20190915

VVS-Montör

VVS-Montör

VVS-montörer arbetar med att montera eller utföra service på rör och annan utrustning för värme, vatten och sanitet i bostäder eller andra lokaler. Installation av olje- och elpannor, varmvattenberedare och element är bara några exempel på arbetsuppgifter. Som VVS-montör kan man arbeta inom industrin, på byggarbetsplatser eller i människors hem. Yrket kräver att man både är hantverksmässigt skicklig och har ett tekniskt kunnande. En VVS-montör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 31600 kr/månad medan en VVS-montör tjänar i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet. VVS-montören arbetar med att montera och reparera rör och annan utrustning för värme, vatten och sanitet i byggnader.
 • Arbetsuppgifter kan vara att installera olje- och elpannor, solvärme, golvvärmesystem, varmvattenberedare, element och badrumsinredning så som toalettstol, handfat och badkar eller dusch. Som VVS-montör kan man arbeta med större rörsystem inom industrin och olika sorters kylanläggningar.
 • Arbetsplatser kan vara industrier, byggarbetsplatser eller människors hem. Som VVS-montör kan man ha eget företag eller vara anställd på en VVS-installationsfirma, industriföretag, fastighetsbolag eller sjukhus.
 • I arbetet ingår att bygga upp det rörsystem som krävs att den anläggning man ska installera ska fungera. En VVS-montör arbetar med olika sorters material som till exempel järn-, koppar- och plaströr. Rören kapas och blockas till rätt storlek och form och fogas samman genom olika kopplingar, hårdlödning eller svetsning beroende på vilket material rören är av. Därefter kan man ansluta rörsystemet till den anläggning man ska installera.
 • Jobbar man med service och underhållsarbeten så jobbar man som VVS-montör ofta ensam. Vid ett servicearbete åker man ut till kunderna med en servicebil och de verktyg och reservdelar man behöver för att utföra servicen. Allt eftersom VVS-anläggningarna har blivit mer avancerade och datoriserade har service och underhåll av VVS-anläggningar blivit en allt större del av VVS-montörens arbetsuppgift.
 • På en byggarbetsplats eller större anläggningar arbetar man som VVS-montör ofta i arbetslag med en arbetsledare.  På byggarbetsplatser ingår det även i arbetet att samarbeta och samsas om utrymmet med flera VVS-montörer och andra yrkesgrupper som till exempel snickare och målare.
 • Som VVS-montör ingår det i yrket att tänka kreativt och hitta lösningar på problem. Yrket är hantverksmässigt men anläggningar som ska installeras som till exempel värme- och kylanläggningar är ofta datoriserade och kräver även ett tekniskt kunnande. Att läsa ritningar och tekniska beskrivningar ingår också i yrket.

 • VVS-montör kan man studera till via Energiprogrammet med inriktning VVS- och kylteknik på gymnasiet. Efter grundutbildningen fortsätter man sin utbildning med att gå som lärling hos ett VVS-företag i ca 2 år. Efter lärlingsperioden får man ett yrkesbevis som intygar att man är certifierad VVS-montör. Mer information om Energiprogrammet finns på Skolverkets hemsida.
 • Det finns även en gymnasial lärlingsutbildning på 2500 gymnasiepoäng varav minst 1250 gymnasiepoäng är praktik. Den gymnasiala lärlingsutbildningen avslutas också med en lärlingsperiod på 2 år hos ett VVS-företag och en yrkesexamen. På Myndigheten för Skolutvecklings hemsida kan man läsa mer om den gymnasiala lärlingsutbildningen.
 • Äldre personer kan utbilda sig till VVS-montör genom att gå som företagslärling. Man får då hela sin utbildning hos ett VVS-företag samtidigt som man läser teorin via speciella kurser för företagslärlingar. Lärlingsperioden är ca 5 år och därefter kan man avlägga yrkesexamen. För att få avlägga yrkesexamen krävs att man har gymnasiekompetens.
 • VVS-montör kan man också bli genom Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) och Arbetsmarknadsutbildning som finns på flera orter i landet.

 • En VVS-montör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 31600 kr/månad medan en VVS-montör tjänar i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

VVS-Branschens Yrkesnämnd.