to20191017

Tillbaka Utbildning & Yrkesinformation
Du är här:Hem»Yrkesinformation
Yrkesinformation

Som civilekonom kan man arbeta inom den privata sektorn, organisationer och föreningar eller inom staten, kommuner och landsting.

Vanliga arbetsuppgifter för civilekonomer kan vara ekonomisk planering och budgetering, revision och redovisning, utredningsarbete samt marknadsföring och försäljning.

Som fritidspedagog arbetar man med att aktivera barn och ungdomar under deras fritid.

Huvuduppgiften är att se till att barnen får en meningsfull och rolig fritid.

Som fritidspedagog arbetar man oftast på en fritidshem men man kan även arbeta i skolklasser. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att anordna fritidsaktiviteter samt att vara en stödperson i barnens omgivning.

Att företräda enskilda personer och företag vid juridiska angelägenheter samt att bistå med allmän juridisk rådgivning är vanliga arbetsuppgifter för en advokat eller jurist.

Inom juridikområdet finns många specialiseringar, som advokat eller jurist kan man vara exempelvis arbeta inom affärsrätt, familjerätt eller med brottsmål.

Personaltjänstemän arbetar inom företag, organisationer och inom den offentliga sektorn med personaladministration och personalfrågor. Man kan bland annat arbeta med personalplanering, personalstrategier, kompetensutveckling, rådgivning, rekrytering och löner. Eftersom man som personaltjänsteman arbetar med människor är det viktigt att man är uttåtriktad och har lätt för att ta kontakt med människor. Arbetet kräver även att man är en god problemlösare.
En personaltjänsteman i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 36900 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som personaltjänsteman i genomsnitt 43100 kr/månad. En personalchef på ett stort eller medelstort företag i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som personalchef på ett stort eller medelstort företag i genomsnitt 62500 kr/månad.

Diplomater arbetar åt Utrikesdepartementet (UD) vid ambassader, representationer, delegationer och konsulat runt om i världen.

Diplomatens uppgift är att öka utbytet mellan länder samt att bevaka Sveriges intressen ute i världen bland annat inom handelsområdet samt inom de politiska och kulturella områdena.

Diplomatyrket är på många sätt ett PR-yrke och att öka intresset för Sverige och svenska företag är en viktig del av diplomatens arbete. Diplomater anställda vid svenska ambassader och konsulat har bland annat i uppgift att ge service till svenska medborgare i utlandet.

Undersköterskor arbetar på sjukhus, vårdcentraler och inom äldre- och handikappomsorgen med omvårdnad av sjuka människor eller människor som behöver stöd och hjälp av annan anledning.

Arbetsuppgifterna för en undersköterska varierar beroende på arbetsplats men i arbetet kan det exempelvis ingå att utföra medicinska kontroller, assistera annan sjukvårdspersonal i deras arbete eller hjälpa en patient i vardagliga göromål.

Ett vårdbiträde har samma uppgifter som undersköterskan men saknar omvårdnadsutbildning.

Polisens huvuduppgift är att minska brottslighet och skapa trygghet. Inom Polisen finns flera olika grenar. Närpolis, tunnelbanepolis, hundförare, ridande polis, piketpolisen eller sjöpolisen är några exempel. Man kan också välja att arbeta inom fjällräddningstjänsten eller inom Svenska Polisflyget.

En polis i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som polis i genomsnitt 35700 kr/månad.

Bagare och konditorer arbetar vid industribagerier, butiksbagerier, mindre bagerier och konditorier med tillverkning av matbröd, vetebröd och bakverk. Bagaren är specialiserad främst på matbröd och vetebröd medan konditorn främst bakar tårtor, finare bakverk och dekorerar bakverk. Idag finns ett ökat intresse bland allmänheten för mat, ekologi och tillsatser i livsmedel vilket har lett till ett ökat intresse för mindre bagerier och företag som bakar efter ursprungliga bakmetoder och använder ekologiska livsmedel. En bagare eller konditor i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som bagare eller konditor i genomsnitt 27500 kr/månad.

Butikschefen har det övergripande ansvaret för en butik. Som butikschef kan man antingen själv äga butiken eller driva en butik inom en kedja eller åt en butiksägare.

I arbetet ingår bland annat att ansvara för butikens ekonomi och sortiment samt att informera och leda personalen. Ibland kan även butiksförsäljning ingå i butikchefens arbetsuppgifter. 

Brandmän rycker ut vid bränder, trafikolyckor och andra olyckor. Arbetet är riskfyllt och fysiskt krävande vilket innebär att man som brandman måste vara fullt frisk och ha god kondition och fysik.

Som utbildad brandman kan man arbeta som rök- och kemdykare som använder specialutrustning för att kunna arbeta i rökfyllda utrymmen eller hantera farliga ämnen.

Efter vidareutnildning kan man som brandman arbeta som räddningdykare eller arbeta med arbetsledning, tillsyn eller förebyggande arbete.

Som servitör/servitris eller hovmästare är man restaurangens ansikte utåt och huvuduppgiften är att se till att gästerna blir mätta och belåtna. Servitören/servitrisen tar beställningar och serverar maten. Hovmästaren tar hand om restaurangens gäster men organiserar, planerar och leder också arbetet i matsalen. Tempot på en restaurang är ofta högt och som servitör/servitris och hovmästare bör man därför vara serviceinriktad och stresstålig.
Som servitör/servitris/hovmästare tjänar man i åldern 25-39 i genomsnitt 25800 kr/månad. En servitör/servitris/hovmästare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 25400 kr/månad.

Apotekare och receptarier ingår i en yrkesgrupp som kallas farmaceuter. Farmaceuter arbetar på apotek, läkemedelsföretag och inom sjukvården som specialister på läkemedel, läkemedelsanvändning och läkemedelsframställning. En viktig del av apotekarens arbete är att informera apoteksbesökare, patienter och anhöriga och vårdpersonal om läkemedel. Apotekare utbildas på Apotekarprogrammet vid Uppsala och Göteborgs Universitet och utbildningen tar 5 år.

En apotekare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad. I åldersgruppen 40-64 tjänar en apotekare i genomsnitt 35500 kr/månad.

En flygvärdinna/flygvärds uppgift är att ta hand om passagerarna under en flygning. Flygvärdinna/flygvärd är ett utpräglat serviceyrke men yrket handlar främst om säkerheten ombord. I flygvärdinnan/flygvärdens arbetsuppgifter ingår till exempel att genomföra en säkerhetsdemonstration innan start. Vid en nödsituation måste flygvärdinnan/flygvärden agera handelskraftigt och sätta passagerarnas säkerhet främst. Att servera mat och dryck samt sälja tullfria varor under själva flygningen är andra vanliga arbetsuppgifter för en flygvärdinna/flygvärd.
En flygvärdinna/flygvärd i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27800 kr/månad medan en flygvärdinna/flygvärd i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31300 kr/månad.

Sjuksköterskor arbetar med omvårdnad på sjukhusens vårdavdelningar, vårdcentraler, privata mottagningar eller inom äldreomsorgen. I sjuksköterskans arbetsuppgifter kan det ingå att göra omvårdnadsdiagnoser, utföra behandlingar, medicinska kontroller, administrera läkemedel samt informera och ge stöd åt patienter. Det är vanligt att man som sjuksköterska specialiserar sig på ett särskilt omvårdnadsområde genom att gå en specialistsjuksköteskeutbildning exempelvis inom intensivsjukvård eller operationssjukvård.
Som sjuksköterska tjänar man i åldersgruppen 25-39 i genomsnitt 32300 kr/månad medan sjuksköterskor i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt 36200 kr/månad. En chefssjuksköterska i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 42000 kr/månad medan en chefssjuksköterska i åldern 40- 64 tjänar i genomsnitt 50800 kr/månad.

Som trafiklärare arbetar man på en körskola med att undervisa elever som önskar ta körkort för personbil, släpfordon, lastbil, buss eller motorcykel. I arbetet som trafiklärare ingår att leda grupplektioner i teori och individuella praktiska körlektioner i olika trafikmiljöer. När eleverna är klara för uppkörning är det trafikinspektörens uppgift att förrätta och bedöma körprov för de olika körkortsbehörigheterna.

En trafiklärare i åldern 24-39 tjänar i genomsnitt 32000 kr/månad medan en trafiklärare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31100 kr/månad. 

En kock planerar, förbereder och tillagar mat. Som kock kan man exempelvis arbeta vid gourmetrestauranger, kvarterskrogar, hotellrestauranger, skolkök, provkök, storkök eller kök ombord på fartyg. Det praktiska arbetet i ett kök sker ofta under tidspress och det är därför viktigt att man som kock är stresstålig. Kockyrket är ett skapande yrke och som kock bör man därför ha ett stort intresse för mat och för att skapa nya maträtter och smaker.
En kock i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 24100 kr/månad medan en kock i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 25700 kr/månad.

Gruvarbetare arbetar med malm- eller mineralbrytning i underjordiska gruvor eller vid dagbrott. Borrare, laddare, skrotare, lastare och lastmaskinsförare är exempel på yrkesgrupper som arbetar i gruvor. Gruvarbetaryrket har i Sverige hundraåriga anor. De tidiga gruvarbetarna bröt malm- och mineraler med hjälp av hackor, spett och släggor i mörka, fuktiga och dammiga gruvgångar. Idag har det blivit allt vanligare att arbetet i gruvan sköts på avstånd via datorer, tv-skärmar och kontrollpaneler från kontrollrum kilometervis ovanför de underjordiska gruvgångarna.
En gruvarbetare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 32800 kr/månad medan en gruvarbetare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 34400 kr/månad.

Arkeologer, antikvarier, museiintendenter och konservatorer arbetar inom museisektorn med en rad olika arbetsuppgifter som till exempel forskning och med att bevara och visa upp vår historia och vårt kulturarv.
En arkeolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som arkeolog i genomsnitt 33100 kr/månad. En antikvarie i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som antikvarie i genomsnitt 33100 kr/månad.
Museiintendenter i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar museiintendenter i genomsnitt 33100 kr/månad. En konservator inom exempelvis arkeologi och konst i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som konservator inom exempelvis arkeologi och konst i genomsnitt 35100 kr/månad.

Filmfotografen, filmklipparen/redigeraren, ljudteknikern, ljussättaren och ljusteknikern, rekvisitören, produktionsledaren, regissören och producenten jobbar alla inom Tv- och filmproduktion.

För att arbeta inom Tv- och filmbranschen krävs att man har en stor konstnärlig drivkraft och kreativ kompetens samt en förmåga att arbeta i grupp.

Meteorologen har som uppgift att göra och förse allmänheten, företag och samhällsinstutitioner med väderprognoser.
Att studera väder och klimat över längre tidsperioder är en annan viktig arbetsuppgift för meteorologen. Meteorologer arbetar till exempel vid Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), universitet och högskolor samt inom den offentliga sektorn, företag och privata konsultfirmor.
En meteorolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som meteorolog i genomsnitt 46400 kr/månad.

Geografer är experter på jordytan, hur människan använder den och hur den förändras av naturliga processer och av människans närvaro. Geografer arbetar ofta med miljövård, samhällsplanering och frågor om hållbar utveckling inom Sverige eller på internationell nivå. Som geograf kan man vara specialiserad inom kulturgeografi eller naturgeografi.
En geograf i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som geograf i genomsnitt 33300 kr/månad.

Veterinäryrket är brett och arbetsfältet infattar exempelvis utredning och behandling av sjuka djur, rådgivning, besiktning och övervakning vid slakterier, livsmedelskontroll, samt undervisning och forskning. Som veterinär kan man arbeta på egen klinik eller vid djursjukhus, myndigheter, organisationer och läkemedelsföretag. Distriktsveterinär, Länsveterinär, Besiktningsveterinär och Djurhälsoveterinär är några exempel på arbetsbefattningar inom veterinäryrket. En veterinär i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 38100 kr/månad medan en veterinär i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 45100 kr/månad.

Tandläkaren arbetar inom folktandvården eller på privata mottagningar med att förebygga, utreda och behandla skador eller sjukdomar i käksystemet.

Tandteknikern arbetar på privata laboratorier med att tillverka ersättningar för förlorade eller skadade tänder, implantat eller tandställningar på beställning från tandläkare.

Tandhygienisten arbetar med förebyggande tandvård genom att informera om munhygien och kost och tandsjukdomar inom den offentliga och privata tandvården.

Tulltjänstemän arbetar på Tullverket med att kontrollera och övervaka passagerar- och godstrafiken över Sveriges gränser. Som tulltjänsteman kan man arbeta med brottsbekämpning och till exempel bekämpa narkotikasmuggling. Effektiv handel är ett annat arbetsområde. Inom effektiv handel kan man som tulltjänsteman till exempel utföra varukontroller hos importörer för att kontrollera att importörens uppgifter som lämnats till Tullverket stämmer.
En tulltjänsteman i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 29500 kr/månad. En tulltjänsteman i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 32700 kr/månad.

Dataprogrammerare arbetar med att skapa, vidareutveckla eller underhålla dataprogram.

Arbetsverktyg för dataprogrammeraren är olika programspråk som programmeraren använder för att instruera datorn och för att konstruera program.

Som dataprogrammerare kan man specialisera sig som Applikationsutvecklare, Systemprogrammerare, Programvarukonstruktör, eller Systemförvaltare.

Snabbfakta:

Som kriminalvårdare arbetar man med tillsyn, vård och övervakning av intagna vid kriminalvårdens anstalter och häkten. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för de dagliga rutinerna på anstalten och upprätthålla säkerheten på anstalten. Kriminalvårdare anordnar och håller också i fritidsaktiviteter och stöd- och träningsaktiviteter för de intagna. Kriminalvårdaren har en nära kontakt med de intagna och fungerar som kontaktman och stödperson. Eftersom man arbetar med utsatta människor kräver yrket att man är stresstålig och psykiskt stabil.
En kriminalvårdare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27900 kr/månad medan en kriminalvårdare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 29100 kr/månad.

Som specialpedagog arbetar man med elever som har särskilda undervisningsbehov. Det kan exempelvis gälla barn eller elever med läs- och skrivsvårigheter, psykiska eller intellektuella handikapp. En specialpedagog kan också fungera som ett pedagogiskt stöd åt lärare. Utredningar och utveckling av pedagogiskt arbete är andra arbetsområden för specialpedagoger.

En specialpedagog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28500 kr/månad medan en specialpedagog i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 33500 kr/månad.

Slaktare och styckare arbetar inom livsmedelsindustrin med avlivning och beredning av djur som ska användas som livsmedel. Slaktare och styckare arbetar på slakteri där arbetet ofta sker i ett arbetslag. Styckare kan också arbeta vid styckningsföretag eller i butik.
En slaktare/styckare tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 27000 kr/månad medan en slaktare/styckare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 27500 kr/månad.

Som präst arbetar man i en församling med att planera och leda kyrkliga handlingar som till exempel gudstjänster, dop, bröllop och begravningar.

I prästens arbetsuppgifter ingår också att ge vägledning, själavård och undervisning i det kristna budskapet åt församlingens medlemmar.

Mötet med människor är en viktig del av prästeyrket. I arbetet som präst möter man människor i alla åldrar, i glädje och sorg och i många olika skeden och situationer i livet.

Fängelsepräst, sjukhuspräst, polispräst och fältpräst är några exempel på prästtjänster utanför församlingen.

Rekryterare arbetar på rekryterings- eller bemanningsföretag med att hjälpa företag, organisationer och myndigheter att hitta lämplig personal då ett bemanningsbehov uppstår. Arbetet kräver att man gillar att arbeta med människor och att man har god personkännedom. Researcher, rekryteringskonsult, head hunter och konsultchef är exempel på befattningar inom rekryteringsbranschen.
En personal rekryterare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 36900 kr/månad medan en personal rekryterare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 43100 kr/månad.

Marknadsföring är ofta förknippat med reklam och försäljning men marknadsföring handlar om alla slags aktiviteter som kan leda till ökad försäljning eller publicitet. Marknadsförare har den viktiga uppgiften att skapa publicitet och intresse för exempelvis en produkt, tjänst eller ett företag eller en organisation. I marknadsförarens arbete ingår att skapa marknadsförings och reklamkampanjer. Att ansvara för exempelvis ett företags annonser, trycksaker, webbinformation är andra möjliga arbetsuppgifter. Marknadsanalyser och marknadsundersökningar är viktiga verktyg i marknadsförarens arbete.
En marknadsförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 36700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som marknadsförare i genomsnitt 43800 kr/månad.

En trafikflygare/pilot arbetar inom den civila luftfarten och planerar och genomför flygningar på uppdrag av flygbolag.

Arbetet som trafikflygare/pilot är ansvarsfullt och säkerhetstänkandet är därför en viktig del av jobbet. Som trafikflygare/pilot kan man arbeta som kapten eller styrman beroende på vilken certifiering och utbildning man har.

Kaptenen och styrmannen delar ofta på arbetsuppgifterna under en flygning men kaptenen har det övergripande och slutgiltiga ansvaret för flygplanet, besättningen och passagerarna.