ti20170530

Tillbaka Hem
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Data och IT»Datasäkerhetsansvarig»Datasäkerhetsansvarig

Datasäkerhetsansvarig

Datasäkerhetsansvarig

Idag är många företag beroende av att deras IT- och datasystem fungerar samt att informationen i deras datasystem inte hamnar i fel händer. En datorsäkerhetsansvarig ser till att datasystemen på exempelvis ett företag är stabila och säkra. I en datasäkerhetsansvarig arbetsuppgift ingår bland annat att utföra riskanalyser samt utforma lämpliga säkerhetslösningar och rutiner för säkerhetsarbetet som exempelvis säkerhetskopiering, behörighetskontroll och kodsystem. En datasäkerhetsansvarig i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 33700 kr/månad medan en datasäkerhetsansvarig i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 39100 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Som datasäkerhetsansvarig ansvarar man för datasäkerheten inom exempelvis ett företag, organisation eller myndighet. I arbetet ingår att utforma och underhålla säkerhetslösningarna för datasystem samt att ansvara för säkerhet och sekretess inom datasystem. En datasäkerhetsansvarig kan också ansvara för säkerheten av själva datorutrustningen på en arbetsplats.
 • IT-säkerthetschefer, IT-säkerhetsspecialister, Informationssäkerhetschefer, IT- och Datasäkerhetstekniker, samt Datasäkerhetskonsulter och Säkerhetsanalytiker arbetar alla med datasäkerhet.
 • En IT-säkerhetschef eller IT-säkerhetsspecialist utformar säkerhetslösningar samt kartlägger risker och drar upp riktlinjer för IT-säkerheten inom ett företag.
 • Informationssäkerhetschefen ansvarar för informationssäkerheten i datasystem och i arbetet ingår bland annat att utarbeta besöksregler och rutiner för förvaring av känsliga papper och data.
 • IT- och datasäkerhetstekniker arbetar med datasäkerhet i IT-miljön. I arbetet ingår bland annat att övervaka dataprogram och administrera brandväggar och behörighetskontrollsystem.
 • Datasäkerhetskonsulter och Säkerhetsanalytiker arbetar på uppdrag och konsultbasis med att göra riskanalyser samt att utforma och vidareutveckla säkerhetslösningarna för datasystem.
 • Som datasäkerhetsansvarig kan man också arbeta med service och support i säkerhetsfrågor. Detta kan innebära att skriva handböcker och instruktioner för dataanvändarna. Att utföra systemtester och utarbeta metoder, arbetssätt, kodsystem, krypteringsnycklar och rutiner för säkerhetskopiering kan vara ytterligare arbetsuppgifter.
 • För att kunna göra riskanalyser är det som datasäkerhetsansvarig viktigt att ha god kännedom om företaget eller organisationen som man arbetar för. Det är också viktigt att kontinuerligt vidareutbilda sig för att hänga med i utvecklingen på datasäkerhetsområdet och för att ligga steget före eventuella risker som till exempel hackers.
 • Som datasäkerhetsansvarig har man vara beredd att ibland arbeta kvällar, nätter eller helger eftersom ändringar i datasystemen ofta måste göras när datorerna inte används av personalen.
Det finns en mängd olika utbildningar inom datasäkerhetsområdet. Som  datasäkerhetsansvarig bör man ha en högskoleutbildning med datainriktning men det finns även kortare utbildningar på området inom Kvalificerad Yrkesutbildning (KY).
 • Arbetsmarknaden för datasäkerhetsansvariga följer arbetsmarknaden för övriga data- och IT-yrken. Arbetsförmedlingen bedömer att i framtiden kommer främst datautbildade med specialistkompetens och med en längre utbildning att efterfrågas inom data och IT-sektorn.
 • Utvecklingen på data- och IT-området går snabbt och arbetsmarknaden för data- och IT-yrkena är känsligt för konjunktursvängningar under enskilda år. Enligt arbetsförmedlingen är det därför svårt att göra bedömningar av arbetsmarknaden för enskilda yrken. Data- och IT-branschen hade en nedgång i början av 2000-talet men idag är läget för branschen bättre. Den rådande lågkonjunkturen kan dock för tillfället orsaka en viss dämpning på efterfrågan på datautbildade.
En datasäkerhetsansvarig i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 33700 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2007. En datasäkerhetsansvarig i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 39100 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).