fr20191018

Tillbaka Utbildning & Yrkesinformation
Du är här:Hem»Yrkesinformation
Yrkesinformation

Urmakaryrket är ett anrikt yrke med cirka 500 år på nacken. Urmakare arbetar idag i uraffärer och vid urverkstäder med reparation, underhåll och renoveringar av olika sorters klockor. Butiksurmakare, antikurmakare och prestigeurmakare är några exempel på specialiseringar inom yrket. En urmakare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27800 kr/månad medan en urmakare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 28200 kr/månad.

Fartygsbefäl leder arbetet ombord ett fartyg och ansvarar för besättningen, passagerare och lasten ombord fartyget. Befälhavaren har det övergripande ansvaret för fartyget medan styrmännen ansvarar för navigeringen, fartygsunderhåll och lastning. Arbetet som fartygsbefäl innebär att man spenderar långa perioder till sjöss och arbetsmiljön ombord ett fartyg kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande. För att arbeta som fartygsbefäl bör man vara bra på att samarbeta samt kunna motivera och leda andra människor.
Som fartygsbefäl i åldern 25-39 tjänar man i genomsnitt 44700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som fartygsbefäl i genomsnitt 57000 kr/månad.

Idag är många företag beroende av att deras IT- och datasystem fungerar samt att informationen i deras datasystem inte hamnar i fel händer. En datorsäkerhetsansvarig ser till att datasystemen på exempelvis ett företag är stabila och säkra. I en datasäkerhetsansvarig arbetsuppgift ingår bland annat att utföra riskanalyser samt utforma lämpliga säkerhetslösningar och rutiner för säkerhetsarbetet som exempelvis säkerhetskopiering, behörighetskontroll och kodsystem. En datasäkerhetsansvarig i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 39900 kr/månad medan en datasäkerhetsansvarig i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 47400 kr/månad.

Bergarbetaren skapar förutsättningar för nya vägar, tunnlar eller husbyggen genom att borra, spränga och lasta bort berg. Det är bergarbetarens uppgift att omforma berget och anpassa bergets nivå till byggnads- eller anläggningsarbetet. Som bergarbetare måste man ha kunskap om bergteknik och avancerade maskiner.
En bergarbetare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 32800 kr/månad. En bergarbetare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 34400 kr/månad.

Copywritern arbetar med idéer och text inom reklam och media. Huvuduppgiften för en copywriter är att formulera sig kärnfullt och intresseväckande. Som copywriter kan man vara egenföretagare eller arbeta på en reklambyrå eller på ett företags eller en organisations marknadsförings- och informationsavdelning.
En copywriter i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som copywriter i genomsnitt 43400 kr/månad.

Maskinbefäl ansvarar för maskin och teknisk utrustning på ett fartyg. Teknisk chef/maskinchef, förste fartygsingenjör och andre fartygsingenjör är exempel på befattningar för maskinbefäl. Arbetet som maskinbefäl kan innebära tekniskt arbete, arbetsledning och administration. För att arbeta som fartygsbefäl bör man vara intresserad av teknik samt vara bra på att kommunicera och motivera medarbetarna. Som maskinbefäl bor och arbetar man ombord på fartyget och man spenderar vanligtvis långa perioder till sjöss.
Ett maskinbefäl i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som maskinbefäl i genomsnitt 57000 kr/månad.

Sågverksoperatör är ett samlingsnamn för dem som sköter olika slags maskiner i ett sågverk. I sågverksoperatörens arbete ingår bland annat att övervaka och styra det maskinella arbetet vid sågverket från ett kontrollrum eller ute i sågverket. Vid ett sågverk arbetar även torkoperatörer/torktekniker som planerar, styr och övervakar den datorstyrda torkprocessen av virket. Virkessorterare är en annan yrkesgrupp på sågverket. Som virkessorterare arbetar man vid ett justerverk med att bedöma det slutgiltiga formatet och kvaliteten på virket.
En sågverksoperatör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 30700 kr/månad. En sågverksoperatör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31700 kr/månad.

Sadelmakare arbetar med reparation och tillverkning av läderprodukter som exempelvis sadlar, remmar, selar, väskor, portföljer, sportutrustning, bilklädsel och båtdynor. De flesta sadelmakare är egenföretagare men ett antal arbetar även inom industrin. Många sadelmakare specialiserar sig på ett särskilt område inom sadelmakeriet som exempelvis ridsport, väskmakeri, etuimakeri, ortopedsadelmakeri eller inredningsmakeri. Som sadelmakare tjänar man i genomsnitt 26000 kr/månad. 

Golvläggare arbetar med att lägga golv och mattor vid renoveringar, ombyggnationer och nybyggen. I yrket ingår också att ge kunder råd om material och färgval. Som golvläggare kan man antingen vara egenföretagare eller anställd hos en golvläggarfirma. En golvläggare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31600 kr/månad medan en golvläggare i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad.

Arbetsterapi strävar efter att ge människor som drabbats av sjukdom eller olycka en ökad livskvalitet och självständighet. En arbetsterapeut arbetar med arbetsterapi för individer, grupper eller för samhället. I arbetet ingår rehabilitering av människor som drabbats av sjukdom eller olycka. Målet är att patienten genom exempelvis träning, hjälpmedel och annat stöd ska kunna klara sig själv i vardagslivet. Arbetsterapeuter arbetar till exempel på privata mottagningar eller inom sjukvården, företagshälsovården eller den kommunala äldre- och handikappsomsorgen. Som arbetsterapeut tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt på 27900 kr/månad medan en arbetsterapeut i åldern 40-64 tjänar 31400 kr/månad.

Prat, musik, bilar, regndroppar på fönstret och vindens susning, ljud finns överallt omkring oss. Att få problem med hörseln kan påverka det allmänna välbefinnandet och ibland vår förmåga att kommunicera. När problem med hörseln uppstår är det audionomens uppgift att undersöka, diagnostisera och behandla hörselproblemet. Audionomer arbetar också med att förebygga hörselproblem genom att utföra hörselundersökningar av barn och yrkesverksamma samt genom att informera om buller och hörselvårdsfrågor. Som audionom kan man vara anställda inom sjukvården eller arbeta på privata mottagningar. Audionomer i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad. Audionomer i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt 35500 kr/månad.

Som konstnär har man många olika uttrycksmedel till hands. Man kan arbeta som målare, skulptör, grafiker eller med installationer och olika digitala medier. Många konstnärer är egenföretagare som försörjer sig på att sälja sin konst eller genom att arbeta på uppdrag av exempelvis kommuner eller landsting.
En konstnär i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som konstnär i genomsnitt 35100 kr/månad.

Som brandingenjör kan man ha en mängd olika arbetsuppgifter från kontorsarbete till räddningsledning vid en olycka. Brandingenjören arbetar vid den kommunala räddningstjänsten, statliga verk och myndigheter, privata företag och inom högskolan med räddningsledning, personalledning, tillsyn, brandsyn, förebyggande brandskydd, riskanalys, utbildning, administration och samhällsplanering.
En brandingenjör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 29500 kr/månad medan en brandingenjör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 32700 kr/månad. 

Sverige är ett riktigt idrottsland där över 2,5 miljoner människor är medlemmar eller arbetar inom någon av landets cirka 20000 idrottsföreningar (Riksidrottsförbundet, 2015).

Som idrottstränare arbetar man med att leda och instruera idrottsutövare.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken nivå man arbetar och vilken idrott man ägnar sig åt men gemensamt för alla idrotter är att man som idrottstränare måste ha ett brinnande intresse för idrott och för att arbeta med människor.

Som bil- eller cykelbud transporterar man dokument, varor eller gods åt en uppdragsgivare. Man kan arbeta med närtransporter eller med mera regelbundna transporter. Bud kan anlitas med kort varsel och transporter sker ofta under tidspress vilket innebär att man som bil- eller cykelbud måste man vara serviceinriktad och trevlig även i stressade situationer. God lokalkännedom och goda förarkunskaper är andra viktiga egenskaper för ett bil- eller cykelbud.
Ett bil- eller cykelbud i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23600 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som bil- eller cykelbud i genomsnitt 23300 kr/månad.

En svetsare arbetar med olika typer av metallbearbetning för att reparera, tillverka eller montera produkter och konstruktioner av stål och andra metaller. Arbetet innebär att man med hjälp av olika metoder hettar upp metalldelar och sammanfoga dem. Svetsare kan vara anställda inom bygg, entreprenad och anläggningsföretag eller inom verkstadsindustrin. Det finns många olika svetsningsmetoder och särskilda internationella regler och föreskrifter kräver att en svetsare måste vara certifierad för varje svetsningsmetod man arbetar med. En svetsare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28900 kr/månad medan en svetsare i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt 29600 kr/månad. 

Oceanografi är läran om havet och dess rörelser.

Oceanografen arbetar med olika slags utredningar inom det oceanografiska området och arbetsfältet sträcker sig från miljövård till utveckling av havsteknik.

Oceanografens arbete berör frågor rörande miljö, klimat och samhällsutveckling. Det är vanligt att man som oceanograf kombinerar kontorsarbete med praktiska undersökningar till havs.

Som au pair bor och lever man tillsammans med en familj i utlandet och tar hand om familjens barn. En person som tar hand om barn i en familj bosatt i Sverige kallas barnpassare eller barnflicka. Arbetet som au pair/barnpassare kräver ofta goda språkkunskaper samt att man är mogen och ansvarsfull.
En barnpassare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 22200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som barnpassare i genomsnitt 24400 kr/månad.

En tatuerare arbetar med kroppsutsmyckning genom tatuera bildmotiv eller mönster på huden. Yrket kräver konstnärliga talanger och ett öga för färg och form. Kundbemötande och sterilhantering är förutom själva tatuerandet viktiga arbetsysslor. En tatuerare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt ca 31800 kr/månad.

Mannekäng, fotomodell, reklammodell, peoplemodell, konstnärsmodell och nakenmodell är exempel på olika modellyrken. Mannekänger arbetar med att visa kläder och andra föremål medan fotomodeller, reklammodeller och peoplemodeller poserar för reklamfoto och deltar i reklamfilmer. Konstnärsmodeller eller nakenmodeller poserar som modell för tecknare, målare, skulptörer och konstskolor.

Det är för många en dröm att kunna leva på att sitt intresse och talang för idrott och under senare år har det faktiskt blivit möjligt för allt fler idrottare, tack vare ökade elitsatsningar, att kunna försörja sig helt på sin idrott.

En professionell idrottare är en idrottsutövare med målet att bli bäst inom sitt område som antingen genom ett kontrakt eller sponsorer kan försörja sig på att träna och tävla inom sin idrott.

Fordonsmontörer arbetar inom fordonsindustrin med att montera detaljer vid tillverkningen av fordon. Som fordonsmontör arbetar man ofta i ett arbetslag och monteringsarbetet sker vanligtvis genom svetsning, nitning och skruvning. I sitt arbete använder fordonsmontören bland annat olika handverktyg, lyftanordningar och datorer.
En fordonsmontör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 27000 kr/månad En fordonsmontör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 27900 kr/månad.

En discjockey eller DJ spelar musik i en passande blandning på exempelvis klubbar, restauranger, festivaler eller vid privata tillställningar. Som DJ har som uppgift att ordna en skön stämning och man bör ha känsla för musik och rytm samt kunna kommunicera med publiken.
En discjockey i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som discjockey i genomsnitt 34200 kr/månad.