fr20190920

Industridesigner

Industridesigner

Många av de föremål som vi omger oss med och tar som självklara har från början varit en skiss på ett block hos en industridesigner. En industridesigner kan både arbeta som konsult eller inom ett företag med att formge föremål som till exempel bilar, mobiltelefoner eller kaffemaskiner. Huvuduppgiften är att formge en produkt som är både funktionell och har ett tilltalande utseende. Detta innebär att yrket har både tekniska och konstnärliga aspekter. Lönen för en hantverksinriktad designer vid 25-39 års ålder är ca 32900 kr/månad (medianlön). En designer tjänar vid 40-64 års ålder ca 39700 kr/månad.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • En industridesigner arbetar med formgivning inom produktutveckling. Oftast innebär detta att man arbetar med att formge produkter avsedda för serietillverkning som till exempel mobiler, verktyg, dammsugare eller tangentbord. Men uppdragsgivare finns i många branscher och en industridesigner kan även arbeta med att utforma processer, budskap, tjänster och miljöer avsedda för serietillverkning. Uppdrag kan involvera formgivning av nya produkter eller vidareutveckling av produkter som redan finns på marknaden. formge en produkt som är både funktionella och har ett tilltalande utseende
  • Arbetsuppgifter för en industridesigner involverar att genom skisser, ritningar och modeller utforma och uttrycka sina idéer. Ett viktigt verktyg för industridesigners är datorn och såkallade CAD-program som kan modellera en produkt tredimensionellt. CAD-program används för att framställa detaljerade ritningsunderlag med tekniska beskrivningar. I designprocessen kan det även ingå att ta fram en modell eller en så kallad prototyp av produkten. Därefter kan beslut om de estetiska aspekterna som produktens form, färg och material tas och miljömässiga och produktion och marknadsföringsmässiga och ekonomiska kriterier vägas in.
  • Vissa industridesigners specialiserar sig på ett speciellt material, tillverkningsprocess eller slutprodukt.
  • Industridesigners är ofta egna företagare som är projektanställda eller arbetar som konsulter. En industridesigner kan även vara anställd på designbyråer och större industriföretag. På större företag arbetar oftast en industridesigner som en del av ett produktutvecklingsteam och samverkar med andra kompetenser.

  • Industridesignutbildningar på kandidat och magisternivå finns vid Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) vid Göteborgs Universitet, vid Konstfack i Stockholm, vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och vid Designhögskolan i Umeå.
  • Inom högskoleingenjör och civilingenjörsutbildningarna vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, Linköpings Universitet, Chalmers Tekniska Högskola och vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) finns även olika inriktningar på industri och teknisk design.
  • Antagning till industridesignutbildningar sker ofta via intervjuer och arbetsprover.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS)

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Svensk Industridesign