ti20200331

Nätverkstekniker

Nätverkstekniker

Idag är nätverk en viktig del av kommunikation och distribution av information. En nätverkstekniker arbetar med att installera och underhålla nätverk inom till exempel företag eller myndigheter. En nätverkstekniker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 32200 kr/månad medan en nätverkstekniker i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 38500 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Nätverksteknikern ansvarar för den dagliga driften av datanät på en arbetsplats. Som nätverkstekniker kan man exempelvis arbeta på ett företags dataavdelning eller hos konsultföretag, internetleverantörer, instutitioner och organisationer. Nätverksteknikern kan även kallas nätverksansvarig eller nätverksoperatör.
 • Som nätverkstekniker kan man arbeta med lokala nätverk inom en arbetsplats eller större nätverk med datorer på olika orter. Man kan även arbeta med globala nätverk och nätverkstekniker som arbetar med globala nätverk kallas ibland kommunikationstekniker. En kommunikationstekniker arbetar med ofta med bredare kommunikationsfrågor samt kan även vara arbetsledare.
 • I nätverksteknikerns arbete ingår felsökning samt felavhjälpning i datanät. Ofta har nätverksteknikern också ansvar för ett företags internetanslutning och elektroniska postsystem. Service och support för nätverksanvändarna samt att bistå företag i tekniska frågor kring nätverk kan också ingå i arbetet.
 • I arbetet som nätverkstekniker ingår även att installera hårdvara och mjukvara samt att anpassa datorer och program till ett nätverk och kommunikationsprogram. Att säkerhetsanpassa nätverk genom att exempelvis installera brandväggar ingår ofta också i arbetet. Dataprogrammering kan också ingå i arbetsuppgiften.
 • Som nätverkstekniker kan man även arbeta med utveckling, vidareutveckling och förbättring av nätverk. Nätverkstekniker samarbetar då ofta med andra datakompetenser som exempelvis systemutvecklare och datasäkerhetsansvariga.
 • Som nätverkstekniker kan man specialisera sig efter vilket operativsystem man arbetar med exempelvis nätverksteknik inom Linux/Unix eller Windows.
 • Eftersom ändringar i nätverk och datasystem ofta måste göras då personalen inte använder datorerna måste nätverkstekniker ibland jobba kvällar, nätter och helger.
 • Nätverksadministratörer arbetar i allmänhet med lokala nätverk samt service och support till användare. Installering av applikationer, distribution av programuppdateringar och lösenord till användare ingår i nätverksadministratörens arbetsuppgifter.

 • För att arbeta som nätverkstekniker inriktad på lokala nätverk eller som nätverksadministratör räcker oftast en gymnasieutbildning med teknisk inriktning samt påbyggnadskurser. Inom Yrkeshögskolan (YH) finns eftergymnasial utbildning inom nätverksteknik.
 • För att arbeta med globala nätverk krävs oftast en utbildning på högskolenivå inom dataområdet som till exempel en högskoleingenjörsutbildning.
 • Kommunikations - och nätverksspecialister har oftast en längre högskoleutbildning som till exempel en civilingenjörsutbildning.

 • En nätverkstekniker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 32200 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016 medan en nätverkstekniker i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 38500 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).