to20210121

Grafisk formgivare

Grafisk formgivare

Idag omges vi ständigt av information som vi ska tillgodose oss, på internet, via tidningar och broschyrer, förpackningar, film och tv. En grafisk formgivare arbetar med att formge en trycksak, webbsida eller förpackning genom att välja symboler, bokstäver, färger och bilder som gör produkten tilltalande och lättförståelig. En grafisk formigivare vid 25-39 års ålder tjänar ca 32900 kr/månad och vid 40-64 års ålder ca 39700 kr/mån.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Många grafiska formgivare arbetar inom media och reklambranschen men en grafisk formgivare kan arbeta inom många områden. Ett arbetsområde är trycksaksinformation som till exempel tidningar, böcker, broschyrer, cd-omslag och affischer. Förpackningar, etiketter och livsmedel är ett annat. Grafiska formgivare arbetar också inom tv och film med utseendet av vinjetter eller eftertexter. En grafisk formgivare kan även arbeta med webbdesign och kallas då ofta för webbdesigner.
 • Arbetsgivare kan vara företag och myndigheter, tryckerier, tidningar, bokförlag, tv-bolag och annonsbyråer. Det är vanligt för grafiska formgivare att arbeta som frilansande vilket kan innebära en ojämn arbetsbelastning.
 • En grafisk formgivares uppgift är att utifrån kundens önskemål, text och bildunderlag arbeta med att välja symboler, bokstäver, färger, format, material och bilder som gör till exempel en broschyr tilltalande och lättförståelig. I arbetsprocessen ingår att lyssna på kunden och att genom skisser och dokument beskriva sina idéer för kunden. Ibland bestämmer kunden själv till exempel format, färger och bilder i andra fall har den grafiska formgivaren mer frihet.
 • Datorn och framförallt text och bildbehandligs program är viktiga arbetsverktyg för en grafisk formgivare. Inom film och tv arbetar grafiska formgivare med film och videoredigeringsverktyg. Eftersom tekniska framsteg sker snabbt inom den grafiska formgivningen är det för grafiska formgivare viktigt att hålla sig ajour med hjälp av till exempel kontinuerlig vidareutbildning. Goda kunskaper i upphovsrättslagstiftningen och ekonomi är också viktiga när man planerar ett projekt.
 • Inom företagsvärlden kan grafiska formgivare arbeta med att utveckla eller förbättra ett företags grafiska profil genom att till exempel formge en logotyp som kan användas för att skapa en enhetlig igenkännbar identitet för ett företag.

 • Konstfack i Stockholm och Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) vid Göteborgs Universitet har kandidat och magister utbildningar inom grafisk formgivning och design. Beckmans i Stockholm har en 3-årig reklam och grafisk formgivning. Intagning till skolorna sker via arbetsprover och det krävs att man har gymnasiekompetens men de flesta antagna har även någon slags förberedande konstnärlig utbildning.
 • Lidköpings Universitet och Mittuniversitetet har 3-åriga program inom grafisk formgivning.
 • Fristående skolor som Berghs School of Communication och Forsbergs skola i Stockholm erbjuder avgiftsbelagda utbildningar till grafisk formgivare.
 • Det finns även en mängd yrkeshögskoleutbildningar (YH) med inriktning på grafisk design.

 • Ett ökat intresse för grafisk design och formgivning samt en ökad medvetenhet om vikten av en grafisk identitet hos företag har skapat fler arbetstillfällen. Det är dock generellt hög konkurrens om jobben och då är kompetensen hos en grafisk formgivare avgörande. Media och reklambranschen som är en viktig arbetsgivare för grafiska formgivare är konjunkturkänslig.

Enligt Statistiska Centralbyråns (SCBs) lönestatistik för 2016 är lönen för en grafisk formgivare i åldern 25-39 år ca 32900 kr/månad och i åldern 40-64 år ca 39700 kr/mån.

Referenser:

Arbetsförmedlingen

SACO

Arbetsförmedlingen (AMS)

Sveriges Reklamförbund, 2009. Sammanställning, genomsnittslöner 2007. Available:
http://reklam.se/files/File/Avtalsmallar/L%C3%B6nestatistik%202007.pdf [Accessed May 2009]