20170529

Tillbaka Hem
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Data och IT»Datatekniker»Datatekniker

Datatekniker

Datatekniker

Som datatekniker inom service och support sköter man servicen av datorer och datasystem samt ger stöd och support till datoranvändare. I arbetsuppgifterna ingår vanligtvis service och underhåll av hårdvara och mjukvara, kontinuerlig support till personal, IT-utveckling samt råd om och inköp av datautrustning och program. En datatekniker/reparatör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23800 kr/månad. I åldersgruppen 40-64 tjänar en datatekniker/reparatör 24800 kr/månad. En datatekniker i åldern 25-39 inom drift/support tjänar i genomsnitt 28400 kr/månad medan en datatekniker i åldern 40-64 inom drift/support tjänar i genomsnitt 31500 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Datateknikerns kunskaper behövs idag på de flesta arbetsplatser där datorer används. En datatekniker arbetar med service och support inom exempelvis företag, skolor, universitet, myndigheter och kommuner. Datatekniker kan även arbeta med service och support på företag som säljer datorer och program.
 • Datatekniker är ett samlingsnamn för olika datayrken som exempelvis Nätverkstekniker, IT-tekniker, Systemadministratör, Systemtekniker, Supporttekniker eller PC-samordnare.
 • I datateknikerns arbete ingår service och underhåll av hårdvara och mjukvara. Detta kan innebära att man ansvar för att datorer och dataprogram fungerar som dom ska på en arbetsplats samt att man åtgärdar problem när de uppstår. Att ge stöd och support till datoranvändare då behov uppstår ingår också i arbetet. För arbetet krävs att man har kunskap om datorers uppbyggnad, hårdvara och mjukvara. Dataprogrammering kan även ingå i en datateknikers arbetsuppgifter.
 • Som datatekniker kan man även sköta ett lokalt nätverk av samankopplade datorer. Datatekniker som är specialiserade på lokala nätverk kallas nätverkstekniker och nätverksadministratörer.
 • IT-utveckling, rådgivning om anskaffning av hård- och mjukvaror samt inköp av datorutrustning och program kan även ingå i en datateknikers arbetsuppgifter. Att koppla in nya datorer samt att installera hårdvara och mjukvara och anpassa dem till ett företag kan då också ingå arbetet. Det också ingå i datateknikerns uppgift att utbilda personalen på ett företag i användningen av nya datorer och program.
 • Redovisning av exempelvis ett företags IT-utrustning och IT-verksamhet kan också ingå datateknikerns arbetsuppgifter.
 • Som Pc-samordnare kan man exempelvis arbeta vid ett företags kundsupport eller helpdesk med att ge stöd och service till företagets personal i deras dagliga användning av datorer.
 • En supporttekniker arbetar med kvalificerad felsökning och support för datoranvändare via telefon. Supportärenden kan röra allt från problem med hårdvara, program och nätverk till borttappade lösenord.
 • Som datatekniker har man nära kontakt med kunder vilket ställer stora krav på problemlösning, pedagogisk läggning, stresstålighet och professionalism.
 • En bra grund för den som vill bli datatekniker är att gå en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på gymnasiet eller motsvarande och därefter vidareutbilda sig inom datateknik. Idag krävs oftast högskoleutbildning inom data och IT-området för att få arbete som datatekniker. Datateknisk utbildning finns bland annat inom högskoleingenjörsutbildningen. För mer information om datatekniska utbildningar besök Högskolverkets utbildningsportal www.studera.nu
 • Inom Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) finns utbildningar till datatekniker på 2-3 år. För antagning krävs treårig gymnasieutbildning med särskild behörighet i vissa ämnen.
 • I framtiden väntas data och IT-sektorn efterfråga främst specialister och datautbildade med en längre utbildning enligt arbetsförmedlingen.
 • De senaste åren har efterfrågan på datatekniker ökat kraftigt men idag har efterfrågan stagnerat och under det kommande året väntas efterfrågan på datatekniker att minska enligt arbetsförmedlingen. Men den minskade efterfrågan sker från höga nivåer och arbetslösheten inom yrket är lägre än genomsnittet i jämförelse med andra yrken. Inom det kommande året väntas det därför råda balans på arbetsmarknaden för datatekniker enligt arbetsförmedlingen.
 • I framtiden bedömer arbetsförmedlingen att utbildade datatekniker kommer ha medelgoda till goda möjligheter till arbete. Inom de kommande tio åren kommer behovet att rekrytera datatekniker vara fortsatt högt på grund av att antalet datoranvändare väntas öka både i Sverige och i utlandet. Samtidigt väntas många datatekniker gå i pension de kommande tio åren. De senaste åren har få valt att utbilda sig till datatekniker vilket har lett till en minskning på antalet utbildningsplatser. Tillgången på datatekniker väntas därför inte bli tillräcklig i framtiden. Gränserna mellan olika datayrken blir alltmer flytande och det är möjligt att personal från andra datayrken kan komma att bryta sig in på datateknikerns arbetsmarknad och fylla efterfrågan på datatekniker. Det finns även en osäkerhet kring vilken effekt den tekniska utvecklingen kan ha på arbetsmarknaden för datatekniker. En annan osäkerhetsfaktor är att data och IT-sektorn är konjunkturkänslig och konjunktur förändringar kan påverka arbetsmarknaden för datatekniker under enskilda år.
 • En datatekniker/reparatör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2007. I åldersgruppen 40-64 tjänar en datatekniker/reparatör 24800 kr/månad.
 • En datatekniker i åldern 25-39 inom drift/support tjänar i genomsnitt 28400 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2007 medan en datatekniker i åldern 40-64 inom drift/support tjänar i genomsnitt 31500 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).