fr20191018

Tillbaka Utbildning & Yrkesinformation
Du är här:Hem»Yrkesinformation
Yrkesinformation

Som målare arbetar man med målning eller tapetsering av rum och andra utrymmen. En målare kan vara egenföretagare eller vara anställd på en målerifirma. Vid ett målnings eller tapetseringsarbete är förarbetet som till exempel att förbereda väggar genom att tvätta, slipa och spackla mycket viktigt för slutresultatet. Målare bör ha sinne för färgsättning eftersom det kan ingå i yrket att ge kunder råd om färgsättning.

Som fastighetsmäklare förmedlar man kommersiella och privata fastigheter åt enskilda personer eller företag. Fastighetsmäklaryrket innebär stor kontakt med kunder och kräver därför att man är serviceinriktad samt har stor social kompetens.
En fastighetsmäklare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31700 kr/månad medan en fastighetsmäklare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 33900 kr/månad.

Som processoperatör kan man arbeta inom flera olika industrigrenar med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser. Processoperatören är en viktig del av produktionskedjan eftersom man ser till att produktionen fungerar väl och effektivt. Som processoperatör bör man därför vara ansvarsfull, noggrann och samarbetsvillig.
En processoperatör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 32300 kr/månad medan en processoperatör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 33000 kr/månad.

Det finns idag cirka 113000 lastbilsförare i Sverige och yrket är därför en av de större yrkeskategorierna i samhället enligt Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA).
Lastbilstransporterna står idag för cirka 95% av värdet på allt god som fraktas inom EU och i framtiden väntas efterfrågan på vägtransporter att öka ytterligare (TYA, 2009).
Som lastbilsförare kan man till exempel transportera farligt gods, anläggningsmaterial, möbler eller levande djur. I arbetsuppgifterna ingår vanligtvis lastning och lossning av godset man ska transportera. För att arbeta som lastbilsförare bör man kunna arbeta självständigt men samtidigt gilla att ha kontakt med människor. Arbetet kräver även att man har gott omdöme i trafiken och är ansvarsfull eftersom man hanterar tunga fordon och ibland värdefullt gods.
En lastbilsförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som lastbilsförare i genomsnitt 27600 kr/månad.

En sjukgymnast arbetar med att förebygga eller utreda och behandla funktionsstörningar i rörelseförmågan hos människor. Som sjukgymnast kan man bland annat arbeta inom sjukvården med habilitering, rehabilitering och omsorg eller vara anställd på privata företag och mottagningar, universitet eller myndigheter. En sjukgymnast i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27900 kr/månad medan en sjukgymnast i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31400 kr/månad.

Kemi är läran om de olika grundämnena och deras föreningar. Den klassiska bilden av en kemist är den av en man i vit labbrock omgiven av experiment med olika provrör och kolvar. Många kemister arbetar även idag i laboratorium men arbetsfätet för kemisten har breddats avsevärt och som kemist kan man till exempel arbeta med produktutveckling inom industrin, läkemedelsutveckling eller med forskning och utbildning. Kemistens kunskaper efterfrågas idag även inom tvärvetenskapliga områden som till exempel inom biovetenskap, nanoteknik, materialkemi och miljökemi.
En kemist i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som kemist i genomsnitt 46400 kr/månad.

En massör arbetar med att genom olika tekniker och med sina händer behandla och förebygga muskelspänningar som annars kan orsaka smärta eller skada. Massörer kan till exempel arbeta på egen mottagning eller åt företag, idrottsklubbar, gym och hälsohem. Lönen för en massör i åldern 25-39 ligger i genomsnitt på ca 26400 kr/månad.

Som personlig assistent hjälper man en person med funktionshinder att klara sig i hemmet och vardagen. I den personliga assistentens arbetsuppgifter kan det exempelvis ingå att hjälpa till med matlagning, städning eller personlig hygien. Att hjälpa en funktionshindrad sköta sitt arbete eller utföra fritidsaktiviteter är andra möjliga arbetsuppgifter.
En personlig assistent i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 25700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som personlig assistent i genomsnitt 27100 kr/månad.

Webbplatser är idag viktiga plattformer för att kommunicera, presentera och informera via internet.

Som webdesigner skapar man webbplatser åt exempelvis företag och myndigheter.

I arbetet ingår att med hjälp av olika verktyg och tekniker skapa en funktionell och estetisk webbplats utifrån beställarens behov och önskemål.

En bartender arbetar med att blanda drinkar och servera drycker på exempelvis barer, restauranger, hotell och privata tillställningar. Yrket kräver att man är stresstålig, utåtriktad och serviceinriktad. En barista är en kaffebartender som arbetar på exempelvis kaféer med att servera kaffedrycker.
En bartender i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 25800 kr/månad medan en bartender i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 25400 kr/månad.

Lotsar arbetar inom sjöfarten med att hjälpa fartyg navigera och manövrera i farleder och hamnar. Syftet med yrkesrollen är att skydda den kustnära miljön samt att öka sjösäkerheten i svenska vatten. Arbetet kräver stor yrkesskicklighet och lotsar har därför oftast lång yrkeserfarenhet från sjön. Lotsyrket kan även vara både fysiskt och psykiskt påfrestande.
En lots i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som lots i genomsnitt 57000 kr/månad.

Glasmästare, Bilglasmontörer, Processoperatörer, Glasblåsare, Glasgravörer och Glasmålare arbetar alla inom glasbranschen med hantverksmässig eller industriell framställning av glas. Planglas till fönster och bilar samt glasprodukter som glasflaskor och glasburkar tillverkas maskinellt av processmontörer medan glasblåsare, glasgravörer och glasmålare framställer konstglas och bruksglas för hand. Glasmästare arbetar med att skära till glas och montera glas i exempelvis fönster och dörrar. Bilglasmontören är specialiserad på montering och reparation av bilrutor. En glasmästare eller bilglasmontör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som glasmästare eller bilglasmontör i genomsnitt 29000 kr/månad.  Glasblåsare, glasgravörer och glasmålare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27800 kr/månad medan glasblåsare, glasgravör och glasmålare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 28200 kr/månad.

En brevbärare delar ut post till fots, med bil eller cykel. I brevbärarens arbete ingår även att sortera post samt sköta administrativa uppgifter efter postturen. Som brevbärare bör man vara ordningsam, ansvarsfull och kunna arbeta självständigt. Man måste också vara beredd på att arbeta i alla slags väder, året om. En brevbärare tjänar i genomsnitt 22900 kr/månad.

De senaste åren har intresset för att vårda och dekorera sina naglar ökat bland allmänheten vilket har lett till en större efterfrågan på nagelterapeuter som arbetar med att vårda naglar och manikyrister som filar, lackar och dekorera naglar. I framtiden kan det dock ske en förminskning av arbetsmarknaden för nagelterapeuter och manikyrister på grund av det allmäna konjunkturläget. Nagelterapeuter och manikyrister i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt ca 26400 kr/månaden.

Fysik är den vetenskap som försöker beskriva materiens uppbyggnad och de grundläggande lagar och processer som verkar i världen. Fysik används inom många vetenskaper och i olika praktiska tillämpningar, inte minst inom teknologin. Fysikern har ett brett arbetsfält som spänner från studier av materiens minsta beståndsdelar till de största strukturerna i universum. Som fysiker kan man arbeta med forskning och utbildning på exempelvis universitet och myndigheter eller med högteknologisk forskning och utveckling på företag. Astronom, kärnfysiker, meteorolog, oceanograf och sjukhusfysiker är exempel på fysikyrken.
En fysiker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som fysiker i genomsnitt 46400 kr/månad.

Sångare, musiker och artister underhåller publik med sång, musik, dans. Arbetsverktyget för sångare är rösten medan olika instrument är musikerns arbetsverktyg. Som sångare och musiker kan man arbeta inom olika genrer som till exempel inom konst-, rock, pop, folk och dansmusik. Operasångare, körsångare, vokalist, musikalartist och revyartist är exempel på olika yrken för sångare. Som musiker kan man arbeta exempelvis arbeta som orkestermusiker, studiomusiker eller solomusiker.
En sångare eller musiker inom konstmusik i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som sångare eller musiker inom konstmusik i genomsnitt 31700 kr/månad. En sångare eller musiker inom populär-, dans- schlager- pop-, rockgenren i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 25800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som sångare eller musiker inom populär-, dans-, schlager-, pop-, rockgenren genomsnitt 25700 kr/månad.
En musikal- eller revyartist i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 25800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som musikal- eller revyartist i genomsnitt 25700 kr/månad.

Snabbinformation:

Som grävmaskinförare har man som arbetsuppgift att manövrera en grävmaskin för att gräva och flytta jord- och schaktmassor. Grävmaskinförare kan vara egenföretagare eller anställda av bygg- och anläggningsföretag. Vanligt förekommande arbetsplatser är väg- och byggarbetsplatser eller tomtarbeten hos privat personer. Beroende på var i landet man arbetar kan arbetstillgången vara säsongsbetonad och många grävmaskinförare har därför behörighet för flera olika sorters maskiner för att öka chanserna till arbete året om.

Att arbeta i projektform har blivit allt vanligare och idag har projektledning vuxit fram som en yrkesroll. En projektledare planerar, styr och samordnar ett projekt. Att leda en arbetsgrupp är en viktig del av projektledararbetet. Projekt som arbetsform har länge varit vanligt i reklam och mediabranschen men förekommer numera även ofta inom företag och inom den offentliga sektorn. Att kunna motivera sin arbetsgrupp samt att ha planerings och organiseringsförmåga är viktiga egenskaper för en projektledare.
En projektledare i åldern 25-39 som arbetar på en reklambyrå tjänar i genomsnitt 37000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som projektledare på en reklambyrå i genomsnitt 43400 kr/månad. En projektledare på SVT tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 30400 kr/månad medan en projektledare på SVT i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 35100 kr/månad.

Optiker arbetar i butiker eller på syncentraler med att genomföra synundersökningar och utprovning av synhjälpmedel. I arbetet som optiker ingår det bland annat att utföra slipning och montering av glas, reparation och tekniska justeringar av bågar, butiksarbete och handledning av optikerassistenter. En legitimerad optiker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad medan en legitimerad optiker i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 35500 kr/månad.

Som översättare arbetar man med att översätta skriftlig kommunikation som till exempel exempelvis skönlitterära verk, facklitteratur och officiella dokument från ett språk till ett annat. Översättare kan även arbeta med översättning av muntlig kommunikation inom film och TV-branschen. Det är vanligt att man som översättare arbetar som frilansande översättare men man kan även vara anställd inom den offentliga sektorn eller vid översättningsbyråer, större företag och bokförlag.
En översättare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 33500 kr/månad medan en översättare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 38700 kr/månad.

En svetsare arbetar med olika typer av metallbearbetning för att reparera, tillverka eller montera produkter och konstruktioner av stål och andra metaller. Arbetet innebär att man med hjälp av olika metoder hettar upp metalldelar och sammanfoga dem. Svetsare kan vara anställda inom bygg, entreprenad och anläggningsföretag eller inom verkstadsindustrin. Det finns många olika svetsningsmetoder och särskilda internationella regler och föreskrifter kräver att en svetsare måste vara certifierad för varje svetsningsmetod man arbetar med. En certifierad svetsare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28000 kr/månad medan en certifierad svetsare i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt 29200 kr/månad. 

Försäkringstjänstemän arbetar med försäljning, förvaltning och kundservice vid försäkringsbolag eller myndigheter som exempelvis försäkringskassan. Som försäkringstjänsteman kan man till exempel arbeta på ett försäkringsbolags kundcenter med försäkringsinformation eller försäljning och registrering av försäkringar. Skadeinspektör, skadereglerare och aktuarie är exempel på yrkestitlar inom försäkringsområdet.
En försäkringstjänsteman i åldern 25-39 anställd vid ett försäkringsbolag tjänar i genomsnitt 36700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som försäkringstjänsteman vid ett försäkringsbolag i genomsnitt 43800 kr/månad. Försäkringstjänstemän i åldern 25-39 anställda vid försäkringskassan tjänar i genomsnitt 29500 kr/månad medan försäkringstjänstemän i åldern 40-64 anställda vid försäkringskassan tjänar i genomsnitt 32700 kr/månad.

Sömmerskor och skräddare arbetar med att sy upp eller göra ändringar på klädesplagg åt en privat person eller ett företag. Traditionellt så arbetar en sömmerska med lätt sömnad medan en skräddare ägnar sig åt tung sömnad. För att få kalla sig skräddare måste man genomgå särskilda skräddarprov. Det finns inga särskilda prov för sömmerskor utan en utbildning från en erkänd hantverksskola räcker. Arbetsplatsen kan vara inom industrin som konfektionssömmerska/skräddare eller på en ateljé. Sömmerskor och skräddare kan även arbeta på varuhus eller i en butik med att göra ändringar på plagg åt kunder. En tillskärare skär utifrån ett mönster ut i tyg de delar som ska sättas ihop till ett klädesplagg. Mönsterkonstruktion kan även ingå i arbetsuppgifterna för en tillskärare. En genomsnittlig månadslön för en sömmerska, skräddare eller tillskärare ligger vid 25-39 års ålder på ca 26000 kr/månaden och vid 40-64 års ålderpå ca 25600 kr/mån.

Många av de föremål som vi omger oss med och tar som självklara har från början varit en skiss på ett block hos en industridesigner. En industridesigner kan både arbeta som konsult eller inom ett företag med att formge föremål som till exempel bilar, mobiltelefoner eller kaffemaskiner. Huvuduppgiften är att formge en produkt som är både funktionell och har ett tilltalande utseende. Detta innebär att yrket har både tekniska och konstnärliga aspekter. Lönen för en hantverksinriktad designer vid 25-39 års ålder är ca 32900 kr/månad (medianlön). En designer tjänar vid 40-64 års ålder ca 39700 kr/månad.

Kustbevakningen är en civil myndighet som har som uppgift att bevaka Sveriges vatten. Brottsbekämpning, fiskeövervakning, miljöarbete, sjösäkerhet och sjöräddning är några av Kustbevakningens arbetsområden. Som kustbevakningstjänsteman kan man utföra en mängd olika arbetsuppgifter från kontroll av sjöfart till att rädda människor i nödsituationer. Arbetet kräver att man är flexibel, samarbetsvillig och stresstålig. Det är vanligt att man som kustbevakningstjänsteman tillbringar flera dygn till sjöss.
En kustbevakningstjänsteman i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 29500 kr/månad medan en kustbevakningstjänsteman i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 32700 kr/månad.

Arbetsfältet för åklagare är brett och spänner över många delar av rättsamhället, från brottsutredning till rättegång. Åklagare arbetar vid åklagarkammare eller ekobrottsmyndigheten och gör bland annat förundersökningar, beslutar i åtalsfrågor samt driver åtal i domstolar. En åklagare (chefsåklagare eller kammaråklagare) i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 40900 kr/månad medan en åklagare (chefsåklagare eller kammaråklagare) i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 54700 kr/månad. En läns- eller riksåklagare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 54700 kr/månad.

Som webbmaster arbetar man med att skapa och publicera webbsidor

I arbetet ingår också underhåll av webbservers och webbplatser vilket kan innebära att man bland annat ser till att servern fungerar och att länkar på en webbplats är uppdaterade.

Hydrologi är läran om vatten och dess förekomst, kretslopp, fysik och kemi. En hydrolog arbetar med forskning, utbildning och praktiska tillämpningar inom vattenområdet. Vattenplanering, vattenstudier och miljövård är viktiga arbetsområden för hydrologen. Hydrologer arbetar till exempel vid Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), universitet och högskolor samt inom den offentliga sektorn, företag och privata konsultfirmor. En hydrolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som hydrolog i genomsnitt 46400 kr/månad.

Som landskapsarkitekt arbetar man med att planera och utforma utemiljön. Detta innebär att en landskapsarkitekt till exempel kan arbeta med att planera och förvalta grönområden i en kommun, planera den yttre miljön när nya stadsdelar byggs eller utreda miljöpåverkan av till exempel vägbyggen. Landskapsarkitekter kan arbeta som konsult eller vara anställd på kommuner och myndigheter. En landskapsarkitekt i åldern 25-39 tjänar ca 36000 kr/månaden och i åldern 40-64 år ca 42800 kr/månaden.

Sverige är en häst och ridsportsälskande nation vilket medför ett stort behov av yrkesutbildade inom hästskötsel och vård som exempelvis hovslagare. En hovslagare skor och sular samt sköter hästens hovar. Att undersöka och behandla skador och sjukdomar i hovarna kan också ingå i arbetet. Förutom att vara bra på att hantera djur bör man som hovslagare också vara noggrann och hantverkskicklig så att man inte skadar hästens hovar. En hovslagare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 24100 kr/månad medan en hovslagare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 23600 kr/månad.

Dansare är ett konstnärligt yrke där kroppen är arbetsredskapet. Som dansare använder man sin kropp och rörelsemönster för att uttrycka känslor eller händelser för publiken. Klassisk balett, modern fridans och show- och jazzdans är exempel på olika dansformer. För att lyckas som dansare måste man ha en stor talang och drivkraft samt vara beredd att träna hårt i åratal.
En dansare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 25800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som dansare i genomsnitt 25700 kr/månad.

Skådespelare gestaltar en roll på scen eller i film- radio- och TV-produktioner. Konkurrensen om arbetstillfällena för skådespelare är stor och det krävs talang, drivkraft och hårt arbete för att lyckas som skådespelare.
En skådespelare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som skådespelare i genomsnitt 35100 kr/månad.