to20200220

Landskapsarkitekt

Landskapsarkitekt

Som landskapsarkitekt arbetar man med att planera och utforma utemiljön. Detta innebär att en landskapsarkitekt till exempel kan arbeta med att planera och förvalta grönområden i en kommun, planera den yttre miljön när nya stadsdelar byggs eller utreda miljöpåverkan av till exempel vägbyggen. Landskapsarkitekter kan arbeta som konsult eller vara anställd på kommuner och myndigheter. En landskapsarkitekt i åldern 25-39 tjänar ca 36000 kr/månaden och i åldern 40-64 år ca 42800 kr/månaden.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Landskapsarkitekter kan arbeta med planering, utformning, förvaltning eller utredning av både den privata och offentliga yttre miljön. En landskapsarkitekt kan vid ett projekt arbeta med en eller flera av dessa uppgifter.
 • Att arbeta med planering kan till exempel innebära att en landskapsarkitekt har som uppgift att planera och utforma den yttre miljön i en stadsdel så att boendemiljön blir trivsam och funktionell. Landskapsarkitekter är ofta också med och planerar utformning av den yttre miljön när nya stadsdelar växer fram.
 • Förvaltning är också ett yrkesområde för landskapsarkitekter vilket innebär att man har ansvar för att den yttre miljön vårdas och utvecklas. Det är viktigt att landskapsarkitekten har en dialog med dem som ska utnyttja ett område så att området kan vårdas och utvecklas på bästa sätt.
 • Miljöfrågor och samhällsplanering är också en del av landskapsarkitektens verksamhetsområde. Landskapsarkitekter kan arbeta med att utreda hur nybyggnationer eller vägbyggen påverkar den yttre miljön.
 • Som landskapsarkitekter arbetar man ofta med CAD, datorstödd konstruktion, för att ta fram ritningar och modeller men penna och skissblock är också viktiga arbetsredskap vilket kräver att man som landskapsarkitekt är konstnärligt intresserad. En viktig del av arbetsprocessen för landskapsarkitekter är att utforma idéer och lösningar men det är även viktigt kunna kommunicera med uppdragsgivare, arkitekter och entreprenörer samt med dem som ska vistas i och nyttja den berörda yttre miljön.
 • Landskapsarkitekter är ofta anställda på privata konsultfirmor och landskapsarkitektkontor. Länsstyrelsens naturvårdsenheter och planenheter, kommunala stadsarkitektkontor, tekniska förvaltningar och parkavdelningar är andra arbetsplatser.

 • Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Ultuna utbildar landskapsarkitekter. Utbildningen är 5 år lång och avslutas med en termins examensarbete. Grundläggande behörighet krävs med särskild behörighet i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Vid utbildningen vid Ultuna krävs även särskilda kunskaper i biologi, kemi och fysik.

 • Landskapsarkitektyrket är ett konjunkturkänsligt yrke som till viss del är beroende av hur mycket det byggs i samhället eller hur mycket pengar det finns att tillgå för utveckling av den yttre miljön.
 • Traditionellt så har landskapsarkitekter arbetat mest med utformning av den privata och offentliga yttre miljön men de senaste åren har fler arbetstillfällen skapats på grund av att arbetsområdet för landskapsarkitekter har växt och nu även innefattar miljöfrågor och samhällsplanering.
 • Fler arbetstillfällen har även skapats på grund av en ökad miljömedvetenhet hos företag och privat personer samt på grund av ökade krav på miljökonsekvensbeskrivningar. Många kommuner har även genomfört miljöprogram vilket i sin tur har lett till att fler landskapsarkitekter har fått anställning.

 • Landskapsarkitekter i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) lönestatistik från 2016 ca 36000 kr/månad och i åldern 40-64 år ca 42800 kr/månad.