20201024

Dekoratör

Dekoratör

En dekoratör jobbar i en butik eller för en affärskedja med att skylta och arrangera varor på ett säljande sätt i skyltfönster och i butikslokalen. Huvuduppgiften är att med hjälp av dekorationer, färg, form, text och belysning skapa en miljö och skyltning som ökar kundernas intresse för en vara eller butiksinnehållet och därigenom öka en butikens omsättning. Lönen för en dekoratör ligger mellan 31800 kr/månad till 34200 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • En dekoratör kan arbeta på varuhus, butikskedjor eller vara egen företagare. Yrket kan även gå under benämningen visual merchandiser.
 • Som egen företagare har en dekoratör ofta kontrakt med flera butiker och skyltar regelbundet om i dessa butiker.
 • Om en dekoratör är anställd i en butik ansvarar dekoratören för planering och skyltning av affärsfönster samt för att arrangera varor inne i butiken på ett tilltalande sätt. Vilka varor som ska skyltas eller arrangeras väljs oftast ut av en säljare eller butiksinnehavaren. I arbetsuppgifterna kan det ingå att regelbundet skylta om i butiken. Om en dekoratör till exempel arbetar i en klädbutik kan det innebära att stryka kläder till skylten och att klä skyltdockor. Dekoratören kan även ha som uppgift att texta, måla och teckna prislappar och skyltar till affärsfönstret och butiken samt att köpa in dekorations material. Om en butik har produktdemonstrationer kan det även ingå i arbetsuppgifterna att göra ordning en demonstrations plats.
 • Många butikskedjor har ett enhetligt koncept när det gäller reklam, inredning och skyltning i sina butiker. En butikskommunikatör har som uppgift att samordna skyltningen och dekoratörer anställda i en butikskedja.
 • En mässdekoratör inreder utställningsmontrar på mässor åt företag, organisationer eller privatpersoner.
 • Många kombinerar dekoratörsyrket med att jobba som säljare i en butik.

 • Leksands Folkhögskola har en 40 veckor lång dekoratörsutbildning som inkluderar 6-8 veckors praktik.
 • Högskolan i Dalarna i Leksand erbjuder i samarbete med Entrepenörsskolan 2 årig Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) till Kommunikatör/dekoratör. Intagning sker efter individuell prövning och kräver att man har allmän behörighet.
 • En Yrkeshögskoleutbildning (YH) till Visual Merchandiser finns hos Aspero Kompetens i Malmö.
 • Medborgarskolan i Stockholm erbjuder en halvårig till ettårig avgiftbelagd utbildning till dekoratör.
 • Butikskommunikatör kan man studera till vid Växjö Universitet via programmet Inredning och butikskommunikation. Det finns även en  Yrkeshögskoleutbildning (YH) för butikskommunikatörer vid Handelsakademin i Göteborg.
 • Folkhögskolan i Haparanda har en 2-årig utbildning som inriktar sig på inredning.
 • Det är även möjligt att bli dekoratör genom att gå som dekoratörslärling/elev.
 • På gymnasienivå och komvux finns grundutbildning inom reklam och handel på Handels och Administrationsprogrammet och Mediaprogrammet med inriktning Information och Reklam.

 • Arbetstillgången för dekoratörer hänger ihop med hur bra det går för handeln. Få dekoratörer kan försörja sig enbart som dekoratör och många dekoratörer har därför en alternativ inkomstkälla som till exempel säljare i en butik.

 • Individuell lönesättning förekommer inom yrket men vanligtvis ligger lönen för en dekoratör mellan 31800 kr/månad till 34200 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCBs) lönestatistik från 2016.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS)

Svensson, L., 2009. Veckans yrke: Dekoratör/kreativ designer. Available:
http://www.kollega.se/index.cfm?c=10209 [Accessed May 2009]