ti20170530

Tillbaka Industridesigner

Många av de föremål som vi omger oss med och tar som självklara har från början varit en skiss på ett block hos en industridesigner. En industridesigner kan både arbeta som konsult eller inom ett företag med att formge föremål som till exempel bilar, mobiltelefoner eller kaffemaskiner. Huvuduppgiften är att formge en produkt som är både funktionell och har ett tilltalande utseende. Detta innebär att yrket har både tekniska och konstnärliga aspekter. Lönen för en hantverksinriktad designer vid 35 års ålder ligger mellan 20000 och 25000 kr/månad (medianlön). En designer som arbetar som konsult kan tjäna mellan 28000 och 40 000 kr/månad (medianlön).