fr20201127

Tillbaka Hem
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Data och IT»Datatekniker»Datatekniker

Datatekniker

Datatekniker

Som datatekniker inom service och support sköter man servicen av datorer och datasystem samt ger stöd och support till datoranvändare. I arbetsuppgifterna ingår vanligtvis service och underhåll av hårdvara och mjukvara, kontinuerlig support till personal, IT-utveckling samt råd om och inköp av datautrustning och program. En datatekniker/reparatör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30300 kr/månad. I åldersgruppen 40-64 tjänar en datatekniker/reparatör 33300 kr/månad. En datatekniker i åldern 25-39 inom drift/support tjänar i genomsnitt 32200 kr/månad medan en datatekniker i åldern 40-64 inom drift/support tjänar i genomsnitt 38500 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Datateknikerns kunskaper behövs idag på de flesta arbetsplatser där datorer används. En datatekniker arbetar med service och support inom exempelvis företag, skolor, universitet, myndigheter och kommuner. Datatekniker kan även arbeta med service och support på företag som säljer datorer och program.
 • Datatekniker är ett samlingsnamn för olika datayrken som exempelvis Nätverkstekniker, IT-tekniker, Systemadministratör, Systemtekniker, Supporttekniker eller PC-samordnare.
 • I datateknikerns arbete ingår service och underhåll av hårdvara och mjukvara. Detta kan innebära att man ansvar för att datorer och dataprogram fungerar som dom ska på en arbetsplats samt att man åtgärdar problem när de uppstår. Att ge stöd och support till datoranvändare då behov uppstår ingår också i arbetet. För arbetet krävs att man har kunskap om datorers uppbyggnad, hårdvara och mjukvara. Dataprogrammering kan även ingå i en datateknikers arbetsuppgifter.
 • Som datatekniker kan man även sköta ett lokalt nätverk av samankopplade datorer. Datatekniker som är specialiserade på lokala nätverk kallas nätverkstekniker och nätverksadministratörer.
 • IT-utveckling, rådgivning om anskaffning av hård- och mjukvaror samt inköp av datorutrustning och program kan även ingå i en datateknikers arbetsuppgifter. Att koppla in nya datorer samt att installera hårdvara och mjukvara och anpassa dem till ett företag kan då också ingå arbetet. Det också ingå i datateknikerns uppgift att utbilda personalen på ett företag i användningen av nya datorer och program.
 • Redovisning av exempelvis ett företags IT-utrustning och IT-verksamhet kan också ingå datateknikerns arbetsuppgifter.
 • Som Pc-samordnare kan man exempelvis arbeta vid ett företags kundsupport eller helpdesk med att ge stöd och service till företagets personal i deras dagliga användning av datorer.
 • En supporttekniker arbetar med kvalificerad felsökning och support för datoranvändare via telefon. Supportärenden kan röra allt från problem med hårdvara, program och nätverk till borttappade lösenord.
 • Som datatekniker har man nära kontakt med kunder vilket ställer stora krav på problemlösning, pedagogisk läggning, stresstålighet och professionalism.

 • En bra grund för den som vill bli datatekniker är att gå en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på gymnasiet eller motsvarande och därefter vidareutbilda sig inom datateknik. Idag krävs oftast högskoleutbildning inom data och IT-området för att få arbete som datatekniker. Datateknisk utbildning finns bland annat inom högskoleingenjörsutbildningen. För mer information om datatekniska utbildningar besök Högskolverkets utbildningsportal www.studera.nu
 • Inom Yrkeshögskolan (YH) finns utbildningar till datatekniker på 2-3 år. För antagning krävs treårig gymnasieutbildning med särskild behörighet i vissa ämnen.

 • En datatekniker/reparatör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30300 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldersgruppen 40-64 tjänar en datatekniker/reparatör 33300 kr/månad.
 • En datatekniker i åldern 25-39 inom drift/support tjänar i genomsnitt 32200 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016 medan en datatekniker i åldern 40-64 inom drift/support tjänar i genomsnitt 38500 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).