to20210121

Elektriker

Elektriker

Som elektriker arbetar man med att dra kablar och ledningar, installera elektrisk utrustning och montera belysning i nya eller befintliga byggnader. Att utföra service och reparationer av elinstallationer ingår också i yrket. En installationselektriker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt  32300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som installationselektriker i genomsnitt 34200 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • En installationselektriker arbetar med dra in ledningar och installera elektrisk utrustning i bostäder, butiker, kontor och industrier. En installationselektriker kan också arbeta med att installera data och telenät om man har utbildat sig om svagström.
 • Det är vanligt för installationselektriker att arbeta på byggarbetsplatser. Arbetsuppgifter för en installationselektriker kan vid nybyggnationer bland annat vara att placera ut rör i betongkonstruktionen, väggar och tak genom vilka ledningar och kablar sedan ska dras. Andra uppgifter kan vara att installera elcentraler, dra fram ström till värmeanläggningar och fläktar, sätta upp strömbrytare och vägguttag, installera belysning och ansluta spisar och kylskåp. Vid arbete i äldrebyggnader kan det ingå arbetet att ta bort gamla ledningar innan man installerar nya elsystem.
 • Arbetshjälpmedel för en installationselektriker kan vara olika handverktyg samt  ritningar och scheman som till exempel visar var eledningar och elcentraler finns i en byggnad. En viktig uppgift för installationselektriken är att efter avslutat arbete göra en teknisk beskrivning av installationen så att fastighetägare, andra elektriker och hantverkare vet hur installationen ser ut.
 • En serviceelektriker arbetar med att besöka privat personer, industrier eller företag för att utföra felsökning, reparation eller ombyggnad av elektriska anläggningar. För att undersöka felanmälda elektriska anläggningar använder serviceelektrikern olika mätinstrument samt ritningar och beskrivningar av elinstallationen. Serviceelektriker kan även arbeta med mindre nyinstallationer eller kompletterande installationer som till exempel att ansluta hushållsmaskiner eller montera strömbrytare. Arbetet som serviceelektriker innebär stor kontakt med kunder och kräver därför att man är serviceinriktad.
 • Viktiga arbetsverktyg för en serviceelektriker är diverse verktyg, mätinstrument och reservdelar.
 • Installations- och serviceelektriker kan vara anställda i installationsföretag eller vara egenföretagare med egen firma. På byggen är det vanligt att arbeta i arbetslag och efter avslutat jobb går arbetslaget ofta vidare till ett nytt jobb tillsammans.
 • Det är viktigt att komma ihåg att elektrikeryrket är fysiskt  krävande och att arbetställningen ofta är obekväm. Det förekommer att man måste jobba i trånga utrymmen och på höga höjder. Yrket kräver också att man är noggrann, följer föreskrifter och har hög säkerhetsmedvetenhet både med tanke på sig själv och på kunden.

 • Utbildning till Installations- och serviceelektriker finns på gymnasiet eller komvux via Elprogrammet. Information om utbildningarna finns på Skolverkets hemsida.
 • Efter att ha avslutat en grundutbildning som till exempel elprogrammet måste man gå som lärling i 1600 timmar (ca 1 år) hos ett installationsföretag. Lärlingsperioden är betald. Efter fullbordad lärlingstid får man ett yrkescertifikat i Elektriker-elteknik. Certifikatet måste man inneha för att kunna arbeta som installations- och serviceelektriker i ett installationsföretag.
 • Om man ska ha ansvar för elinstallationsarbeten måste man som elektriker utöver grundutbildningen och ett yrkescertifikat också ha behörighet som elinstallatör vilken utfärdas av Elsäkerhetsverket. För att man ska få allmän behörighet krävs att man arbetat som elektriker i flera år samt tagit påbyggnadkurser. Begränsad behörighet kräver mindre arbetslivserfarenhet.
 • Det finns även yrkeshögskoleutbildning (YH) med inriktning på elinstallation.
 • Mittuniversitetet i Nyköping erbjuder en 3 årig utbildning till högskoletekniker inom elkraftteknik/elteknik. Utbildningen kräver att man har en grundutbildning liknande Elprogrammet.

 • Enligt Statististika Centralbyråns (SCB) lönestatestik från 2016 tjänar en installationselektriker eller serviceelektriker i åldern 25-39 i genomsnitt  32300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som installationselektriker eller serviceelektriker i genomsnitt 34200 kr/månad.

• Elbranschens Centrala Yrkesnämd.
http://www.ecy.com

• Svenska Elektrikerförbundet (SEF).
http://www.sef.com

• Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).
http://www.eio.se

• Mittuniversitetet.
http://www.miun.se

• Arbetsförmedlingen (AMS). 
http://www.arbetsformedlingen.se

• Myndigheten för yrkeshögskolan.
http://www.myh.se

• Skolverket.
http://www.skolverket.se

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).