisk support och konstruktion av mjukvara är exempel på andra möjliga arbetsuppgifter för systemutvecklaren. En systemutvecklare i åldern 25-39 i genomsnitt 39900 kr/månad medan en systemutvecklare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 47400 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Systemutvecklare arbetar med att utveckla datasystem eller delar av system utifrån en beställares behov och önskemål. En systemutvecklare kan även arbeta med att integrera olika system eller med att förbättra eller vidareutveckla system som redan finns. Man kan även ansvara för driften och underhållet av exempelvis ett företags informationssystem. Systemutvecklarens utgångspunkt är människorna som ska använda datasystemet snarare än tekniken i sig.
 • Som systemutvecklare kan man vara anställd som utvecklare eller projektledare på exempelvis en webbyrå eller ett företags IT-avdelning. Man kan även arbeta som inhyrd konsult eller vara egenföretagare.
 • Affärssystem, biljettsystem eller system för industriproduktion, flygledning, tåg eller telecom är exempel på system som en systemutvecklare kan arbeta med.
 • Förutom utveckling och underhåll av datasystem kan man som systemutvecklare arbeta med att utföra användarstudier, skriva kod, konstruera mjukvara samt arbeta med teknisk support.
 • I arbetet med att utveckla ett system ingår att analysera beställarens behov för att fastställa vilka krav systemet ska uppfylla. Därefter designar man navigationen av systemet och strukturerar informationen. Systemutvecklaren kan antingen själv programmera systemet eller överlämna programmeringen till en dataprogrammerare. Systemutvecklaren testar även systemet innan det tas i bruk samt driftsätter systemet. I arbetet med att utveckla ett system ingår det även att dokumentera utvecklingsprocessen så att systemutvecklaren och andra kan göra ändringar eller komplettera systemet senare. Att utforma kostnadsplaner, tidsplaner och arbetsplaner kan också ingå i arbetet med att utveckla system.
 • Som systemutvecklare kan man delta i hela systemutvecklings processen eller specialisera sig på en viss del av processen. Vissa systemutvecklare fokuserar på utredning och analys medan andra är specialiserade på själva systemutvecklingen. Som systemutvecklare samarbetar man ofta med beställaren av ett system. Man arbetar också ofta i team med annan datakompetens som exempelvis dataprogrammerare.
 • Systemutvecklare kan vara inriktade på olika utvecklingsmiljöer som exempelvis C#, C++, Java, eller .Net. Idag så kopplas datasystem inte bara mot internet utan också mot andra enheter som till exempel mobiltelefoner, handdatorer eller andra trådlösa enheter och som systemutvecklare kan man därför även rikta in sig på systemutveckling inom ett visst område exempelvis på Telecom-området.
 • Systemutredare, systemtestare, systemarkitekt, systemanalytiker och systemdesigner är alla olika specialiteter inom systemutveckling. IT-arkitekter och systemarkitekter arbetar med övergripande uppgifter inom systemutveckling.
 • Systemutvecklare som är specialiserade på system för industriella applikationer kallas för systemkonstruktörer eller system ingenjörer.
 • Webbutvecklare är systemutvecklare som tar fram webblösningar och bygger system för internet eller intranät.
 • Inom exempelvis SMHI, lantmäteri, miljöförvaltningar och politiska organisationer arbetar systemutvecklare med GIS-utveckling. Med hjälp av GIS (geografiska informationssystem) kan verksamhetsrelaterad information kopplas ihop med geografisk information eller databaser och register och resultat kan sedan visualiseras i kartform.

 • Systemvetenskapliga utbildningar finns på flera platser i landet exempelvis vid Malmö Högskola, Luleå Tekniska Universitet, Stockholms Universitet, Umeå Universitet och Örebro Universitet. Utbildningarna omfattar vanligtvis 3 år och för antagning krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i vissa ämnen. Systemutveckling ingår även i vissa datatekniska högskole- och civilingenjörsutbildningar. Systemvetenskap kan även studeras på magister- och forskarnivå.
 • Inom Yrkeshögskolan (YH) finns utbildningar inom systemutveckling.
 • Som systemutvecklare inriktad på utredning och analys är det fördelaktigt om man utöver en utbildning i systemutveckling även har kunskap om det verksamhetsområde man arbetar inom exempelvis ekonomi om man arbetar med affärssystem.

 • Enligt Statistiska Centralbyråns lönestatistik från 2016 tjänar en systemutvecklare i åldern 25-39 i genomsnitt 39900 kr/månad. En systemutvecklare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 47400 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).