ti20191022

Sigtuna Folkhögskola

igtuna folkhögskolas bildningsidé är att människor ska få möjlighet att pröva, ompröva, upptäcka och erövra kunskap och livsvärden.

Sigtuna folkhögskolas kännetecken är
• att lärandet utgår från var och ens behov och möjligheter samt bygger på dialog och ömsesidigt delande av kunskaper och erfarenheter
• att utgå från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan
• att mångfald tas tillvara; att livsfrågor, livstolkning och kulturyttringar har en given plats och kan brytas mot varandra

Sigtuna folkhögskola erbjuder grundläggande, förberedande, kompetenshöjande och behörighetsgivande utbildningar och kurser med hög kvalitet.
Folkhögskolan bedriver utvecklingsarbete i samspel med huvudmännen.
Sigtuna folkhögskola verkar utifrån ett samhällsuppdrag och utifrån huvudmännens uppdrag.
Huvudmän är Sensus studieförbund, Sigtunastiftelsen och Svenska Kyrkans Unga.
Betygsätt detta listning
★★★
3 röster

Information

Adress
Manfred Björkquists allé 12, 193 22 SIGTUNA
Telefon
08-592 583 00
Fax
08-592 583 80
Karta