20190915

Bergarbetare

Bergarbetare

Bergarbetaren skapar förutsättningar för nya vägar, tunnlar eller husbyggen genom att borra, spränga och lasta bort berg. Det är bergarbetarens uppgift att omforma berget och anpassa bergets nivå till byggnads- eller anläggningsarbetet. Som bergarbetare måste man ha kunskap om bergteknik och avancerade maskiner.
En bergarbetare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 32800 kr/månad. En bergarbetare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 34400 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Som bergarbetare kan man anlitas för att borra och spränga bort berg vid anläggningar av vägar. Bergarbetare kan även arbeta under jord exempelvis vid tunnelbyggen. Att förbereda för husgrunder eller broar är andra möjliga uppdrag.
 • Borrningen sker vanligtvis maskinellt men handhållen borrning kan också förekomma vid mindre arbeten. Bergarbetarens utrustning är idag i stor utsträckning datastyrd.
 • Vid än sprängning laddas borrhål med sprängämnena. För en lyckad sprängning krävs rätt mängd sprängmedel och att man har rätt avstånd mellan borrhålen. En bergarbetare måste även ha kunskaper om bergets egenart för att sprängningen ska få önskad effekt.
 • I bergarbetarens arbetsuppgifter kan det även ingå att lasta bort berg och sten efter ett arbete. Att sköta underhållet av exempelvis borraggregat och andra maskiner kan också ingå i arbetsuppgifterna.
 • Under ett arbete kontrollerar och säkrar bergarbetaren berget för att undvika att ras uppstår senare. Bergarbetaren kan även arbeta med att förstärka berg för att exempelvis förhindra ras i bergrum. I arbetet kan det då ingå att täta sprickor med till exempelvis cement.
 • Arbetet som bergarbetare kan vara tungt och fysiskt påfrestande och det är vanligt att man arbetar i kalla och blöta miljöer. Arbetet kan även vara bullrigt och det är därför viktigt att bergarbetaren använder hörselskydd.
 • Bergarbetarens arbete är omväxlande och man byter ofta arbetsplats. Det är vanligt att arbetet utförs i arbetslag och man måste vara beredd att samarbeta med många olika yrkesgrupper. Arbetet kan också innebära att man arbetar periodvis utanför hemorten.
 • En bergsprängare är en bergarbetare som har sprängkort vilket innebär att bergarbetaren har behörighet att ladda och avlossa sprängladdningar.
 • Som bergarbetare kan man vara anställd på olika berg- bygg- och anläggningsföretag. Vissa företag är specialiserade på enbart bergborrning eller bergsprängning.

 • För att bli bergarbetare kan man på gymnasiet välja att gå Byggprogrammet med inriktning anläggning. Det finns även lokala inriktningar av byggprogrammet som är inriktat mot bergteknik.
 • Efter gymnasiet måste man gå som lärling i 2 1/2 år på en arbetsplats. Under lärlingstiden får man lärlingslön. Efter 5 1/2år så kan man välja att göra ett yrkesteoretiskt prov som leder fram till ett yrkesbevis.
 • Bergarbetare utbildas även internt inom företagen av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) godkända utbildningsgivare.
 • För att få utföra sprängningsarbeten måste man vara minst 18 år och ha sprängkort. För att få ett sprängkort måste man gå en cirka 40 timmar lång grundkurs i sprängteknik samt genomgå ett års vidimerad praktik. Sprängkortet är giltigt i 10 år och därefter måste man gå en kurs för förnyelse av sprängkort.
 • För bergarbetare med sprängkort finns påbyggnadskurser bland annat i ovanjordssprängning (40 timmar) eller underjordssprängning (40 timmar). Man kan även vidareutbilda sig till föreståndare för sprängämnesförråd eller sprängledare. Det finns även andra specialinriktade sprängningsutbildningar.

 • Som bergarbetare tjänar man i åldern 25-39 i genomsnitt 32800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En bergarbetare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 34400 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN).