to20210121

Tillbaka Hem
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Bygg och Anläggning»Metall- och Svetsarbetare»Metall- och Svetsarbetare

Metall- och Svetsarbetare

Metall- och Svetsarbetare

En svetsare arbetar med olika typer av metallbearbetning för att reparera, tillverka eller montera produkter och konstruktioner av stål och andra metaller. Arbetet innebär att man med hjälp av olika metoder hettar upp metalldelar och sammanfoga dem. Svetsare kan vara anställda inom bygg, entreprenad och anläggningsföretag eller inom verkstadsindustrin. Det finns många olika svetsningsmetoder och särskilda internationella regler och föreskrifter kräver att en svetsare måste vara certifierad för varje svetsningsmetod man arbetar med. En svetsare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28900 kr/månad medan en svetsare i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt 29600 kr/månad. 

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • En svetsare använder olika svetsmetoder för att foga samman delar av stål och andra metaller genom att tillföra energi och hetta upp metalldelarna. Som svetsare kan man arbeta med att reparera, tillverka eller montera produkter och konstruktioner av stål och andra metaller.
 • Svetsare kan vara anställda vid bygg- och anläggningsföretag och entreprenadföretag eller arbeta inom industri och verkstadsindustrin.
 • Det finns många olika svetsningsmetoder, vilken metod man använder beror på vilket material man arbetar med, materialets tjocklek och i vilken miljö man utför arbetet. Det finns idag till exempel metoder som tillåter svetsning under vatten eller till och med i rymden. Trycksvetsning och gassvetsning är några exempel på svetsningsmetoder. Inom de olika metoderna kan upphettningen av metallen ske på olika sätt genom att till exempel använda ultraljud som vid trycksvetsning eller en gasflamma som vid gassvetsning.
 • Svetsare måste vara certifierade för respektive svetsmetod. Det finns ett svenskt certifieringssystem för svetsare som är uppbyggt på testerna i utbildningen till Internationell Svetsare IW och den europeiska svetsarprövningsstandarden EN 287. EN 287 certifieringen gäller i 2 år men kan förlängas ytterligare 2 år med intyg som styrker svetsarens kompetens.
 • En produktionssvetsare arbetar inom industri och anläggningssföretag med enklare svetsningsarbeten. Arbetsuppgifter kan innebära skötsel av en automatisk svetsmaskin eller en svetsrobot med vilken man fogar samman metalldelar. En svetsare kan också arbeta med att utföra underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier.
 • Som rörsvetsare utför man kvalificerad svetsning av rörledningar i stål och rostfritt stål.
 • Generella arbetsuppgifter som kan förekomma inom svetsaryrket oberoende av inriktning är till exempel kapning av produkter, borrning och montering av detaljer. Som svetsare använder man också olika sorters ritningar som underlag för att skära ut detaljer som ska svetsas från en plåt eller för att planera och samordna svetsnings arbeten vid nybyggnationer.

 • Vid en utbildning till Internationell IW-Svetsare går man en internationell kvalitetssäkrad svetsutbildning enligt en internationell kursplan för IW-Svetsare vid en skola godkänd av Svetskomissionen. Under utbildningen studerar man bland annat ritningslära, materiallära och flera olika svetsningsmetoder. Efter att ha klarat delkurser samt teoretiska och praktiska prov får man ett yrkesdiplom utfärdat av Svetskomissionen. IW-Svetsare utbildas bland annat inom Industriprogrammet på gymnasiet, Yrkeshögskoleutbildningar (YH) samt arbetsmarknadsutbildning.
 • Efter en grundutbildning kan man bygga på sin utbildning genom att gå certifieringskurser för flera svetsningsmetoder. På Svetskomissionens hemsida finns information om olika fortbildningskurser för svetsare.
 • Brandsäkerhetskursen Heta Arbeten är ett krav för att få arbeta med svetsningsarbeten som kan orsaka brand. Kursen ingår oftast i grundutbildningen till svetsare men certifikatet som utfärdas efter man har gått kursen gäller endast i 5 år och måste därefter förnyas.

 • En svetsare tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 28900 kr/månad medan en svetsare i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt 29600 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).
Statistiska Centralbyrån (SCB).