fr20190920

Inredningsarkitekt

Inredningsarkitekt

Vi spenderar en stor del av vår tid inomhus, i våra hem, på jobbet, när vi besöker offentliga byggnader eller roar oss med shopping och restaurangbesök och det är därför viktigt att vår inomhusmiljö är trevlig och funktionell. Att intresset för vår inredning och inomhusmiljön är stort syns inte minst på antalet inredningsprogram i tv-tablån. En inredningsarkitekt arbetar med att planera och utforma vår inomhus miljö så att det uppfyller funktionella och estetiska krav med hjälp av möblemang, färg och form. Inredningsarkitekten kan arbeta med att inreda offentliga miljöer som till exempel butiker, kontor och sjukhus eller bostäder.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • Framtid

  • Bra länkar

Inredningsarkitektens uppgift är att planera och utforma vår inomhus miljö genom att välja ut färger, material, möbler och textiler till en inomhusmiljö som tillgodoser uppdragsgivaren och användarens funktionella och estetiska krav. Planeringen av ett rum eller lokaler sker med hjälp av penna eller dator genom att rita, skissa, göra modeller och beräkna kostnader. • En inredningsarkitekt kan anlitas för att inreda en mängd olika miljöer som till exempel kontor, butiker, sjukhus, restauranger, hotell och bostäder. Uppdragen kan variera från att planera och inreda helt nya byggnader till att inreda redan färdiga lokaler och rum. Vid nya byggprojekt är inredningsarkitekten ofta med från planeringsstadiet och samarbetar med arkitekt och hantverkare. • Det är vanligt att inredningsarkitekter har egen firma och arbetar som konsult eller är projektanställd men inredningsarkitekter kan även vara anställda hos inredningsarkitektföretag och på arkitektkontor. • En viktig del av arbetsprocessen är att ta hänsyn till att inredningen fungerar i sitt samanhang till exempel på sjukhus eller på offentliga platser. Idag ställs också stora krav på att färger och material ej är skadliga för naturen och miljön. • Andra arbetsuppgifter för en inredningsarkitekt kan vara att formge möbler, designa och planera utställningar, arbeta med utbildning och forskning eller med industriell formgivning.
Inredningsarkitekt kan du läsa till på Konstfack i Stockholm via programmet Inredningsarkitektur och Möbeldesign. Utbildningen består av en 3 årig kandidatutbildning samt en 2-årig magisterutbildning. För att antas till utbildningarna krävs grundläggande behörighet och antagning sker via arbetsprover och intervjuer.
• Vid Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg finns designutbildning med inriktning mot rumsgestaltning/inredningsarkitekt.
Liksom andra design och formgivaryrken är arbetsmarknaden för inredningsarkitekter beroende på det allmänna konjunkturläget. Vid högkonjunktur byggs det mer och det uppstår då fler arbetstillfällen för inredningsarkitekter.

Referenser:
Arbetsförmedlingen (AMS)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).